ATMOSFÉRA (Vzduch)  Follow rss

Poveternostné anomálie, koniec júla 2020

Poveternostné anomálie, koniec júla 2020

 2. 8. 2020     Atmosférické jevy      861      0
V poslednej dobe sa ľudia žijúci na rôznych kontinentoch stretávajú s anomálnymi prírodnými úkazmi. Tam, kde zvyčajne bývalo horúco, nečakane padá sneh. A na miestach večného chladu je registrovaná anomálna horúčava.
Prekvapivé záplavy a zosuvy vo svete, júl 2020

Prekvapivé záplavy a zosuvy vo svete, júl 2020

 30. 7. 2020     Atmosférické jevy      880      0
Riziko prekvapivých záplav spočíva v tom, že ľudia často nemajú možnosť pripraviť sa na ne. Hladina vody prudko stúpa. Aj s týmto veľmi nebezpečným prírodným javom sa obyvatelia planéty stretávajú stále častejšie.
Smršte a hurikány, koniec júla 2020

Smršte a hurikány, koniec júla 2020

 29. 7. 2020     Tornáda (smrště)      1052      1
K akcelerácii prírodných katakliziem dochádza na celej planéte. Napríklad na konci druhého letného mesiaca obyvatelia rôznych regiónov zemegule sústreďovali pozornosť na smršte a hurikány a niekedy aj na miestach, pre ktoré sú takéto úkazy necharakteristické.
Búrky s krupobitím, koniec júla 2020

Búrky s krupobitím, koniec júla 2020

 28. 7. 2020     Atmosférické jevy      930      0
Búrka s krupobitím je nebezpečný prírodný jav, s ktorým sa v poslednej dobe často stretávajú obyvatelia rôznych krajín. Na konci júla sa prívalové dažde sprevádzané padaním veľkých krúp prehnali krajinami Severnej i Južnej Ameriky a tiež Eurázie.
Skazonosné búrky, júl 2020

Skazonosné búrky, júl 2020

 25. 7. 2020     Uragány, cyklony, tajfuny, bouře      853      0
V polovici júla sa planétou prehnali silné búrky a víchrice. Zasiahli krajiny Eurázie, Afriky i Austrálie.
Ľadovcové búrky vo svete, začiatok júla 2020

Ľadovcové búrky vo svete, začiatok júla 2020

 18. 7. 2020     Atmosférické jevy      784      0
V prvej polovici júla 2020 búrky s krupobitím naďalej sužujú rôzne regióny našej planéty. Veľký ľadovec ohrozuje životy ľudí, preráža strechy domov i áut a spôsobuje nenapraviteľné škody úrode.
Smršte na planéte, začiatok júla 2020

Smršte na planéte, začiatok júla 2020

 17. 7. 2020     Tornáda (smrště)      889      0
V prvej polovici júla 2020 sa po planéte aktívne šírili smršte. Mohutné lieviky pozorovali obyvatelia krajín Európy, Ázie i Severnej Ameriky.
Silné búrky na planéte, júl 2020

Silné búrky na planéte, júl 2020

 14. 7. 2020     Uragány, cyklony, tajfuny, bouře      888      0
Obyvatelia rôznych kontinentov stále trpia následkami búrok a nárazového vetra.
Anomálne prejavy počasia na začiatku júla 2020

Anomálne prejavy počasia na začiatku júla 2020

 9. 7. 2020     Atmosférické jevy      939      0
Anomálne vysoká teplota naďalej prekonáva rekordy na teritóriu severnej pologule. V talianskych Alpách bol objavený ružový sneh.
Búrky v Eurázii a Južnej Amerike, jún-júl 2020

Búrky v Eurázii a Južnej Amerike, jún-júl 2020

 5. 7. 2020     Uragány, cyklony, tajfuny, bouře      1082      1
Klíma sa mení a s ňou sa menia aj obvyklé poveternostné podmienky. Stále častejšie sa obyvatelia rôznych oblastí planéty stretávajú s deštrukčnými následkami búrok a nárazového vetra.
Anomálne počasie, jún 2020

Anomálne počasie, jún 2020

 3. 7. 2020     Atmosférické jevy      1033      0
Obyvatelia rôznych kontinentov stále častejšie narážajú na anomálne prírodné prejavy, ktorých sila a rozsah sa stávajú katastrofické. Zmena celoplanetárnej klímy je jednou z akútnych úloh, s ktorou sa možno vyrovnať len keď sa zjednotíme.
Ľadovcové búrky v krajinách sveta, koniec júna 2020

Ľadovcové búrky v krajinách sveta, koniec júna 2020

 2. 7. 2020     Atmosférické jevy      1000      0
Celý jún neprestáva príroda udivovať tu náporom lejakov a búrok, tu nečakaným silným krupobitím uprostred horúceho leta. Anomálne prírodné úkazy sú následkami zmeny klímy, ktoré sú pozorované na celej zemeguli. Nápory živlov zachvacujú veľké plochy i kontinenty a stávajú sa stále ničivejšie a nepredvídateľnejšie. 
Smršte na planéte, koniec júna 2020

Smršte na planéte, koniec júna 2020

 1. 7. 2020     Tornáda (smrště)      1040      0
Len za poslednú dekádu júna 2020 sa obyvatelia rôznych krajín stretli so smršťami a tornádami. Na mnohých miestach boli tieto nebezpečné prírodné javy netypické.
Búrky a nárazové vetry vo svete, jún 2020

Búrky a nárazové vetry vo svete, jún 2020

 20. 6. 2020     Uragány, cyklony, tajfuny, bouře      1119      0
Dnes sa ľudstvo stále častejšie stretáva s takými prírodnými javmi, ako sú cyklóny a búrky.
Ľadovec a búrky s krupobitím, druhá dekáda júna 2020

Ľadovec a búrky s krupobitím, druhá dekáda júna 2020

 20. 6. 2020     Atmosférické jevy      1043      0
V druhej dekáde júna 2020 boli obyvatelia mnohých oblastí planéty opäť zasiahnutí búrkami s krupobitím, niekedy veľmi ničivými.
Smršte na planéte. Druhý týždeň júna 2020

Smršte na planéte. Druhý týždeň júna 2020

 17. 6. 2020     Tornáda (smrště)      978      0
Smršť je nebezpečným prírodným úkazom, ktorého podstata vzniku doposiaľ nie je preskúmaná v plnej miere. Podľa údajov odborníkov je v poslednej dobe pozorované stabilné pribúdanie podmienok vhodných pre vznik smrští. Pričom stále častejšie tieto víry, niekedy silno ničivé, vznikajú na miestach, kde ich predtým nikdy nebolo vidno. 
Anomálne sneženie, jún 2020

Anomálne sneženie, jún 2020

 15. 6. 2020     Atmosférické jevy      1169      0
Na území USA, Ruska, JAR a Talianska boli zaznamenané sneženie a nízke teploty. Štát Wyoming v USA zasiahlo 9. júna sneženie. V okolí miest Cheyenne a Laramie boli uzavreté cesty. Registrované boli poškodenia i pretrhnutia línií elektrického vedenia a zlámané stromy.
Krupobitie na začiatku leta v krajinách sveta, jún 2020

Krupobitie na začiatku leta v krajinách sveta, jún 2020

 12. 6. 2020     Atmosférické jevy      1068      0
Príroda nás, ľudí, neprestáva udivovať rozličnými anomálnymi javmi. Dnes slovné spojenie anomálny jav pevne vošlo do nášho každodenného života. V rozličných kútoch našej Planéty bol začiatok leta poznamenaný snehom a krupobitím.
Skazonosné smršte v krajinách sveta na začiatku júna 2020

Skazonosné smršte v krajinách sveta na začiatku júna 2020

 9. 6. 2020     Tornáda (smrště)      984      0
Na začiatku júna 2020 sa smršte objavujú na miestach, ktoré sú pre ne netypické.
Tropická búrka „Amanda“, máj 2020

Tropická búrka „Amanda“, máj 2020

 3. 6. 2020     Uragány, cyklony, tajfuny, bouře      1017      0
31. mája 2020 sa oborila tropická búrka „Amanda“ na Salvádor a Guatemalu. Prívalové dažde spôsobili ničivé záplavy a zosuvy. Žiaľ, sú aj mŕtvi a nezvestní.