OBRACÍME SE NA VŠECHNY LIDI

Číst knihu AllatRa online

Vážení Lidé, daná informace se týká každého člověka, žijícího na zemi. Celoplanetární rozsah blížících se přírodních kataklyzmat ohrožuje existenci celého lidstva. Na tom, jak adekvátně a vážně se nyní postavíme nadcházejícím globálním kataklyzmatům, které již začaly, závisí naše přežití. „Jsou nutná naléhavá mimořádná opatření, která by sjednotila lidi v jedinou přátelskou světovou rodinu, neboť sám se nikdo nedokáže vypořádat s globálními problémy příštích několika let, ať už se jedná o jednotlivce, rodinu, firmu, město či zemi. V podmínkách globálních katastrof zůstanou lidé sami se svými problémy a nebudou se mít na koho spolehnout“ (ze zprávy ALLATRA SIENCE „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“).

Zatím žádné komentáře...