Schumannova rezonanceObrázek 1 - Vliv místního času na činitele jakosti Schumannove rezonance.


Obrázek 2 - Vliv místního času na amplitudy Schumannove rezonance.


Obrázek 3 - Schumannova rezonance


Obrázek 4 - Vliv místního času na Schumannove rezonance.


Místní čas, vyjádřen dle Tomského letního času (TLČ). TLČ = UTC (universal time standard) + 7hodin.