LITOSFÉRA (Země)  Follow rss

Všichni jsme si zvykli cítit pevnou půdu pod nohama. Ale přemýšleli jste někdy o tom, co vlastně představuje tu “pevnost”, po které denně kráčíme? V poslední době pozorujeme na naší planetě častá zemětřesení, sesuvy a propady půdy, erupce sopek, a především následky těchto událostí, které nabádají k odpovídajícím úvahám. Vždyť tloušťka litosféry (tvrdého obalu Země, na kterém žijeme) v rovinatých částech pevniny se v průměru pohybuje od 30 do 40 km, zatímco poloměr celé Země dosahuje 6 377 km. To je srovnatelné s tloušťkou tenké vrstvy mýdlové bubliny v poměru k její celkové velikosti. Pozice pozemšťanů v této situaci se jeví jako velmi nejistá - ve skutečnosti jsme všichni rukojmí vůle mocných sil přírody, číhajících v hlubinách naší planety. V dnešní napjaté klimatické situaci je naprosto nemyslitelné ignorovat obdobné okolnosti. Proto v této rubrice zpráv budeme objasňovat různé procesy, spjaté s činností zemské litosféry: zemětřesení, sopečné erupce, zlomy zemské kůry, sesuvy a propady půdy, laviny apod., abychom lidem pomohli uvidět celostný obraz klimatických změn, které dnes probíhají ve světě.

Ničivé zemetrasenia, január 2021

Ničivé zemetrasenia, január 2021

 24. 1. 2021     Zemětřesení      73      0
Zemetrasenia – živelné pohromy, niekedy ničivé, s ktorými sa stretávajú mnohí obyvatelia planéty. V poslednej dobe je pozorovaný významný nárast frekvencie i sily seizmických udalostí, čo predstavuje reálnu hrozbu pre obyvateľov, žijúcich v rôznych oblastiach.
Sopečná aktivita, január 2021

Sopečná aktivita, január 2021

 23. 1. 2021     Erupce vulkánů      227      0
Sopečná aktivita na planéte narastá. Stále viac ľudí je nútených opúšťať svoje domovy a niekedy aj bez nádeje na skorý návrat.
Katastrofické zemetrasenia v Indonézii, január 2021

Katastrofické zemetrasenia v Indonézii, január 2021

 20. 1. 2021     Zemětřesení      335      0
Za posledných niekoľko mesiacov frekvencia zemetrasení a ich sila narástli. Stávajú sa ničivejšie a stále viac ľudí následkom živlov trpí a žiaľ, pribúdajú obete.
Vlna silných zemetrasení, 10.-12. januára 2021

Vlna silných zemetrasení, 10.-12. januára 2021

 13. 1. 2021     Zemětřesení      481      0
Seizmická aktivita na planéte stále prudko narastá. Len počas troch dní, od 10. do 12. januára, sa so zemetrasením stretli obyvatelia Európy i Ázie, Oceánie i Severnej Ameriky.  
Sopečná aktivita, začiatok januára 2021

Sopečná aktivita, začiatok januára 2021

 11. 1. 2021     Erupce vulkánů      415      0
Vzhľadom na cyklický charakter klimatických procesov na Zemi a vo vesmíre dosahuje sopečná činnosť svoj vrchol v určitom období roka. Existujú však aj vesmírne cykly, trvajúce 12 tisíc rokov, pri ktorých zmene sa počet klimatických katakliziem prudko zvyšuje, čo pozorujeme v terajšej dobe.
Zemetrasenia na začiatku januára 2021

Zemetrasenia na začiatku januára 2021

 9. 1. 2021     Zemětřesení      505      0
Seizmická aktivita na Zemi strmo narastá. Stále väčší počet ľudí pociťuje podzemné otrasy a niekedy aj trpia následkami ich ničivej sily.
Silné zemetrasenia na planéte na konci decembra 2020

Silné zemetrasenia na planéte na konci decembra 2020

 30. 12. 2020     Zemětřesení      592      0
Silné zemetrasenia aj koncom decembra naďalej otriasajú planétu. V súvislosti s cyklickosťou klimatických zmien na planéte sa relatívne pokojné obdobia seizmickej aktivity striedajú s obdobiami, kedy sila i frekvencia zemetrasení stúpajú. 
Významné seizmické udalosti 20.-23. decembra 2020

