Informačně-analytický portál
    

KLIMATICKÁ KRIZE: Změny řek nejsou způsobeny lidmi, ale klimatem

Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.

ANOTACE: Mezinárodní výzkumný tým po analýze dat ze 7250 měřicích stanic z celého světa dokázal odpovědět na otázku, zda je měnící se chování řek po celém světě způsobeno klimatickými změnami, nebo je výsledkem lidské činnosti.

KLIMATICKÁ KRIZE: Změny řek nejsou způsobeny lidmi, ale klimatem

Mezinárodní výzkumný tým po analýze dat ze 7 250 měřicích stanic po celém světě dokázal odpovědět na otázku, zda je změna chování řek po celém světě způsobena změnou klimatu nebo důsledkem lidské činnosti.

Vědci dokázali, že chování řek přímo závisí na změně klimatu a nemá nic společného s lidskou činností. 

Vodní bilance a změna klimatu

V závislosti na regionu a ročním období ovlivňuje klima množství vody v řekách, což může vést k záplavám nebo suchu. Průtok v řekách je důležitým ukazatelem vodních zdrojů, které jsou k dispozici lidem a životnímu prostředí. Množství dostupné vody závisí také na dalších faktorech, jako jsou přímé zásahy do koloběhu vody nebo změny ve využívání půdy, například na tom, zda je voda odváděna na zavlažování nebo regulována pomocí nádrží, nebo zda jsou mýceny lesy a nahrazovány monokulturami, což může rovněž ovlivnit průtoky v řekách.

 

Do jaké míry se toky řek ve světě v posledních letech změnily, nebylo dosud pomocí přímých pozorování studováno. Stejně tak nebylo prokázáno, zda jsou globálně viditelné změny způsobeny změnou klimatu nebo lidskou činností.
 

Chcete-li zůstat v obraze o tom, co se skutečně děje s klimatem, přihlaste se k odběru kanálu Klimatická krize na Telegramu.