Informačně-analytický portál
    

Mýtická teória preľudnenia. Mapy rozloženia populácie na Zemi.

Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.
Mýtická teória preľudnenia. Mapy rozloženia populácie na Zemi.

Anotácia: Analytická štúdia problému preľudnenia planéty. Prvá časť publikácie obsahuje niektoré historické fakty o vzniku teórie, ktorá popisuje históriu vzniku ideologického smeru "maltuziánstvo". Preskúmané je spojenie tejto ideológie s kruhmi tajných spoločností "slobodomurárov". Ak pre vás nie je zaujímavé vŕtať sa v histórii tajných spoločností, tak som si istý, že druhá časť, obsahujúca mapy sveta, ktoré dokazujú, že na našej planéte je plno voľného miesta, vás nenechá ľahostajnými. Tieto karty udivujú svojou jednoduchosťou a názornosťou a nepotrebujú zbytočných slov...

V posledných rokoch je čoraz častejšie možné počuť o tzv.probléme preľudnenia Zeme. Avšak väčšina popredných čestných vedcov sa zhoduje v názore, že toto tvrdenie nie je viac ako mýtus a Zem je schopná uživiť oveľa väčší počet ľudí, ako teraz obýva našu planétu.
Pre koho je výhodné zavádzanie týchto koncepcií do spoločenského vedomia a najmä s akými cieľmi sa to robí? Ak chcete odpoveď na túto otázku, stačí sa zoznámiť s informáciami o všemožných tajných spoločnostiach "slobodomurárov", ktoré sú uvedené v knihe Anastasie Novych "Sensei IV.". Na predpoklade o preľudnení našej planéty sa ako na pieskových základoch buduje teória "zlatej miliardy".

"Ale v dnešnom konzumnom svete namiesto toho, aby sa pomáhali riešiť problémy svetovej populácie, prijímajú sa rozhodnutia na jej umelé zníženie. Skryté rozhodnutia hŕstky priemyselno-finančnej "svetovej elity" sa intenzívne uvádzajú do života rukami samotnej mnohomiliardovej populácie Zeme. Veď ako je známe, čím viac ľudia zakúšajú strach, tým ľahšie je ich ovládať. Predovšetkým v konšpiračných teóriách a analytických materiáloch o svetovej politike sa objavuje taký pojem, ako "zlatá miliarda" ("nový svetový poriadok"), ktorý predpokladá umelé zníženie populácie Zeme na jednu miliardu. Túto teóriu by bolo možné ponechať bez povšimnutia pod termínom "teória", ak by nebolo túto teóriu potvrdzujúcich udalostí posledných desaťročí, prebiehajúcich vo svete..." Podrobnejšie sa s týmito informáciami možno zoznámiť v správe vedcov ALLATRA VEDA "O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia týchto problémov."

Po zoznámení sa s vyššie uvedenou knihou Anastasie Novych, spoznajúc princípy činnosti tajných spoločností "slobodomurárov", je ľahké ich rozoznať aj pri vytváraní mýtu o preľudnení planéty. Tak už dávno, v roku 1798, anglický kňaz a matematik Thomas Malthus publikoval knihu "Esej o populačnom princípe", v ktorej sa matematickými metódami snažil dokázať, že populácia rastie oveľa rýchlejšie, ako ňou vytvárané prostriedky obživy. Malthus v tomto nevidel zvláštne ťažkosti, pretože považoval vojny a epidémie za "prirodzený mechanizmus" samoregulácie počtu ľudí na planéte. V prípade nekontrolovaného rastu populácie, ľudstvo podľa Malthusa narazí na nedostatok potravín. Slovom, výraz "potravinová kríza" rovnako často počuť v dnešných médiách. No ako môžeme vidieť, prípravu k rozohratiu tohto predstavenia na svetovej scéne začali "slobodomurári" už koncom XVIII. storočia ...

