Informačně-analytický portál
    

Ionosférická dataPoslední ionogram

Poslední ionogram. Poměr amplitudy snímaného signálu, frekvence a aktuální výšky. Stupňování intenzity amplitudy vpravo od grafu.

Vliv místního času na kritické frekvence ionosféry

Vliv místního času na kritické frekvence ionosféry.

Kritické frekvence bez sporadických vrstev. Vliv místního času na kritické frekvence ionosféry

Kritické frekvence bez sporadických vrstev. Vliv místního času na kritické frekvence ionosféry.

Vliv místního času na aktuální výšku ionosféry.

Vliv místního času na aktuální výšku ionosféry.

Místní čas, vyjádřen dle Tomského letního času (TLČ). TLČ = UTC (universal time standard) + 7hodin.