ITÁLIE: ČERVENÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ. Na Havaji ZMIZEL OSTROV! Záplavy a BOUŘE: Španělsko, Francie

Číst knihu AllatRa online

!!! V ITÁLII JE ČERVENÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ !!!

Mohutné povodně a sněhové srážky zasáhly Itálii. Benátky a Sicílie zažily koncem října a začátkem listopadu 2018 bezprecedentní povodně. Podobné povodně nebyly v minulosti na Sicílii nikdy pozorovány.

Růst počtu přírodních katastrof a extrémních povětrnostních jevů po celém světě vykazuje znepokojivou tendenci k jejich výraznému zvýšení. Lidé po celém světě se už s přírodními katastrofami setkávají, dokonce i v místech, kde k tomu dříve nedocházelo, a to je fakt dnešního dne. Co se událo v posledních týdnech ve světě nám v tomto vydání „Mimořádných zpráv“ řeknou dobrovolníci ALLATRA TV.

V poslední době dochází na Zemi stále častěji k událostem, které by dříve trvaly desítky let. Například takové, kdy celá území mizí pod vodou. Podobné jevy můžeme pozorovat právě v současné době. Příkladem toho je „Východní“ ostrov havajského souostroví. Reportáž účastnice Mezinárodního společenského hnutí „AllatRa“ s Havajských ostrovů (USA). Jeden z klimatologů Havajské Univerzity, Chip Fletcher, už dříve předpověděl, že tento ostrov zmizí, ovšem nečekal, že se to stane tak rychle. Vědci zdůraznily, že hladina oceánů stoupá a pouze jednota lidí je základem pro přežití všeho lidstva.

24. října 2018 zasáhla tropická bouře „Yutu“, která se změnila na super tajfun 5. kategorie, jižní ostrovy Saipan a Tinian v souostroví Severní Mariany. Rychlost větru dosahovala 290 km / h s nárazy až 350 km / h.

Super tajfun způsobil zničení domovů a infrastruktury ostrovů, výpadky elektrické energie. „Yutu“ se stal nejsilnějším tajfunem, který kdy zasáhl ostrovy Severní Mariany, a také byl třetím tajfunem 5 kategorie, zaznamenaným na tomto souostroví. Očekává se, že v příštím týdnu dorazí „Yutu“ na Filipíny, Tchaj-wan a jižní Japonsko.

Rozhovor se specialisty agrárního sektoru Ukrajiny o klimatických změnách a atypických povětrnostních podmínkách, které jsou v posledních letech pozorovány.

12. října 2018 zasáhla Irsko bouře „Callum“. Reakce očitého svědka z místa událostí: „Přinesla k nám silný vítr, vydatné deště a chlad.“

Rozhovor s očitým svědkem rozsáhlých záplav ve Francii, o kterém jsme hovořili v 15 vydání Mimořádných zpráv.

„Jednoho dne budeme nuceni se přesunout do jiných zemí, například, kvůli stoupající vodě, ale byli bychom velmi rádi za možnost žít v přátelských vztazích se všemi. Samozřejmě, existují rozdíly, jazyk atd., ale každý by měl vynaložit úsilí. To je rozdíl mezi „mít“ a „být“. Nejsi to, co máš; jsi to, čím jsi. Jestli jsi přišel o svůj majetek, nic to nemění na tom, že jsi stále ještě člověk.“

Německo. Pokles hladiny řeky Rýn, reakce očitých svědků.

V říjnu se Kypr ocitl v zajetí špatného počasí: nejprve v horách napadl sníh, poté byl ostrov zahalen oblakem prachu, po kterém následovaly lijáky. V oblasti Nikósie se přehnalo mohutné tornádo.

26. října došlo v Jónském moři nedaleko Řecka k sérii silných zemětřesení o síle 6,8 stupně.

Rumunsko. pohoří Vrancea, zemětřesení 5,5 stupně.

Itálie.Mohutné krupobití zasáhlo 21. října Řím, následkem čehožbylyzaplaveny některé stanice metra a silnice v centru města.

29. října se italskou komunitou Manduria přehnalo mohutné a ničivé tornádo.V různých oblastech Itálie byl vyhlášen červený stupeň nebezpečí.Nejnebezpečnější situace je pozorována v regionech Veneto, Furlánsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie a Tredentsko-Horní Adiže.V Benátkách se hladina vody zvýšila na 156 cm, kvůli bouřkovému nárůstu vody z Jaderského moře.