Významné seizmické udalosti 20.-23. decembra 2020

 26. 12. 2020     Zemětřesení      579      0
Séria silných zemetrasení rozochvela planétu na začiatku tretej decembrovej dekády. Seizmologické dáta za posledné desaťročia ukazujú nárast sily a frekvencie podzemných otrasov. Začala sa druhá etapa globálnych klimatických zmien na planéte a kataklizmy, vrátane zemetrasení, začínajú prebiehať synchrónne, čo zvyšuje ich ničivé následky.
Zosuvy a kamenné lavíny, polovica decembra 2020

Zosuvy a kamenné lavíny, polovica decembra 2020

 23. 12. 2020     Sesuvy půdy, propady, sněhové laviny      523      0
K zosuvom dochádza z dôvodu výdatných dažďov. Za niekoľko minút sa mení krajina a ničivé následky týchto zmien nečakane zasahujú ľudí.
Seizmická aktivita 13.-15. decembra 2020

Seizmická aktivita 13.-15. decembra 2020

 16. 12. 2020     Zemětřesení      569      0
V strede decembra 2020 je badať ďalší rast seizmickej aktivity.
Silné zemetrasenia, december 2020

Silné zemetrasenia, december 2020

 12. 12. 2020     Zemětřesení      640      0
V decembri ďalej narastá seizmická aktivita na Zemi – rastie počet zemetrasení, aj ich magnitúda.
Rast seizmickej aktivity na Zemi, začiatok decembra 2020

Rast seizmickej aktivity na Zemi, začiatok decembra 2020

 10. 12. 2020     Zemětřesení      647      0
Rast seizmickej aktivity na celej Zemi naberá obrátky. Sila a mohutnosť zemetrasení sa zvyšujú nielen v obvyklých seizmicky aktívnych zónach, ale aj v najneočakávanejších miestach na našej planéte.
Sopečná aktivita, začiatok decembra 2020

Sopečná aktivita, začiatok decembra 2020

 7. 12. 2020     Erupce vulkánů      645      0
V posledných mesiacoch je badateľná synchronizácia katakliziem na Zemi. V rôznych kútoch planéty je pozorovaná zvýšená sopečná aktivita.
Seizmická aktivita, koniec novembra-začiatok decembra 2020

Seizmická aktivita, koniec novembra-začiatok decembra 2020

 4. 12. 2020     Zemětřesení      719      0
Začiatok decembra 2020 je sprevádzaný zvýšenou seizmickou aktivitou na rôznych miestach planéty. K mocným zemetraseniam dochádza synchrónne, s malým časovým rozdielom. Dnes je už očividné, že dochádza ku kritickým posunom tektonických platní.
Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020

Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020

 1. 12. 2020     Zemětřesení      710      0
Na celej planéte je pozorovaný vzostup seizmickej i sopečnej aktivity. Začala byť badateľná synchrónnosť a kaskádovitosť katakliziem na Zemi. 
Zosuvy v krajinách sveta, november 2020

Zosuvy v krajinách sveta, november 2020

 26. 11. 2020     Sesuvy půdy, propady, sněhové laviny      600      0
Zosuv je nebezpečný prírodný jav, niekedy krajne deštrukčný. V novembri 2020 boli veľké zosuvy i kamenné lavíny pozorované v Írsku, Kolumbii a aj na Kanárskych ostrovoch.
Rast seizmickej aktivity na planéte, november 2020

Rast seizmickej aktivity na planéte, november 2020

 25. 11. 2020     Zemětřesení      704      0
Na celej planéte je pozorovaný prudký rast seizmickej aktivity. Zemetrasenia sú stále silnejšie a žiaľ, často aj ničivejšie.
Sopečná aktivita na planéte, november 2020

Sopečná aktivita na planéte, november 2020

 23. 11. 2020     Erupce vulkánů      639      1
Popri zvyšovaní počtu a silyzáplav, zemetrasení a iných katakliziem, na planéte stále narastá i sopečná aktivita.
Sopečná aktivita, november 2020

Sopečná aktivita, november 2020

 15. 11. 2020     Erupce vulkánů      682      0
Na začiatku novembra sa v rôznych kútoch planéty zvýšila sopečná aktivita.
Silné zemetrasenia, november 2020

Silné zemetrasenia, november 2020

 15. 11. 2020     Zemětřesení      725      0
Od začiatku novembra došlo na planéte k viacerým silným zemetraseniam.