Dokonca aj po povrchnom zoznámení sa s biografiu tohto človeka, sa mnohé stáva jasnejšie: na koho princípoch sa budovala táto ideológia a koho záujmom slúžila. Thomas Malthus (1766-1834) - pochádzal zo šľachtickej rodiny v Anglicku, ako to je teraz prezentované, kňaz, vedec, demograf, ekonóm, člen Londýnskej kráľovskej spoločnosti. Otec "vedca", Daniel Malthus, bol stúpenec Davida Humea a Jean-Jacquesa Rousseaua, známych predstaviteľov slobodomurárskych lóží, ktorých osobne poznal. Ideológia tajných spoločností "slobodomurárov" bola od detstva vstrebávaná mladým Thomasom. Vo veku 18 rokov sa zapisuje na Jesus College Cambridgeskej univerzity, s ktorou bol aj po ukončení tejto inštitúcie spojený do konca svojho života. Pre hlbšie pochopenie toho, čo v skutočnosti predstavuje daná vzdelávacia inštitúcia, opäť navrhujeme čitateľovi oboznámiť sa so spomínanou knihou Anastasie Novych "Sensei IV.". Stručne povedané, Cambridgeská univerzita v Anglicku, jedna z najlepších v Európe, sa svojho času, bohužiaľ, kvôli aktivitám určitých kruhov "slobodomurárov", stala semenišťom pre pestovanie prívržencov ideológie tajných spoločností (masoni, rozenkruciáni, ilumináti, atď.)...
Od tej doby vo svete existuje ideologický smer "maltuziánstvo", alebo dnešný moderný variant "neomaltuziánstvo". Ale podstata prístupu zostala pôvodná. Slovom, maltuziánstvo získalo osobitnú popularitu v Európe v prvej polovici XX. storočia. Bolo vložené Karlom Haushoferom–ideológom nacizmu, mentorom a učiteľom Adolfa Hitlera, do základu takzvanej teórie "životného priestoru". (Podrobnejšie o zasvätenej postave "slobodomurárov" - Karlovi Haushoferovi, je tak isto možné dočítať sa v knihe Anastasie Novych "Sensei IV.").

Ale fakticky je planéta schopná uniesť  25 miliárd  ľudí čo potvrdzujú aj výpočty progresívnych vedcov sveta. Navyše súčasné technológie, rozpracované na základe Prapôvodnej Fyziky ALLATRA, dovoľujú získavať v podstate bezplatnú energiu z nevyčerpateľného zdroja a teda bezplatne zabezpečiť všetkých ľudí na Zemi potravinami, pitnou vodou a nevyhnutnými životnými podmienkami. Zo správy vedcov ALLATRA SCIENCE  "O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia týchto problémov."

To znamená, že ľudstvo má dnes vďaka najnovším poznatkom vedcov ALLATRA VEDA jedinečnú a reálnu šancu prejsť do úplne novej etapy svojho rozvoja, vstúpiť do sveta, kde neexistujú také pojmy ako hlad, nedostatok vody, nedostatok strechy nad hlavou, elektriny, alebo iných život zabezpečujúcich zdrojov. Sú to technológie, ktoré sú schopné v najkratších termínoch vyriešiť problémy ekológie a následkov prichádzajúcich prírodných katakliziem. Navyše, vďaka rozvoju klimatického geoinžinieringu, dávajú možnosť zabezpečiť obyvateľov planéty v období globálnej zmeny klímy na Zemi. No toto všetko sa môže stať voľné, bezplatné a dostupné len v spoločnosti, ktorá si cení a žije podľa univerzálnych duchovných a morálnych hodnôt. V opačnom prípade také epochálne znalosti neprinesú miliardám ľudí žiadny úžitok.

Aby sme definitívne rozptýlili mýtus o preľudnení planéty, poďme sa pozrieť na mapy hustoty obyvateľstva. Tu je odkaz na zdroj.

V oblastiach a bodoch označených žltou farbou žije toľko ľudí (cca 3,75 mld.), ako na zvyšnej časti súše.

Preskúmajme podrobnejšie zväčšené zobrazenia niektorých oblastí:

India, Bangladéš, Čína

Indonézia (ostrov Jáva), Japonsko

Európa

 

 

Iný spôsob prezentácie populácie našej obrovskej planéty. V oblasti označenej červenou farbou, žije 5% (cca 375 miliónov) ľudí. A rovnaké množstvo prebýva na územiach označených modro.

 

V 17 bodoch, označených červenou farbou, žije 5% populácie Zeme. Presne rovnaké množstvo, ako prebýva na celom území, označenom modrou farbou. Modrá farba pokrýva 72% súše, červená - len 0,1%.

 

Rozloha Kanady je druhá najväčšia po rozlohe Ruska. No polovica Kanaďanov žije na juh od 49 rovnobežky, ktorá je na mape označená modrou čiarou.

 

 

Polovica obyvateľov Talianska žije iba na 8% rozlohy krajiny. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že v centrálnej časti Apeninského polostrova sú hory.

 

 

Pravdepodobne najneobvyklejšou krajinou a kontinentom podľa rozloženia hustoty populácie je Austrália. 50% (11,5 milióna ľudí) prežíva v drobnučkých bodoch, označených na mape červenou farbou, v porovnaní so zvyškom kontinentu.

 

(V 144 najľudnatejších okresoch žije 159 523 138 obyvateľov = 50,03% celkovej populácie a v 2 998 zvyšných okresoch 159 332 918 obyvateľov = 49,97% celkovej populácie; podľa údajov k 1. júlu 2014) 50% obyvateľov USA žije vo veľkých mestách, ktoré sú rozmiestnené po celom území krajiny. Štát Kalifornia je najľudnatejší.