Itálie. Přívalové deště a sníh způsobily přerušení dodávek elektřiny. Bez světla zůstalo zhruba 53 tisíc obyvatel Menorky (Baleárské ostrovy) a Asturie.

Prudký nárůst klimatických změn nelze ignorovat. Zdalipak se u vás objevily takové myšlenky: „Proč bych měl sledovat negaci, jak někde dochází ke katastrofám a umírají lidé, když s tím stejně nedokážu nic udělat?“ Ale možná by bylo dobré se na to podívat z druhé strany? Jestliže si my, lidé, budeme zakrývat oči před realitou, které už čelí velká část planety, zdalipak nám to pomůže přežít katastrofy, které narůstají každým dnem? Jakou má nečinnost cenu, když se to týká života každého člověka a celé civilizace? Nebo můžeme učinit svoji Volbu a jednat jako skuteční Lidé?!

Více informací naleznete v unikátním pořadu „Hle přichází. It is coming“.

Film ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI

Knihy ANASTASIE NOVYCH pro všechny, kteří touží poznat Pravdu.

Zpráva vědců ALLATRA SCIENCE „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní způsoby řešení daných problémů

E-mail: [email protected]

 

_______________

 

Oleg, reportér ALLATRA TV, Kazachstán: Dobrý den! V éteru jsou „Mimořádné zprávy“ na ALLATRA TV.

Růst počtu přírodních katastrof a extrémních povětrnostních jevů po celém světě vykazuje znepokojivou tendenci k jejich výraznému zvýšení. Lidé po celém světě se už s přírodními katastrofami setkávají, dokonce i v místech, kde k tomu dříve nedocházelo, a to je fakt dnešního dne. Co se událo v posledních týdnech ve světě nám řeknou reportéři ALLATRA TV.

 

USA. Série klimatických katastrof

 

Olga, reportér ALLATRA TV, RF: V poslední době dochází na Zemistále častěji k událostem, které by dříve trvaly desítky let. Například takové, kdy celáúzemí mizí pod vodou. Podobné jevy můžeme pozorovatprávě v současné době. Příkladem toho je „Východní“ ostrov havajského souostroví. Mohutný hurikán „Walaka“, který se počátkem října 2018 přehnal Tichým oceánem, zničil na jeho konci celý ostrov Scart, což bylo zaznamenáno satelity. „Walaka“spadá do čtvrté kategorie na stupnici potenciálních škod, což znamená„obrovské“. Podrobné informace o tom, co se stalo, nám sdělí můj kolega, reportér ALLATRA TV, který se nyní nachází na Havajských ostrovech.

Ahoj Diano! Slyšíš mě?

Diana, reportér ALLATRA TV, USA, Havaj: Aloha Olgo! Ano, slyším tě.

Kvůli změně klimatu dochází k mnoha událostem. Hladina oceánu stoupá, a proto je jedním z faktů, o kterých bychom dnes chtěli pohovořit, zmizení malého ostrova dlouhého 1 km a širokého 130 m. Tento ostrov zmizel na Havaji během hurikánu 5. kategorie. A zmizel beze stopy.

Jeden z klimatologů Havajské Univerzity, ChipFletcher, který letos v létě dokončil svůj výzkum, zjistil, že tento ostrov dříve či později zmizí, ovšem nečekal, že se to stane tak rychle. Zdůraznil, že to je právě jeden z těch ojedinělýchpřípadů, kdy se lidé nad klimatem nezamýšlejí, ačkoli se klima skutečně rychle mění.

Další z faktůuvedl Bill McKibben, který na svémTwitteruoznámil, že bude docházet k takovým událostem, kdybudou malé ostrovy beze stopy mizet, což nesporně poškodí Zemi z pohledu zasahování do rozmanitosti ekosystémů.

Chceme říci, že úroveň oceánu stoupá a že jednota lidí je základem pro přežití celého lidstva.

Velice Vám děkuji za to, že nás nasloucháte. Všechno dobré!

Olga, reportér ALLATRA TV, RF: Děkuji Diano!

Havaj není jediným případem, kdy se pevnina téměř okamžitě ocitla pod vodou. V Jordánsku ve čtvrtek 25. října došlo k mohutnému lijáku. Bohužel se v tento den vydala skupina 37 školáků a 7 dospělých na školní exkurzi do nížiny Agvar. Autobus udělal zastávku ve vyschlém korytě řeky ZarqaMaʽin. Náhlese spustil liják a koryto řeky se v okamžiku zaplavilo vodou.

 

_______________

 

Lidia, reportér ALLATRA TV, USA: Dobrý den, s vámi je reportér ALLATRA TV.

24. října 2018 zasáhla tropická bouře „Yutu“, která se změnila na super tajfun 5. kategorie, jižníostrovy Saipan a Tinian v souostroví Severní Mariany. Rychlost větru dosahovala 290 km / h s nárazy až 350 km / h. Natolik silný vítr nevydržela jedna z meteorologických stanic na ostrově Saipan: to poslední, co senzory zaznamenaly, byla rychlost větru 162 km / h. Poté byl přenos dat ze stanice přerušen. Spojení bylo přerušeno i s několika oblastmi ostrova Tinjan.

Super tajfunzpůsobil zničení domovů a infrastruktury ostrovů, výpadky elektrické energie. „Yutu“ se stal nejsilnějším tajfunem, který kdy zasáhl ostrovy Severní Mariany, a takébyl třetímtajfunem 5 kategorie, zaznamenaným natomto souostroví. Očekává se, že v příštím týdnudorazí„Yutu“ na Filipíny, Tchaj-wan a jižní Japonsko.

 

HLE PŘICHÁZÍ. Mimořádné klimatické zprávy

 

Oleg, reportér ALLATRA TV, Kazachstán:Nakolik důležité je pro lidi v dnešní době vědět o přírodních katastrofách, ke kterým dochází v našem společném domově? Co si o tom myslí lidé z různých zemí, a také specialisté z různých odvětví činnosti, sledujte v následujícím příspěvku.

 

Rozhovor speciálně pro ALLATRA TV.

12. Mezinárodní výstava zemědělských strojů a zařízení

 

Michail VladimírovičBernadský (spoluzakladatel TOV „РостАгро“, Ukrajina): Zemědělstvím se zabývám už víc jak 40 let, možná i víc. A teď taková teplota... Dříve jsme při teplotě 38 °C nešli do práce, a teď bývá v létě častokrát 40 °C.

Michail Viktorovič (ředitel TOV „MRIA2“, Ukrajina):Rozhodně, zvláště v posledních 5 letech. Mám už velkou praxi v zemědělství, pracuji v něm zhruba 30 let. V posledních letech pozorujeme, že jsou letní měsíce velmi horké, azměny nejsou ani tak v množství srážek, ale v jejich přerozdělení. To znamená, že v měsících, kdy srážky potřebujeme: červenec, srpen,je nedostatek vláhy. Navíc jsou letní měsíce velmi horké (srpen, červenec, červen). Teplota šplhá ažke 40 ° C. Ale je to ojedinělé. Dříve tomu tak nebylo. A nyní tyto změny skutečněna sobě pociťujeme.

Frank (vystavovatel, Kamerun): Jde o globální problém, v některých zemích vůbec neprší, a v jiných zase prší až moc.

Vladimír (obchodní manažer společnosti „Pöttinger Ukrajina“, Ukrajina): Posledních několik let bylo z pohledu srážek celkem extrémních. Zároveň nemohu říci, že by jich byloneustále málo. Spíše byly velmi nerovnoměrně rozloženy. Byly roky, kdy jich byl skutečný nedostatek, a byly roky, kdy za pár týdnů napadla 3-4 měsíční norma.

Michail Viktorovič (ředitel TOV „MRIA2“, Ukrajina): To je nanejvýšvážné, protože všichni žijeme na jedné zeměkouli. A vše, k čemu dochází, se tak či tak dotýká každého z nás.

Vladimír (obchodní manažer společnosti„Pöttinger Ukrajina“, Ukrajina): Je naprosto zřejmé, že jde o společný problém. Netýká se to jedné země, a už vůbec ne jednoho odvětví.

Michail Viktorovič (ředitel TOV „MRIA2“, Ukrajina):Dospěli jsme pravděpodobně dotakového bodu, kdy musíme o přírodě více přemýšlet a chápat, že jsme její součástí, a nikoli hegemoni, kteříji vládnou. Pokud to pochopíme, máme ještě šanci se vrátit a zachránit naši planetu.

