Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019

Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019

Vydatné deště vyvolávají po celém světě (v zemích Evropy, Asie, Ameriky a Afriky) velké sesuvy půdy, které často zasypávají obytné budovy.

20. dubna vyvolaly přívalové deště bahenní potok v Íránu.

Ve stejný den, v oblasti Rumphi (Malawi), byla následkem půdního sesuvu zničena celá vesnice. Byla zablokována i cesta k osadě, což narušilo provézt okamžitou záchranou operaci. Desítky obyvatel jsou zraněni. Příčinou katastrofy byly vydatné deště.

Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019

21. dubna došlo na jihozápadě Kolumbie k sesuvu půdy, který zasypal 8 domů, což mělo za následek 28 zraněných lidí.\

Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019

22. dubna došlo k velkým sesuvům půdy v oblasti města Durban, které se nachází v provincii KwaZulu-Natar (Jihoafrická republika). Na silnici nedaleko města došlo také ke skalnímu sesuvu.

28. dubna došlo v průsmyku Loibl Pass (Slovinsko) ke skalnímu sesuvu, který vyvolaly deště.

29. dubna došlo v jedné z osad provincie Kuang-tung (Čína) k sesuvu půdy, který vyvolaly deště. 6 lidí je zraněno.

Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019
Půdní a sutinové sesuvy ve světě 15. - 30. dubna 2019

30. dubna došlo ve městě La Paz (Bolívie) k velkému sesuvu půdy, což mělo za výsledek zničení 15 domů.

 

Jak se připravit na globální klimatické změny?

Klima se rychle mění a dnes to může vidět každý člověk pozorující počasí za oknem. Stále častěji dochází v různých částech světa k destruktivním katastrofám. Jak je známo, v kritických situacích se v člověku projeví to, co v něm dominuje. A dominuje v nás to, co každý den a každý okamžik pěstujeme svou pozorností.

Pokud v sobě lidé začnou pěstovat dobro a půjdou pevně cestou duchovního rozvoje, potom se změní i svět. Mezi lidmi nebudou žádné rozdíly, protože pravá Láska sjednocuje. Staneme-li se jedinou přátelskou rodinou, dokážeme přežít nelehkou epochu globálních katastrof. Vždyť každý bude připraven poskytnout pomocnou ruku bližnímu.

.

Potom nebude hrozné, když se část lidí přesune z jednoho místa planety na druhé. Všude se u nás nejde místo. Střídat se můžeme ve spaní, střídat se můžeme v práci. Hlavní je, že jsou všichni naživu, sytí. Není to tak? A všechno v lásce. Ale to je možné pouze v tom případě, když bude dosaženo pochopení v každé rodině, v každém člověku, a když se celé lidstvo stane jedinou rodinou. A to bude možné pouze díky pravdě, Lásce, díky skutečně duchovní svobodě. (Citát I. M. Danilova z pořadu „Hle přichází. It is coming“)

Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO