Živelné pohromy a zmena klímy, rozprávanie očitých svedkov: Japonsko, Indonézia, Čína, Kanárske ostrovy, Rusko.

Číst knihu AllatRa online

Vo vydaní Mimoriadnych správ na ALLATRA TV: zmena kozmického počasia – rast aktivity kozmického žiarenia, následky neobyčajnej horúčavy v Európe, tajfún Mangkhut v Číne, zemetrasenie a následné tsunami v Indonézii, záplavy vo Volgograde, tajfún Jebi v Japonsku, zemetrasenie na Urale, reportáž očitých svedkov, nezvyčajne nízke teploty na Kanárskych ostrovoch v roku 2018, príklady spolupráce ľudí.

So stúpajúcou frekvenciou prebiehajú na Zemi globálnezmeny: spomalenie rotácie planéty, zmeny v litosfére, zvýšenie sopečnej aktivity, prudké topenie ľadovcov, posun magnetických pólov, prudké oteplenie v jedných oblastiach a ochladenie v iných. A všetky tieto procesy neprebiehajú oddelene, ale vo vzájomnej súvislosti a prirodzene vplývajú na klimatický systém planéty. Táto vzájomná súvislosť je zreteľne pozorovateľná. Aký obraz je viditeľný už dnes?

Podrobnejšie:

00:50  Globálne klimatické zmeny a prírodné kataklizmy nemožno popierať. Sú očividné a nezvratné. V každoročnej správe Global Risks Report svetového ekonomického fóra v roku 2018 boli uverejnené hlavné hrozby pre ľudstvo.

02:53  Kanárske ostrovy, Tenerife. Obyvatelia ostrovov pozorujú hmatateľné klimatické zmeny. V tomto roku prakticky nie je ani jar, ani leto. Teplota nestúpa vyše 24°C, je veľmi silný studený vietor. Večer a v noci klesá na 12-16°C. Predpokladá sa, že tieto zmeny sú spojené so zmenami Golfského prúdu.

Zo slov riaditeľa Kanárskeho vulkanologického inštitútu Nemesia Péreza (ostrov Tenerife) – povedal, že skutočne sa za posledný rok zvýšila seizmická aktivita na Tenerife a v oblasti medzi ostrovmi Tenerife a Gran Canaria.

05:47 – Rast aktivity kozmických lúčov.

06:49 – Európa. Splytčenie Dunaja, následky pre ekosystémy Európy.

08:29 – Japonsko, september 2018. Tajfún Jebi sa pohyboval západne od mesta Fukui rýchlosťou 165 km/h a s poryvmi vetra, dosahujúcimi do 180 km/h. Tajfún zasiahol aj Prímorský kraj Ruska.

09:40 – Japonsko. Séria zemetrasení s maximálnou magnitúdou 6,7.

11:17  Čína. Hongkong. Tajfún Mangkhut 16. septembra 2018 s rýchlosťou vetra dosahujúcou 250 km/h. Príklady vzájomnej spolupráce ľudí.

13:17 – Rusko. Rozprávanie očitých svedkov záplav vo Volgograde v lete 2008. Živelná pohroma prichádza a zrovnáva všetkých, robí ich rovnakými, takými, ako prichádzame na tento svet, pretože keď prichádza živel, nič materiálne nemá vôbec žiadnu cenu. Zostáva len hodnota života a zostáva len hodnota tej šance, ktorú môžeme využiť a musíme využiť, musíme realizovať tu. A skutočne, len zjednotenie a zomknutie ľudí pomôže vyjsť z akejkoľvek komplikovanej situácie.

14:46 – Indonézia. 28. septembra 2018. Séria silných zemetrasení s magnitúdou do 7,5 a následné tsunami s výškou do 6 m. Bolo vyhlásené varovanie o tsunami, ale z nepochopiteľných príčin po 30-tich minútach varovanie stiahli... Najdôležitejšie je, že podľa slov očitých svedkov ľudia nezúfajú a pomáhajú si navzájom.

16:14 – Začiatok októbra 2018. Séria silných zemetrasení v oblasti Ohnivého kruhu.

17:20 – Indonézia, ostrov Sulawesi (Celebes). Rozprávanie očitých svedkov, ktorí sa ocitli v epicentre série silných zemetrasení. Inšpirujúce príklady vzájomnej pomoci ľudí.

20:09 – Čína. Rozprávanie očitého svedka zemetrasenia v roku 2008. Ako si mohli ľudia, ktorí sa zjednotili, vzájomne pomôcť a prežiť.

24:45 – Rusko. Rozprávanie očitých svedkov zemetrasenia v meste Jurjuzaň 5. septembra 2018: „V tom čase došlo k pochopeniu, ktoré zaviedlo moje vedomie do slepej uličky, že tento okamih mohol byť posledným pre mňa a moju rodinu... A dochádza k silnému otrasu, silnému precitnutiu, precitnutiu z toho života, v ktorom sa o niečo usilujeme, v ktorom sa ženieme, bežíme a že v tomto okamihu už prestáva byť dôležité to, čo bolo včera cenné“.

30:10 – PRICHÁDZA TO, úryvok z relácie: „Ľudstvo, ktoré by sa dokázalo zjednotiť, zjednotiť sa v láske a úcte ako jedna rodina, akou by malo byť v skutočnosti, celé toto ľudstvo by mohlo vzdorovať všetkému, čomukoľvek“.

V tejto súvislosti je extrémne dôležité globálne a rýchlo meniť hodnoty spoločnosti zo spotrebiteľského formátu na duchovno-mravný, tvorivý formát, kde by dobro, ľudskosť, svedomie, vzájomná pomoc, družba a dominovanie duchovno-mravných základov stáli na prvom mieste vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, nezávisle na ich národnosti, vierovyznaní, sociálnom statuse a iných podmienených umelých rozdieloch svetového spoločenstva. Keď sa všetci ľudia budú snažiť vytvárať život vhodný pre všetkých naokolo, tak v tomto živote budú aj zachovávať seba a svoju budúcnosť...“ zo správy ALLATRA SCIENCE „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“. 

Viac informácií v jedinečnej relácii na ALLATRA TV: „Prichádza to. It is coming

Film „ATLANTÍDA. ELITA V HĽADANÍ NESMRTEĽNOSTI

Zatím žádné komentáře...


Mimořádné zprávy