Protože nyní stále častějizaznamenávám, že se blíží bod, ze kterého nebude návratu, v němž to lidé pochopí, ale už nebude možnost se vrátit.

Vladimír (obchodní manažer společnosti „Pöttinger Ukrajina“, Ukrajina): Je to globální problém, a řešit jej musíme společně. Musí dojít ke změněve vědomí a k pochopení, že jsme na tuto Zem nepřišli na jeden nebo dva roky. Je jasné, že to musí být zajímavé a důležité pro každého člověka, pro každou osobnost. Věřím tomu, že všichni lidé jsou od přírody dobří. Otázka nespočívá v tom, zda dělat něco dobrého či špatného, ​​ale v tom, abychomchápali, co je právěto dobré. Všichni přemýšlí nad tím, jak to udělat co nejlépe. Ovšem, jak to udělat co nejlépe zítra, co nejlépe za rok, za pět let, to jsou různá řešení. A zde musíme pochopit to, jak to bude lepší výhledově.

Rainer (vedoucí agrární společnosti, Německo):K dnešnímu dni se ve světě veškeré informace předávají prostřednictvím televizních obrazovek, informaci můžete částečně najít i na internetu. Domnívám se, že se klima mění. Věřím tomu.

Je velmi důležité, aby tato informace byla dostupná a nebylazamlčována lidmi, kteří by ji chtěli skrýt jen proto, že jinak by to v případě, že se lidé o tom dozví, poškodilo jejich business.

Je to opravdu velmi důležité. Žijeme na jedné planetě a tato planetamá tvar koule. Vítr ovívá planetu po kruhu, voda cirkuluje po celé planetě, takže změny se odrazí na všech.

Domnívám se, že je dobře, že děláte tento průzkum a doufám, že získáte spoustu ohlasů a podpory od lidí ve vaší činnosti a průzkumu. A výsledek bude velmi zajímavý. Prostě podpořte naši planetu, podpořte své sousedy, a pomůže to.

Každý může udělat něco malého, nemusíte hned přemýšlet o něčem velkém, prostě dělat po troškách, a pomůže to celé společnosti.

Michail Viktorovič (ředitel TOV „MRIA2“, Ukrajina):Je velmi mnoho práce v tomto směru, ovšem musímeméně mluvit a jednoduše dělat.

Michail VladimírovičBernadský (spoluzakladatel TOV „РостАгро“, Ukrajina): Víte, myslím si, že prostě musíme méně mluvit a více dělat. Jednoduše najít nějakou svou ideu, dobrý nápad. A budovat tento nápad, nebo jak to lze ještě nazvat, a jít k němu společně. Mám na mysli skutečně dobrý nápad!

Michail Viktorovič (ředitel TOV „MRIA2“, Ukrajina):Víte, v prvé řadě je tím nejdůležitějším to, že člověk musí být Člověkem, dobrým člověkem, dělit se o své zkušenosti, například,jakmile dosáhl nějakých výsledků v zemědělství nebo v jiném směru (ekonomika například), dělit se s okolním světem. Vidím to tak: být člověkem a lidé se k tobě připojí, to znamená, že by to mělo být oboustranné. Víte, co je to hlavní? Častokrát nám říkalia mnoho let učili, že se společnost zásluhou konkurence zdokonaluje. Já to chci vyvrátit a říct, že to není zásluhou konkurence, ale zásluhou symbiózy, to jest vzájemné pomoci a ochrany. Jsem přesvědčen, že společným musí být na světě dobro, musíme se sjednocovat a tvořit dobré skutky.

 

_______________

 

 

Úryvek z pořadu „Svoboda od diktatury zvířete uvnitř tebe“

Igor Michajlovič Danilov: Podíváme-li se globálně na svět, no, opravdu je to nepříjemné a hrozné. V době, kdy je nezbytné se stmelit a společně si sednout a popřemýšlet, co v nejbližší době, neboť chápeme, že už nebude tak mnoho místa a teritorií, a my musíme nějak přežívat, rozvíjet technologie, a že se nyní musíme konsolidovat v míru a v jediné rodině, nás rozdělují stále víc a víc, a víc, že ano? A my to vnímáme jako normální, je to přirozené, protože budoucnost, v ní budou problémy nebo nebudou. Pomyslíš si, klimat se změní, no a co, zatím je dobře. A když se změní úplně, no, nějak už to potom vymyslíme. Potom už nic nevyřešíš. A tak tomu i bude.

