Informačně-analytický portál
    

Zdraví a klima. Jak jsou vzájemně propojeny

Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.

ANOTACE: Proč jsou lidé v posledních desetiletích navzdory značnému rozvoji medicíny čím dál více nemocní? Jak je lidské tělo synchronizováno s procesy probíhajícími ve vesmíru? Co se děje ve vesmíru a jak to ovlivňuje naše zdraví?

Zdraví a klima. Jak jsou vzájemně propojeny

Vědci již dlouho pozorují jisté zákonitosti: organismus člověka je synchronizován s procesy, které probíhají ve vesmíru. Navzdory rozvoji medicíny dochází v posledních desetiletích k postupnému nárůstu nemocnosti světové populace. Roste úmrtnost na kardiovaskulární, onkologická a bronchopulmonální onemocnění, která mají prokazatelnou souvislost se stavem klimatu.
 

Co se však ve vesmíru děje nyní a proč nás všechny tyto procesy ovlivňují?

Magnetické pole a lidský život

Závislost na počasí je považována za nemoc současné doby. Vliv počasí a klimatu způsobuje vnitřní změny v našem těle.

Kolísání krevního tlaku, bolesti hlavy, migrény, výkyvy nálad, rychlou únavu, ospalost, bolesti kloubů, dýchací potíže – málokoho napadne, že to všechno je reakce našeho těla na změnu klimatu. A kdo tyto příznaky nezažil? Někdo je pociťuje na emocionální úrovni, jiný na úrovni vnitřních fyziologických procesů – ale všichni jsme tím ovlivňováni.

Věděli jste, že síla magnetického pole Země určuje délku našeho života? Faktem je, že každá molekula v magnetickém poli je napnutá a polarizovaná. Jeden její konec se stává severním magnetickým pólem a druhý – jižním. V tomto stavu každá částice živé hmoty lépe vstupuje do elektrochemických reakcí a v organismu nastává správný metabolismus. A když je vnější magnetické pole oslabeno, lidský organismus se ocitne v kritickém stavu. Proč se tohle děje?

Každý člověk má své vlastní elektromagnetické pole. Neurony v nervovém systému našeho organismu jsou nositely elektrických nábojů a oběhový systém – je jakousi magnetickou anténou, protože obsahuje železo. Tato anténa vyměňuje informace mezi člověkem, planetou a vesmírem. Protože cévy zásobují krví naprosto všechny části těla, znamená to, že magnetické pole je v celém organismu. Pokles magnetického pole v okolním prostředí vede k narušení magnetického pole v oběhovém systému, v důsledku čehož dochází k oběhovým problémům, je narušen transport kyslíku, oxidu uhličitého a živin do orgánů a tkání a člověk onemocní. Vždyť právě kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí lidí. Klima není závislé na nás  – to my jsme závislí na klimatu.

Prudká změna vnějšího magnetického pole, například během magnetické bouře, má vždy negativní vliv na psychický stav ato i u zdravého člověka.
Co je však příčinou takové reakce organismu na oslabení magnetického pole? Před čím nás tento štít chrání?

 

Vliv kosmického záření

Země díky svému magnetickému poli a atmosféře chrání vše živé před škodlivým kosmickým zářením – proudem částic, které neustále bombardují nebeská tělesa.