HYDROSFÉRA (Voda)  Follow rss

Voda je jedním z nejdůležitějších prvků, zajišťující možnost života na naší planetě. Hydrosféra, jakožto souhrn mořských a oceánských vod, řek a jezer, podzemních vod a vod, které obsahují ledovce, se nachází neustálé a těsné interakci s atmosférou, souší a živými bytostmi, které je obývají. Avšak voda, kromě svých tvořivých a života podporujících vlastností, disponuje i mohutnou destruktivní sílou. A v poslední době je lidstvo nuceno stále častěji pozorovat její rozličné projevy: tsunami, povodně a bahenní potoky, stejně jako obrácenou stranu mince - sucho, které stále častěji "navštěvuje" lidi na různých kontinentech a ostrovech. Rychle rostoucí trend zvyšujícího se počtu vodních katastrof, a s tím i související změny v hydrosféře Země - to je doslova signál varující lidstvo, že je načase přehodnotit svůj postoj, v prvé řadě, jeden k druhému, změnit vývojový vektor ze spotřebitelského na tvůrčí, sjednotit se a přátelit.

Povětrnostní anomálie v Dillí, liják doprovázený krupobitím, únor 2019

Povětrnostní anomálie v Dillí, liják doprovázený krupobitím, únor 2019

 10. 2. 2019     HYDROSFÉRA (Voda)      47      0
Hlavní město Indie (Dillí) zasáhl mohutný liják s krupobitím. Ulice města zbělely a pokryly se tenkou vrstvou ledu, což vyvolalo mezi místními obyvateli údiv a nadšení.