Tornáda (smrště)  Follow rss

Mohutné tornáda, prvá dekáda apríla 2021

Mohutné tornáda, prvá dekáda apríla 2021

 11. 4. 2021     Tornáda (smrště)      451      0
Tornáda sú vertikálne víry rýchlo rotujúceho vzduchu. Vietor počas smršte niekedy dosahuje rýchlosť 400 km/h. Tornáda môžu prechádzať dráhou širokou okolo 1,3 km a dlhou do 80 km. Najsilnejšie tornáda vznikajú pri stúpajúcich prúdoch búrkových vetrov, obsahujúcich dažďovú vodu, čo ich robí viditeľnými. Silné búrky vyvolávajú najničivejšie tornáda.
Tornáda a smršte, koniec marca 2021

Tornáda a smršte, koniec marca 2021

 2. 4. 2021     Tornáda (smrště)      467      0
Silné tornáda sú registrované v rôznych častiach planéty. Vietor, ktorého rýchlosť dosahuje niekedy 400 km/h, spôsobuje obrovskú deštrukciu infraštruktúry miest a demoluje domy obyvateľov a iné stavby. No najdôležitejšie je, že sú hrozbe vystavené ľudské životy. Avšak život človeka je najvyššou hodnotou, ktorá musí byť ochraňovaná celou spoločnosťou!
Tornáda a smršte v rôznych častiach planéty, marec 2021

Tornáda a smršte v rôznych častiach planéty, marec 2021

 22. 3. 2021     Tornáda (smrště)      543      0
Tornáda a smršte sú veľmi silné turbulentné víry s orkánovou rýchlosťou vetra, ktoré môžu disponovať obrovskou ničivou silou. V dôsledku globálnej zmeny klímy na Zemi sa tieto javy na planéte stávajú pomerne časté a taktiež bývajú registrované na teritóriách, ktoré sú pre ich vznik netypické.
Tornáda a polomy, február 2021

Tornáda a polomy, február 2021

 23. 2. 2021     Tornáda (smrště)      578      0
Tornáda sú nebezpečným a deštruktívnym javom v prírode, ale príčiny ich vzniku sú dodnes nedostatočne preskúmané. Tornáda sa môžu prejavovať v mnohých formách a rozmeroch a môžu byť celkom skryté stenou dažďa alebo prachu. Také tornáda sú zvlášť nebezpečné, keďže ich nemôžu vidieť ani skúsení meteorológovia.  
Smršte a tornáda, koniec januára 2021

Smršte a tornáda, koniec januára 2021

 2. 2. 2021     Tornáda (smrště)      561      0
Od polovice januára začali smršte a tornáda častejšie vznikať v rôznych krajinách sveta a niekedy aj spôsobovať veľké škody.
Tornáda a smršte na začiatku januára 2021

Tornáda a smršte na začiatku januára 2021

 11. 1. 2021     Tornáda (smrště)      573      0
Tornáda a smršte sú veľmi silnými turbulentnými vírmi s orkánovou rýchlosťou vetra, ktoré môžu disponovať obrovskou ničivou silou. V dôsledku globálnej zmeny klímy na Zemi sa tieto javy stávajú dosť častými a taktiež sú zaznamenávané na územiach, ktoré sú pre ich vznik netypické.
Tornáda vo svete, polovica decembra 2020

Tornáda vo svete, polovica decembra 2020

 18. 12. 2020     Tornáda (smrště)      673      0
V rôznych krajinách sveta naďalej vznikajú tornáda, niekedy prinášajúce silnú deštrukciu. 
Tornáda a smršte, december 2020

Tornáda a smršte, december 2020

 11. 12. 2020     Tornáda (smrště)      650      0
Na začiatku decembra 2020 pozorovali zriedkavé tornáda obyvatelia Saudskej Arábie a Talianska.
Smršte vo svete, november 2020

Smršte vo svete, november 2020

 26. 11. 2020     Tornáda (smrště)      752      0
V novembri pokračujú obyvatelia Severnej Ameriky, Európy i Ázie v pozorovaní prejavov smrští a tornád.
Smršte a tornáda, október 2020

Smršte a tornáda, október 2020

 22. 10. 2020     Tornáda (smrště)      819      0
Už niet takého územia na planéte, ktoré by nezasiahli zmeny klímy. Topenie ľadovcov v Antarktíde, smršte, tornáda, mohutné záplavy, zemetrasenia, suchá – všetky tieto živelné javy sa odohrávajú už takmer každodenne, čo hovorí o nezvratnosti klimatických zmien. Čo bude za nimi nasledovať, ako sa na ne pripraviť a ako máme my, ľudia, žiť v nových zmenených podmienkach – to sú tie dôležité otázky, ktoré teraz naliehavo stoja pred celým ľudstvom!
Smršte, koniec septembra 2020

