Záplavy na Šalamúnovych ostrovoch, marec 2020

Záplavy na Šalamúnovych ostrovoch, marec 2020

12. marca 2020 zapríčinili silné dažde zosuv v rajóne dediny Lambi v provincii Guadalcanal na Šalamúnovych ostrovoch. Žiaľ, došlo aj k úmrtiam.

Silné dažde sa vyskytli aj v iných častiach štátu. Prívalové dažde spôsobili povodne na ostrovoch Rennell, Guadalcanal a Malaita. Rieka Taba sa po preplnení vyliala z brehov a zaliala územia v okolí brehov. Prúdy vody splachovali domy. Viac ako 10 rodín zostalo bez strechy nad hlavou. V sídle Tigoa na ostrove Rennell len za 24 hodín spadlo 365 mm zrážok.

Záplavy na Šalamúnovych ostrovoch, marec 2020
Záplavy na Šalamúnovych ostrovoch, marec 2020
Záplavy na Šalamúnovych ostrovoch, marec 2020
Záplavy na Šalamúnovych ostrovoch, marec 2020

Obyvatelia, ktorých domy sa nachádzajú na svahoch kopcov, popri riekach a potokoch, boli nútení podniknúť nevyhnutné bezpečnostné opatrenia a presťahovať sa na bezpečnejšie  miesta.

Bezpečná infraštruktúra

Klíma sa mení a stále viac ľudí je vystavených nebezpečenstvu v súvislosti so stále častejšími kataklizmami a extrémnymi poveternostnými javmi. Preto je veľmi dôležité už teraz sa zjednocovať na duchovno-mravných základoch a celosvetovo riešiť úlohy, stojace pred súčasným ľudstvom.

Na platforme „ALLATRA“ prebiehajú konferencie, kde sa ľudia delia o skúsenosti, pozitívne príklady vo svojich krajinách, mestách a tiež o svoj pohľad na tvorivú spoločnosť, kde je v centre hodnota ľudského života. Jedna z takých konferencií bola – Infraštruktúra mesta v tvorivej spoločnosti. Účastníci konferencie sa delili o príklady infraštruktúry vo svojich mestách, kde sa efektívne riešia problémy varovania pred hrozbami nebezpečných prírodných úkazov a tiež problémy ochrany pred ich náhlym prejavením; dodávka pitnej vody (v krajinách so suchou klímou), organizovanie skladov s potravinami a medikamentmi na miestach, ktoré sú kvôli svojej geografickej polohe často vystavené skúškam podobného druhu, atď. No najhlavnejším je zmena spotrebiteľského formátu myslenia na tvorivý, kde je najvyššou hodnotou ľudský život

  
Hodnocení: 5 / 5 z 13
Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO