Sesuvy půdy, propady, sněhové laviny  Follow rss

Sesuvy a propady půdy způsobují citelné škody národnímu hospodářství, přírodnímu prostředí a obydlím, a sněhové laviny představují velké riziko pro lidský život. Včasné informování obyvatel žijících na teritoriích, kde hrozí sesuvy, laviny a propady napomáhá tomu, aby se lidé připravili na mimořádný vývoj situace, aby se zabránilo zbytečné panice a stresům. To je obzvláště důležité v současné situaci nerovnoměrného zvyšování počtu takovýchto události, neboť obdržení, v první řadě, spolehlivých informací o možných sesuvech půdy, propadech půdy nebo sněhových lavinách, pomáhá přijmout příslušná preventivní opatření a vyhnout se zbytečným obětem.

Velký sesuv půdy v Ugandě, červen 2019

Velký sesuv půdy v Ugandě, červen 2019

 7. 6. 2019     Sesuvy půdy, propady, sněhové laviny      189      0
5. června 2019 způsobily přívalové deště, které zasáhly hornatou oblast Bududa (Uganda), velký sesuv půdy.
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019

Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019

 3. 5. 2019     Sesuvy půdy, propady, sněhové laviny      278      0
Vydatné deště vyvolávají po celém světě (v zemích Evropy, Asie, Ameriky a Afriky) velké sesuvy půdy, které často zasypávají obytné budovy.
Velký sesuv půdy v Kolumbii, duben 2019

Velký sesuv půdy v Kolumbii, duben 2019

 22. 4. 2019     Sesuvy půdy, propady, sněhové laviny      291      0
21. dubna 2019 došlo ve městě Rosas (Kolumbie) k sesuvu půdy, který zasypal 8 bytových domů. V důsledku toho bylo postiženo 23 obyvatel. 
Zosuv v Indonézii, február 2019

Zosuv v Indonézii, február 2019

 17. 2. 2019     Sesuvy půdy, propady, sněhové laviny      249      0
15. februára 2019 sa v provincii Západná Jáva (Indonézia) spustil zosuv, vyvolaný prívalovými dažďami