_______________

 

Oleg, reportér ALLATRA TV, Kazachstán: V posledním vydání jsme hovořili o bouři „Callum“ ve Velké Británii a Irsku. Po odvysílání pořadu přišel na poštu ALLATRA TVdopis od očitého svědka této události.

 

Irsko Bouře„Callum“

Reakce očitého svědka pro ALLATRA TV

 

Valeria, Irsko: 12. října 2018 zasáhla Irsko bouře „Callum“. Přinesla k nám silný vítr, vydatné deště a chlad. Žijeme v malém městečku Longford v centru Irska. Ve městě byly polámané stromy, vítr je lámal jako zápalky, silnice byly pokrytévětvemi a listím, elektrické vedení bylo stržené. Mnozí lidé se nemohli dostat do práce a do školy. Vysokoškolská učitelkavyprávěla, jak vítr zvedl její dřevěný zahradní domek a odhodil jej na silnici. Domek se rozpadl na několik částí a veškerévěciserozsypaly po silnici.Po bouři byli sousedé velmi laskaví, přišli nám pomoct a pomohli uklidit cestu. Je to nádherný příklad jednoty a vzájemné pomoci.

Oleg, reportér ALLATRA TV, Kazachstán: Ve 14. vydání „Mimořádných zpráv“ nám reportér z místa událostí vyprávěl o poklesu řeky Dunaj, a dnes nám očitý svědek z Německa poví o podobném procesu na řece Rýn.

 

Německo. Mimořádné klimatické zprávy

 

Anastasia, reportér ALLATRA TV, Německo:Dobrý den, s vámi je reportér ALLATRA TV z Dormagenu, Německo.

Ve 14. vydání „Mimořádných zpráv“ nám reportér ALLATRA TV z města Izmajil vyprávěl o poklesu hladiny vody na řece Dunaj v létě roku 2018. Díky této informaci jsem si všimla, žeřeka Rýn, která protékávedle města, ve kterém žiji,má také poměrně nízkou hladinu vody. Kvůlidlouhotrvajícímu suchu letos v létě dosahovala podle údajů z 23. října 2018 hladina vody v Kolíně nad Rýnem (15 km od nás), pouhých 68 cm, a v nadcházejících dnech odborníci nepředpokládají obnoveníúrovně řeky. Naposled byla podobně nízká hladina Rýna zaregistrována 29. září 2003 ve městě Düsseldorf, tehdy činila 81 cm. Pro srovnání: průměrná hladina vody v Kolíně nad Rýnem činí 3 m 20 cm.

Podobné přírodní jevy majízásadní vliv, například, na lodní přepravu. Soukromé lodní společnosti načas zastavily plavbu, lodě se plaví pouze s polovičním nákladem.

Podle Německé meteorologické služby (DWD) je rok 2018 jedním z pěti nejžhavějších roků od počátku vedení záznamů.

 

_______________

 

Oleg, reportér ALLATRA TV, Kazachstán:ÚčastníciALLATRA TV nadále komunikujís očitými svědky událostí,a dnes kontaktovali svědky rozsáhlé záplavy ve Francii, o které jsme hovořili v 15. vydání „Mimořádných zpráv“.

 

Francie Záplava

Reakce očitého svědka pro ALLATRA TV

 

Frederick, očitý svědek záplavy ve Francii: Ano, byl jsem dobrovolným hasičem. Minulý týden jsme společně s přáteli pomáhali lidem jako dobrovolníci. Možná jste slyšeli, že došlo k velké povodni. Některé malé řeky vystoupaly na 7 metrů. Domy byly kompletně zaplaveny, ulice byly poškozeny, některé mosty byly zcela zničeny.Stalo se to ve vesnici, kde žije asi 150 lidí. Všechny domy nebyly úplně zničené, ale v hlavních částech domů, v suterénech,dosahovalavýška vody 2,5 m a vše, co se tam nacházelo,bylo praktickynepoužitelné. Působilo to velice silným dojmem. Byly to pocity smutku, ale na druhé straně bylo ohromující vidět tuto atmosféru vzájemné pomoci, lidé přicházeli a pomáhali jeden druhému, přijížděli z daleka.

