Informačně-analytický portál
    

ČLÁNKY  Follow rss

Zdraví a klima. Jak jsou vzájemně propojeny

Zdraví a klima. Jak jsou vzájemně propojeny

 21. 2. 2022     Změna klimatu, analytika      956      0
Vědci již dlouho pozorují jisté zákonitosti: organismus člověka je synchronizován s procesy, které probíhají ve vesmíru. Navzdory rozvoji medicíny dochází v posledních desetiletích k postupnému nárůstu nemocnosti světové populace. Roste úmrtnost na kardiovaskulární, onkologická a bronchopulmonální onemocnění, která mají prokazatelnou souvislost se stavem klimatu.
Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.
Katastrofy. Zdivočená Zem.

Katastrofy. Zdivočená Zem.

 26. 5. 2021     Změna klimatu, analytika      3060      0
Oddávna ľudstvo pozná prejavy takých mohutných síl, ako sú ničivé zemetrasenia, hrozivé erupcie sopiek, zradné zosuvy, neskrotná sila vody a iné. Tieto geologické procesy sú spojené s geologickými, prirodzenými príčinami, vyvolanými „dýchaním Zeme“. Pohybujúc sa v kozmickom priestore nepredstaviteľnou rýchlosťou, Zem dýcha. Jej dýchanie sa prejavuje v neprestajných pohyboch obrovských litosférických platní (kontinentov) po zlomoch, vo vývoji seizmických pásiem s prejavmi vulkanizmu, zemetrasení a cunami, v cyklickosti zmien klímy so striedaním období otepľovania a ochladzovania, v pulzácii povrchu, spôsobenej slapovými silami príťažlivosti Mesiaca, Slnka, iných planét a najbližších hviezd.
Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.
KLIMATICKÁ KRIZE: Změny řek nejsou způsobeny lidmi, ale klimatem

KLIMATICKÁ KRIZE: Změny řek nejsou způsobeny lidmi, ale klimatem

 31. 3. 2021     Změna klimatu, analytika      330      0
Vědci dokázali, že chování řek přímo závisí na změně klimatu a nemá nic společného s lidskou činností.
Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.
Neznáma geografia. Suchozemský most Taliansko-Afrika

Neznáma geografia. Suchozemský most Taliansko-Afrika

 4. 8. 2020     Změna klimatu, analytika      2138      0
Keď sa pozrieme na súčasnú mapu sveta a nájdeme na nej Apeninský polostrov, kde sa dnes nachádza Taliansko, tak uvidíme sympatickú „čižmičku“, obklopenú množstvom ostrovov, ako napríklad Ischia, Sardínia, Sicília, Korzika. A trochu nižšie, smerom k Afrike, sú rozmiestnené drobné ostrovy Maltského súostrovia (Malta, Gozo a Comino). No ukazuje sa, že geografia týchto miest zďaleka nebola vždy taká – v minulosti bola úplne iná.
Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.
Mýtická teória preľudnenia. Mapy rozloženia populácie na Zemi.

Mýtická teória preľudnenia. Mapy rozloženia populácie na Zemi.

 28. 1. 2020     Změna klimatu, analytika      6696      1
Analytická štúdia problému preľudnenia planéty. Prvá časť publikácie obsahuje niektoré historické fakty o vzniku teórie, ktorá popisuje históriu vzniku ideologického smeru "maltuziánstvo". Preskúmané je spojenie tejto ideológie s kruhmi tajných spoločností "slobodomurárov".
Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.
Hra profesionálů. Klima. Budoucnost je teď. Neapol

Hra profesionálů. Klima. Budoucnost je teď. Neapol

 18. 8. 2019     Změna klimatu, analytika      1452      0
Zveme Vás k účasti na třetí mezinárodní online konferenci „Hra profesionálů. Klima. Budoucnost je teď“ 28. září 2019 Neapol, Itálie | 14:00 (CEST) s možností se online připojit odkudkoli na světě.
Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.
Hra profesionálů. Klima. Budoucnost je teď

Hra profesionálů. Klima. Budoucnost je teď

 14. 6. 2019     Změna klimatu, analytika      1337      0
Zveme Vás k účasti na druhé mezinárodní online konferenci „HRA PROFESIONÁLŮ. KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ“ 29. ČERVEN 2019. Berlín, Německo | 14:00 (CET) s možností se online připojit odkudkoli na světě
Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.