Informačně-analytický portál
    

Velký sesuv půdy v Kolumbii, duben 2019

Velký sesuv půdy v Kolumbii, duben 2019

21. dubna 2019 došlo ve městě Rosas (Kolumbie) k sesuvu půdy, který zasypal 8 bytových domů. V důsledku toho bylo postiženo 23 obyvatel. Příčinou sesuvu byly přívalové deště.

Desítky lidí šli hledat své sousedy, kteří se ocitli v hliněné pasti. Společně se záchranáři pomáhali při hledání pohřešovaných.

Kataklyzmata a lidskost

Když dojde k živelné pohromě, nejdůležitější věcí je zůstat Člověkem, který je připraven poskytnout pomocnou ruku těm, kdo se ocitli v nouzi, utěšit a povzbudit ty, kteří klesli na duchu. V okamžiku nebezpečí se v člověku projeví to, co v něm dominuje. A proto je tak důležité neustále v sobě pěstovat zrno duchovnosti a poznávat život z pozice pozorovatele z Duchovní podstaty.

„Ať už se tady dostanete do jakýchkoli situací, ať už vám osud přichystá jakékoli nástrahy, musíte žít tak, jak má žít skutečný Člověk. Máte se sami stát Člověkem a pomáhat k tomu lidem ve svém okolí. To hlavní v životě je být svobodný uvnitř, mít svobodného Ducha, osvobodit se od hmotného světa, kráčet k Bohu a neodbočovat z této cesty. Potom budete mít možnost i ve vnějším životě přinášet maximální užitek lidem a prožít život, hodný jména Člověka. A právě v tom je skryto veliké tajemství! Staňte se člověkem tady a teď, v tomto sobeckém hmotném světě. Zkuste být jako Lotos, který vyrůstá ze špíny bahna, ale bez ohledu na to nabývá ideální čistoty! Vždyť jste Lidé a máte v sobě Jeho zrno!“ (Anastasia Novych, „Sensei ze Šambaly IV“.)

Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO