SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE. Krátká videoverze unikátní mezinárodní konference 11. května 2019

Číst knihu AllatRa online

11. května 2019 se na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ uskutečnila unikátní událost globálního měřítka – mezinárodní telemost „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“. Tato velkolepá událost odstartovala v Atlantě, stát Georgia (USA).

„SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ je první globální konference v dějinách lidstva, která ve formátu živé komunikace spojila lidi z mnoha zemí světa. Lidé se sešli v nespočetných konferenčních sálech na různých částech planety a všichni současně se mezi sebou spojili přes internet, aby otevřeně a upřímně prodiskutovali důležité a skutečně naléhavé otázky společnosti. 

Mezi zúčastněnými zeměmi byly: USA, Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Švýcarsko, Česká republika, Španělsko, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Kazachstán, Německo, Uzbekistán, Velká Británie, Moldavsko, Itálie, Lotyšsko, Kanada, Nový Zéland a další. Lidé se nezávisle na své národnosti, náboženském vyznání, profesi, sociálním postavení poprvé ve světě sjednotili a otevřeně ozvučili pravdu a hlavní otázku, která trápí celou civilizaci: „Jak máme my, lidstvo, změnit vektor rozvoje společnosti ze spotřebitelského na tvořivý?“

Přítomní (veřejní činitelé, konzulové, zástupci různých organizací, zasloužilí činitelé a všichni pozvaní) vyjádřili svůj souhlas a skutečnou připravenost pomáhat a podílet se na rozsáhlém šíření těchto informací a příprav na celosvětovou rozsáhlou událost nového formátu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE. 2020“.

Každý, kdo mluvil, vyjadřoval názor tisíců lidí, a každý přítomný byl představitelem různých společenství: „Je to opravdu něco, co všechny již dlouhou dobu trápí! Jsme šťastní, že konečně zazněla skutečná pravda, bez slovních her médií a politických příkras. Je tím ukázáno, že my, lidé, jsme silní, jsme-li sjednoceni, a že dobro je v různých zemích stále živé!“- poznamenávali přítomni.

Mezi dotazy byly následující:

Jak se spotřebitelský formát společnosti stal slepou uličkou pro rozvoj naší civilizace? Co by mělo být učiněno pro to, aby všichni mírnou cestou přešli do formátu tvořivé společnosti, aniž by způsobily škody zemím a národům, aniž by způsobily újmy každému?

Proč v 21. století máme takové světové problémy, jako jsou války, mezinárodní konflikty, rasová a náboženská diskriminace, jestliže většina lidi z různých zemí světa chce jednu věc - mír a šťastný život?

Lidé jasně zdůrazňují, že války se organizují proto, aby se na nich vydělávaly miliony. Copak ale nemůžeme vydělávat na něčem jiném než na smrti? Neomezená kapitalizace stimuluje člověka vstupovat do vzájemného soupeření, a propadne-li člověk opojení mocí, usiluje o stále větší a větší výdělek. Takovýto spotřebitelský způsob života však postupně vede ke krachu celé světové společnosti.

Jaká by měla být masmédia v tvůrčí společnosti? Proč je na světě tolik náboženství, ale lidskost ve společnosti chybí?

Kdo nastavil lidstvu takzvanou „ručičku hodin „Soudného dne““ za 2 minuty 12 a propagoval ji ve světových médiích jako „faktor napětí mezinárodní situace a závody v jaderném zbrojení, proč označil 12 jako „apokalypsu a úplné zničení lidstva?"

Jak sjednotit všechny lidi dobré vůle? Východisko existuje! Společně lidé zmůžou mnoho!

Na této rozsáhlé události lidé z různých zemí světa navrhli sejít se společně za rok, druhou květnovou sobotu a zorganizovat ještě rozsáhlejší mezinárodní on-line konferenci „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE 2020“ #allatraunites, jejímž cílem bude sejít se s celým světem a pozvat zástupce a leadery všech zemí a společně všem zvolit nový směr rozvoje lidstva a taktéž prodiskutovat nejzávažnější otázky, které s tím souvisejí.

Nyní může každý udělat skutečně mnohé! Budoucnost závisí na osobní volbě každého!

Celá verze filmu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ již brzy ke zhlédnutí na ALLATRA TV.

Mezinárodní společenské hnutí „ALLATRA“ https://allatra.org/cs

Oficiální stránky projektu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“: https://allatraunites.com/cs

Oficiální emailová adresa projektu: [email protected]

Zatím žádné komentáře...