Obědvali jsme společně ve velkém obecním domě, kterému se povodeňvyhlaabyli zde mladí i staří lidé, hasiči. Tady se všichni dělili o jídlo, několik lidísem dorazilo z nedaleké vesnice, aby připravili sendviče, teplé jídlo a teplé nápoje. Z okolních regionů bylo dovezeno potřebné vybavení a veškerépředměty první pomoci, které lidé potřebovali. Bylo opravdu velmi hezké vidět, že jsou lidé připraveni pomáhat jeden druhému. Byly výstrahy, že dojde k silnému dešti, ale neuvědomil jsem si, že to bude natolik silné. Nemyslím si, že by někdo mluvil o tom, že se očekává tolik vody. Zejména v té oblasti, kde je mnoho malých řek, si nikdo nepřipouštěl takový nárůst vody. Myslím, že k tomu dochází každých 100-200 let, ale poprvé to bylo tak silné.

Spíše je divné, že v jiné části Francie lidé nemají vodu. Potřebují ji pro zemědělství a pole, ale vody je nedostatek. A jsou od sebe vzdáleny asi 300 km. Je ohromující tak velký rozdíl mezi dvěma oblastmi. Kde v jedné z nich, jak se domnívám,napadla měsíční normy srážek za jednu noc.

Dá se to přirovnat k tomu, když konáš, a neočekáváš nic na oplátku. Ale ty víš, jestli se ti přihodí podobná situace: povodeň nebo něco jiného, byl bys rád, kdyby ti někdo pomohl. Proto je vždy dobré tak postupovat, dokonce i tehdy, když z toho nebudeš nic mít. Pokud máš prostě jen čas, který můžešvěnovat, vždy se najdou lidé, kteří to potřebují. Je možná, že právě proto k tomu dochází. Představil jsem si sebe v podobné situaci a myslím, že bych byl velmi rád, kdybych v takové situaci nezůstal sám.

Nyní je jen otázkou, co jsme připraveni udělat, abychom tozmírnili, a ne, jenčekat, až náš soused něco udělá.Každý se musí změnit. Dokud budeme tolik spotřebovávat, nic se nezmění.

Jednoho dne budeme nuceni se přesunout do jiných zemí, například, kvůli stoupající vodě, ale byli bychom velmi rádi za možnost žít v přátelských vztazích se všemi. Samozřejmě, existují rozdíly, jazyk atd., ale každý by měl vynaložit úsilí. To je rozdíl mezi „mít“ a „být“. Nejsi to, co máš; jsi to, čím jsi. Jestli jsipřišel o svůj majetek, nic to nemění na tom, že jsi stále ještě člověk.

 

_______________

 

Oleg, reportér ALLATRA TV, Kazachstán:Chceme vyjádřit vděčnost všem, kteří se podílejí na tvorbě„Mimořádných zpráv“: dobrovolníkům ALLATRA TVi očitým svědkům, vědcůmispecialistům. Každý člověk v daném případě –to není pouze někdo, kdo nás informuje o tom, co se na planetě děje, je to v prvé řadě přítel. Jsou to přátelé se stejným světonázorem, a dál můžeme ještě víc společně konat.

O zemětřeseních a jejich následcích, ke kterým došlo v poslední době, se dozvíte z dalších reportáží korespondentů ALLATRA TV.

 

Kypr. Mimořádné klimatické zprávy

 

Igor, reportér ALLATRA TV, Ukrajina: Dobrý den, s vámi je reportér ALLATRA TV z Ukrajiny!

V říjnu se Kypr ocitl v zajetí špatného počasí: nejprve v horách napadl sníh, poté byl ostrov zahalen oblakem prachu, po kterém následovalylijáky. Nejvíce však byla zasažena oblast Nikósie.

Ve vesnicích AyiaTrimifyas a Paleometoho došlo 21. října k netypické živelné pohromě. Mohutná smršť lámala stromy, strhávala střešní tašky a ničila elektrické vedení. Ve výsledku zůstalo mnoho domů bez elektřiny,navíc některé z nich byly zcela zničeny, neboť výškavichřice, která je pro danou oblast netypická,dosahovala 200 m. Připomínáme, že smršť je pro Kypr spíše ojedinělým jevem. Oblastní meteorologická služba oznámila, že smršť mohla vzniknout poté, kdyhorké počasí vystřídala studená fronta: vítr se zásluhou poklesu tlaku vzedmul a vytvořil trychtýř. Napomohl tomu reliéf krajiny: hory nebo sopky. Naposledy došlo na Kypru k takovéto živelné pohromě v roce 2009.

26. října došlo v Jónském moři nedaleko Řecka k silnému zemětřesení, které pocítili i obyvatelé sousedních států. Podrobně vám o tom poví má kolegyně Inna. Dobrý den Inno!

Inna, reportér ALLATRA TV, Itálie: Dobrý den, Igore! S vámi je reportér ALLATRA TV z Itálie.

V noci z 25. na 26. října zasáhlo západní pobřeží Řecka silné zemětřesení o síle 6,8 stupně. Ohnisko se nacházelo v hloubce 15 km. Podle geologů dosáhlo zemětřesení sedmé úrovně nebezpečí, což znamená velmi silné otřesy. Za prvním silným otřesem následovalo více než 35 dotřesů, z nichž nejsilnější měl hodnotu 5,2 stupně. K zemětřesení došlo v noci. Jakmile lidé pocítili otřesy, vybíhali na ulici, kde zůstali až do rána. Mnozí nocovali v autech.

Na řeckém ostrově Zakynthos bylo poškozeno mnoho budov, byla přerušena dodávka elektřiny a místní přístav byl silně poškozen. Na ostrově AgiosSostis byly poškozeny budovy a přístaviště. Otřesy byly cítit v celém západním Řecku, včetně Athén, a také na Maltě, v Libyi, Makedonii, Bosně, Bulharsku, Albánii, Turecku a Itálii.

V pobřežních oblastech Itálie:Apulia, Kalábria, Sicílie a Basilicata byl vyhlášen oranžovýstupeňnebezpečí.

A už 30. října, 49 km od města Zakynthos, došlo znovu k zemětřesení o síle 5,6 stupně,načež po 12 hodinách došlo na stejném místě k opětovnému otřesu, teď už o síle 5,7 stupně. Podle výzkumného šéfa Geodynamického ústavu aténské observatoře, Athanasiose Ganase,se po zemětřesení 26. října Zakynthos přemístil o 3 cmjihozápadním směrem. Příčinou seizmické události byl tektonický zlom v západní části řeckého oblouku.

Stojí za zmínku, že po silném otřesu 26. října se vzedmula vlna tsunami vysoká 70 cm, která dosáhla italského pobřeží za méně než hodinu. V současné době pokračují dotřesy o síle převyšující 4 stupně.

30.října, téměř současně s prvním otřesem v Řecku,došlo na západním pobřeží Severního ostrova na Novém Zélandu, poblíž města New Plymouth, k silnému zemětřesení o síle 6,2 stupně. A o den dříve, 29. října,také došlo k silnému zemětřesení o síle 6,3 stupňů u pobřeží Argentiny.

 

Gruzie. Mimořádné klimatické zprávy

 

Kristýna, reportér ALLATRA TV, Gruzie: Dobrý den! S vámi je reportér ALLATRA TV z Gruzie.

V neděli 28. října 2018 zasáhlo Gruzii zemětřesení o síle 4,3 stupně. Epicentrum se nacházelopouhé 2 km od města Borjomi, ohniskoleželo v hloubce 11 km. Podzemní otřesy byly zaznamenány ve 13:03 místního času.

9 hodin před tím došlo k ještě silnějšímu zemětřesení v Rumunsku, v pohoří Vrancea. Magnituda činila 5,5 stupně v hloubce 151 km. Echo podzemních otřesů pocítili nejen obyvatelé Rumunska, ale i Bulharska, Moldávie a Ukrajiny, zejména Oděské oblasti.

Připomeňme, že přesně před rokem,téhož dne, došlo v pohoříVrancea k zemětřesení o síle 4,1 stupně. Stejně jako v loni, tak i letos, byly před hlavním otřesem zaznamenány otřesynižší amplitudy, jakožto předzvěst. O čem to může vypovídat? Nebo se jedná jen o souhru náhod? Zóna Vrancea je vysoce seizmicky aktivní a vyvolává nejen povrchová, ale ihypocentrická zemětřesení. Čím hlouběji se hypocentrumnachází, tím větší oblast seismická vlna pokryje. O tom jsme už hovořili v jedenáctém vydání „Mimořádných zpráv“, kde se můžete podrobněji seznámit s tím, jaká nebezpečí zónaVranceaskrývá.

