Ionosférická dataObrázek 1 - Poslední ionogram. Poměr amplitudy snímaného signálu, frekvence a aktuální výšky. Stupňování intenzity amplitudy vpravo od grafu.


Obrázek 2 - Kritické frekvence bez sporadických vrstev. Vliv místního času na kritické frekvence ionosféry.


Obrázek 3 - Vliv místního času na kritické frekvence ionosféry.


Obrázek 4 - Vliv místního času na aktuální výšku ionosféry.


Místní čas, vyjádřen dle Tomského letního času (TLČ). TLČ = UTC (universal time standard) + 7hodin.