Smršte, koniec septembra 2020

 3. 10. 2020     Tornáda (smrště)      736      0
Na konci septembra sa obyvatelia niekoľkých kontinentov stali svedkami vodných smrští, z ktorých niektoré nanešťastie vyšli aj na pevninu a priniesli skazu.
Tornáda a smršte na planéte, september 2020

Tornáda a smršte na planéte, september 2020

 21. 9. 2020     Tornáda (smrště)      839      0
Smršte sú veľmi nebezpečné prírodné úkazy, ktoré ešte nie sú vyčerpávajúco preskúmané. Základným problémom je predovšetkým nedostatok údajov o rozmeroch fyzických veličín vnútri víru. Štúdium vzniku a charakteru správania týchto živlov poskytne možnosť predpovedať a včas prijať bezpečnostné opatrenia pre zachovanie životov ľudí.
Zničujúce smršte na planéte, koniec augusta 2020

Zničujúce smršte na planéte, koniec augusta 2020

 2. 9. 2020     Tornáda (smrště)      706      0
Koncom augusta boli smršte a tornáda pozorované na území krajín Európy i Ázie, Južnej i Severnej Ameriky.
Smršte a tornáda v krajinách sveta, august 2020

Smršte a tornáda v krajinách sveta, august 2020

 25. 8. 2020     Tornáda (smrště)      818      0
Tornáda sú nebezpečné víry niekedy zmietajúce všetko na svojej púti a prinášajúce rozsiahlu deštrukciu. Kým skôr bol tento jav typický pre centrálne štáty USA a zriedkavejšie aj pre krajiny Európy a európskej časti Ruska, tak dnes sú tornáda zaznamenávané všade.
Smršte a hurikány, koniec júla 2020

Smršte a hurikány, koniec júla 2020

 29. 7. 2020     Tornáda (smrště)      945      1
K akcelerácii prírodných katakliziem dochádza na celej planéte. Napríklad na konci druhého letného mesiaca obyvatelia rôznych regiónov zemegule sústreďovali pozornosť na smršte a hurikány a niekedy aj na miestach, pre ktoré sú takéto úkazy necharakteristické.
Smršte na planéte, začiatok júla 2020

Smršte na planéte, začiatok júla 2020

 17. 7. 2020     Tornáda (smrště)      812      0
V prvej polovici júla 2020 sa po planéte aktívne šírili smršte. Mohutné lieviky pozorovali obyvatelia krajín Európy, Ázie i Severnej Ameriky.
Smršte na planéte, koniec júna 2020

Smršte na planéte, koniec júna 2020

 1. 7. 2020     Tornáda (smrště)      954      0
Len za poslednú dekádu júna 2020 sa obyvatelia rôznych krajín stretli so smršťami a tornádami. Na mnohých miestach boli tieto nebezpečné prírodné javy netypické.
Smršte na planéte. Druhý týždeň júna 2020

Smršte na planéte. Druhý týždeň júna 2020

 17. 6. 2020     Tornáda (smrště)      890      0
Smršť je nebezpečným prírodným úkazom, ktorého podstata vzniku doposiaľ nie je preskúmaná v plnej miere. Podľa údajov odborníkov je v poslednej dobe pozorované stabilné pribúdanie podmienok vhodných pre vznik smrští. Pričom stále častejšie tieto víry, niekedy silno ničivé, vznikajú na miestach, kde ich predtým nikdy nebolo vidno. 
Skazonosné smršte v krajinách sveta na začiatku júna 2020

Skazonosné smršte v krajinách sveta na začiatku júna 2020

 9. 6. 2020     Tornáda (smrště)      922      0
Na začiatku júna 2020 sa smršte objavujú na miestach, ktoré sú pre ne netypické.
Smršte v krajinách sveta, máj 2020

Smršte v krajinách sveta, máj 2020

 29. 5. 2020     Tornáda (smrště)      863      0
Smršte a tornáda sú úkazmi, ktoré boli predtým najčastejšie pozorované v USA, najmä v centrálnych štátoch. Jednako dnes i obyvatelia iných kontinentov rovnako často pozorujú v nebi víry, ktoré niekedy prinášajú silnú deštrukciu. Na konci mája 2020 boli smršte pozorované v krajinách Severnej Ameriky, Európy i Ázie.