Novoročné prianie 2022 od tímu GEOCENTER

Novoročné prianie 2022 od tímu GEOCENTER

Tak sme sa priblížili k Novému roku. V tomto, pre celé ľudstvo sviatočnom čase, sa bilancujú výsledky a načrtávajú sa budúce ciele.

Rok 2021 bol naplnený rôznymi udalosťami, ako radostnými, tak aj zatienenými narastajúcimi klimatickými zmenami a ťažkosťami spotrebiteľského formátu. Ale v dejinách ľudstva tento rok zostane navždy rokom začiatku zjednotenia. Rokom, kedy milióny ľudí otvorene a úprimne vyjadrili Pravdu a spojili sa kvôli vybudovaniu Tvorivej spoločnosti, sveta dobra a prosperity. Sveta, v ktorom je skutočne najvyššou hodnotou život každého Človeka.

Veľká vďaka každému za úprimnosť a aktívne činy v prospech celého ľudstva! Za zážitok vzájomnej pomoci a podpory jeden druhému, za inšpiráciu a neustále informovanie všetkých obyvateľov planéty o tom, že VÝCHODISKO EXISTUJE!

Pred nami je ešte veľa práce a účasť každého človeka je nesmierne dôležitá a cenná. Na prekonanie všetkých výziev prírody, na dôstojný a bezpečný život bude potrebné zjednotiť všetok ľudský potenciál. Zjednocovanie sa už začalo a čím skôr sa zomkneme, tým skôr nastane Tvorivá spoločnosť – svet, o ktorom sme všetci snívali.

Prajeme všetkým žiť v Tvorivej spoločnosti! Želáme vám mier, dobro a rozkvet, duševné teplo a nadšenie! Šťastný Nový rok priatelia!

  
Hodnocení: 5 / 5 z 18

Komentáře (1)

Ivan
Ivan #

Rok 2022 prinesie mnohé pochopenia procesov a súvislostí, na ktoré sa snažíme upozorňovať čitateľov našej stránky. Nebude to asi veľmi príjemné a preto by bolo určite lepšie začať konať na ich zvládnutí skôr, ako až pod stresom na hrane vyprchajúceho času. Všetkým ľuďom želám uvedomiť si to včas. Zároveň sa teším, že sa rady našich čitateľov rozšíria a mnohí z nich sa pridajú k projektu Tvorivá spoločnosť, aby sa už správy o kataklizmách, škodách a obetiach nemuseli dlho objavovať v informačnom priestore našej planéty. Aby sme mohli začať žiť v bezpečí so svojimi blízkymi a priateľmi. So všetkými ľuďmi na našej, i keď momentálne silne skúšanej, ale napriek tomu nádhernej planéte. Šťastný Nový rok!ZPRÁVY


VIDEO