Informačně-analytický portál
    

Fotografie Slunce za dnešní denNíže jsou uvedeny aktuální fotografie Slunce, získané Observatoři sluneční dynamiky NASA (NASA Solar Data Analysis Center).

Speciální přistroj (AIA) umožňuje pořizovat snímky Sluneční atmosféry na deseti různých vlnových délkách, přičemž zobrazení pokrývá přibližně 130% slunečního průměru. Takový rozsah umožňuje studovat koronální emise.

Speciální zpracování a analýza takto získaných dat dává možnost nejen sledovat změny, ale i úspěšně prognózovat procesy, probíhající ve sluneční atmosféře, které jsou způsobeny změnami sluneční aktivity. Například, změna topologie magnetického pole záleží na změnách teploty koronální plazmy, helioseismické a konvektivní procesy jsou spojené s rozdělením teploty atd.

Pro zobrazení ve větším měřítku, kliknout na foto.

0094 Å
0131 Å
0171 Å
0193 Å
0211 Å
0304 Å
0335 Å
1600 Å
1700 Å
4500 ÅTabulka 1 - Spektrální shoda údajů AIA a Sondy SDO.

Název kanálu AIA Oblast atmosféry Slunce Převládající ionty Logaritmus teploty, T°K, lg(T)
Viditelná barva Fotosféra Souhrn 3.7
1700 Å Teplotní minimum atmosféry Souhrn 3.7
304 Å Chromosféra, přechodová oblast He  II 4.7
1600 Å Přechodová oblast + vrchní fotosféra C  IV+cont. 5.0
171 Å klidná koróna, horní přechodová oblast Fe  IX 5.8
193 Å Koróna a horké koronální emise Fe  XII, XXIV 6.1, 7.3
211 Å Aktivní oblasti koróny Fe  XIV 6.3
335 Å Aktivní oblasti koróny Fe  XVI 6.4
94 Å Oblast záblesků Fe  XVIII 6.8
131 Å Oblast záblesků Fe  VIII, XX, XXIII 5.6, 7.0, 7.2