 

14% obyvateľstva Španielska žije vo Veľkom Madride (vlastne Madrid + predmestia). Je označený veľkou červenou oblasťou v strede. Asi 90% rozlohy krajiny zaberajú hory.

 

 

 

 


Veľkú časť územia Severnej Afriky pokrýva piesok najväčšej púšte na svete – Sahary. Dve oblasti, označené červenou farbou obýva 50% obyvateľov celého tohto regiónu. Sú to delta Nílu a územia okolo jeho brehov v Egypte a najväčšie mestá Maroka – Rabat a Casablanca spolu s predmestiami.


Podľa prognóz odborníkov už v najbližších desaťročiach bude k nútenej migrácii z dôvodov globálnej zmeny klímy vystavených niekoľko miliárd (!) ľudí. Tieto mapy hovoria o tom, že miesta na našej planéte pre rozmiestnenie a dostatočne komfortné bývanie dokonca aj takého množstva ľudí je viac než dosť. Stačí prevziať skúsenosti obyvateľov Japonska, ktorí sa poučili zo stavby megapolisov na neveľkých rovinatých pozemkoch svojej krajiny. Mimochodom, obyvatelia Japonska sa už teraz, súdiac podľa najnovších informácií o zmene klímy, musia vážne zamyslieť a pripravovať sa k presídleniu na kontinent. Podrobnejšie sa o tom možno dočítať v článku:

Supervulkán Aira – najnebezpečnejšia oblasť japonského súostrovia. Je na čase začať presídlenie obyvateľov Japonska na kontinent.

http://polahoda.cz/supervulkan-ajra-samaja-opasnaj...

Ako vidíme, teória preľudnenia planéty – nie je nič viac, než fikcia bábkarov na scéne svetovej politiky. Je to výmysel tých, ktorí aj riadia všetky tajné spoločnosti "slobodomurárov"- Archóntov. O nich sú takisto podrobnejšie informácie obsiahnuté v knihe Anastasie Novych "Sensei IV.".

Na planéte Zem môže žiť 25 miliárd ľudí, za podmienky prevládania kultúrno-morálnych, všeľudských hodnôt vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi. A vďaka najnovším poznatkom Prapôvodnej Fyziky ALLATRA sa tento život môže stať maximálne pohodlný v bežných materiálnych podmienkach a odhaliť neuveriteľné perspektívy na východ celej civilizácie ako celku spod nadvlády systému Živočíšneho rozumu. A je to možné.

Pripravil: Vitalij Afanasiev

  
Hodnocení: 5 / 5 z 96

Komentáře (1)

Ivan
Ivan #

Zaujímavé grafické porovnanie hustoty rozloženia ľudskej populácie. Pri pohľade na tie kúsočky Zeme, kde žije väčšina ľudí, je zrejmé aj laikovi, že silne propagovaná preľudnenosť a z toho vyplývajúce čoraz tvrdšie obmedzenia pre obyvateľov tejto krásnej planéty sú účelové. Nemajú nič spoločné s navonok deklarovaným "zlepšením života ľudskej populácie", sú to iba nástroje na pohodlnejšie ovládanie zámerne nepravdivo informovaných más. Je čas, aby sa masy prebudili zo zlého sna a prestali počúvať hlásne trúby hŕstky odľudov, ktorí si o sebe myslia, že majú právo niekoho, či niečo ovládať. Bez poslušných más nezmôžu vôbec nič, a vedia to veľmi dobre. Veď to všetci poznáme - najviac vždy kričí ten, ktorý sa najviac bojí. A oni stále hlasnejšie kričia 24 hodín denne všelijaké bludy a nezmysly len preto, že ich masy zatiaľ počúvajú. Keď krikľúňa ignorujete, spľasne sám ako prepichnutý balón. My - väčšina - rozhodujeme, či budú hulváti naďalej otravovať životy všetkým ostatným, alebo zalezú tam, kam patria.
Keď už sme pri nejakom porovnávaní. Ľudskú populáciu (údajne preľudnenú!) dnes tvorí cca 7 760 000 000 (7,76 miliardy) jedincov. Ak by sme ich (nás) všetkých rozostavili (alebo posadili, či nechali ľahnúť) tak, že by na každého pripadol 1 m2, tak by sa celé ľudstvo hravo pomestilo na ostrov Anticosti, ležiaci v ústí rieky Svätého Vavrinca do zálivu Svätého Vavrinca v kanadskej provincii Québec. Okrem iného je to 90-ty najväčší ostrov na svete (89 pred ním je väčších a aj oveľa väčších, takže takých populácií, ako sme my, by sa na ne technicky pomestilo neúrekom!) a 20-ty najväčší kanadský ostrov, majúci výmeru približne 7 900 km2. Zvedavci si ho môžu skúsiť vyhľadať na mape a porovnať s veľkosťou súše na našej planéte.
VIDEO