 

_______________

 

Oleg, reportér ALLATRA TV, Kazachstán:Záplavy v Itálii bijí rekordy a na Baleárských ostrovech ve Španělsku napadl sníh! Co se děje s klimatem planety?

 

Itálie. Mimořádné klimatické zprávy

 

Inna, reportér ALLATRA TV, Itálie: Dobrý den, s vámi je korespondent ALLATRA TV, Itálie.

V noci z 28. na 29. října se italskou komunitou Manduria přehnalo mohutné a ničivé tornádo, které po sobě zanechalo zkázu v podoběvyvrácených stromů i s kořeny, převrácených aut a poškozených obytných budov. Kromě toho byl kvůli silnému dešti a větru v různých oblastech Itálie vyhlášen červenýstupeň nebezpečí.

Mohutný bouřkový nárůst, sesuvy půdy a pády stromů se 28. října staly příčinou lidských obětí, a také vážných zranění. Nejhorší případybyly zaznamenányv regionechVeneto, Furlánsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie a Tredentsko-Horní Adiže.

V Benátkách se hladina vody zvýšila na 156 cm, kvůli bouřkovémunárůstu vody z Jaderského moře. Proslulé náměstí svatého Marka bylo uzavřeno, a obyvatelé této oblasti byli evakuováni.

Ve Furlánsku-Julském Benátskunapadlo za pouhých 72 hodin 680 litrů srážek na m². A vKalábrii napadlo 400 litrů na m².

Bouře a silný vítr s nárazy až 120 km/h také poškodily italský ostrov Sardinieve Středozemním moři a francouzský ostrov Korsika.

29. října byly složité meteorologické podmínky pozorovány i v sousedním Španělsku. Zapříčinily zablokování silnic a železničních spojů, uzavření řady přístavů. Přívalové deště a sníh způsobily přerušení dodávek elektřiny.Bez světla zůstalo zhruba 53 tisíc obyvatel Menorky (Baleárské ostrovy) a Asturie.

Antonio Massia de Iraola (Hlavní auditor městské rady, Kanárské ostrovy, Španělsko):Nacházím se na ostrově Tenerife na Kanárských ostrovech. Ve skutečnosti byly nedávné sněhové srážky, ke kterým došlo v polovině října, udivující. V tétodobě nikdy na Baleárských ostrovech sníh nenapadl. Sníh napadl jak na Mallorce (jehož nadmořská výška je maximálně 1 400 m) a v Menorce, která je pouhých 300 m nad mořem. To znamená, že sníh začal padatuž ve dvou stech metrech. To je skutečně velice udivující. A také je udivující to, že sníh napadl v říjnu. Předtím napadl sníh na Mallorce v roce 1956 v lednu a únoru.

Posílám pozdrav hnutí ALLATRA!

_______________

 

Specialisté potvrdili, že se tento říjen stal rekordně teplým, téměř o 2 °C více, než je norma. Například, 24. října v Parmě bylo registrováno 31°C, a v Bergamu– 30°C, což se ještě nestalo. Po dlouhotrvajících vedrech a suchu došlo k prudkým srážkám. V Alpách se vytvořilasněžná bouře. Napadlo více než 80 cm sněhu.

V Římě kvůli záplavám přerušili z bezpečnostních důvodů železniční spojení na trati Brenner a uzavřeli řadu silnic.

ProvincieLatina utrpěla velké škody kvůli nárazovému větru, jsou zde popadané stromy, mnoho vozů a budov bylo poškozeno, některé obytné domy zůstaly bez střechy.

_______________

 

Oleg, reportér TV ALLATRA, Kazachstán:Prudký nárůst klimatických změn nelze ignorovat, s nimi se, tak či onak, setkal každý člověk.

Zdalipak se u vás objevily takové myšlenky: „Proč bych měl sledovat negaci, jak někde dochází ke katastrofám a umírají lidé, když s tím stejně nedokážu nic udělat?“ Ale možná by bylo dobré se na to podívat z druhé strany? Jestližesi my, lidé, budeme zakrývat oči před realitou, které už čelí velká část planety, zdalipak nám to pomůže přežít katastrofy,které narůstají každým dnem? Jakou má nečinnost cenu, když se to týká života každého člověka a celé civilizace? Nebo můžeme učinit svoji Volbu a jednat jako skuteční Lidé?!

  
Hodnocení: 5 / 5 z 14
Zatím žádné komentáře...


Mimořádné zprávy