Co dělat v případě tsunami? Instrukce pro mimořádné situace

Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.
Co dělat v případě tsunami? Instrukce pro mimořádné situace

Číst knihu AllatRa online

Každý rok se vyskytne asi 5 tsunami různé síly. V 85 % případů mohutné tsunami vznikají v důsledku silných zemětřesení o magnitudě více než 7 stupňů Richterovy škály. Na rozdíl od obyčejných vln, tsunami zachvacují celou tloušťku vody od dna po povrch oceánu. Během tsunami se vlny šíří od epicentra v kruhu. Zajímavé je, že lodím, které se v té chvíli nacházejí v oceánu, tsunami nehrozí, protože velká část rozbouřené vody se nachází v jeho hlubinách. Nejničivější vlny se začínají formovat pouze tehdy, když voda dosahuje mělčiny, přitom rychlost pohybu vody se silně snižuje, ale síla násobně vzrůstá. V otevřeném oceánu může rychlost dosahovat až 1 000 km/h. Tsunami tvoří několik vln. Jejich množství je proměnlivé v závislosti na intenzitě a doby trvání podmořského zemětřesení. Vzdálenost mezi hřebeny vln často převyšuje několik set kilometrů, proto časový interval mezi hřebeny může dosahovat 1 hodinu i více.

Pro maximální ochranu sebe a přežití tsunami je nutné:

  1. Opět vždy pamatujte, že každá situace je řešitelná a vždy existuje východisko. Nepodléhejte panice a zachovejte si sebekontrolu.
  2. Důvěřujte svým vnitřním pocitům. Zachovejte klid. Když zůstanete klidný/á, okamžitě uvidíte, co je právě třeba dělat. Nebudete se zmítat v panice, ale naopak přesně pochopíte, co je třeba udělat a jak.
  3. Když uslyšíte poplašný signál, okamžitě opusťte nebezpečnou zónu. Sledujte rychlý zdvih a pokles hladiny pobřežních vod. Pokud moře po odrazu ustoupilo a zanechalo holé dno, je to vážné varování toho, že co nevidět přijde náhlý příliv vody. A v této chvíli je nutné bez paniky spolu s jinými lidmi rychle opustit zónu.
  4. Pokud nestihnete opustit oblast, snažte se vylézt na vyvýšené místo a pomoci jiným lidem, nebo jděte do vícepodlažní budovy. Vystupte do nejvyššího podlaží, zavřete okna a dveře.
  5. Všímejte si zvláštního chování zvířat. Zvířata mohou opouštět nebezpečné území, nebo se chovat nezvykle, například, schovávat se v příbytcích lidí nebo se shromažďovat do skupin, do kterých se obvykle nikdy nespojují.
  6. Pokud jste se ocitli ve vodě, především se zbavte obuvi a mokrého oděvu a zkuste se zachytit za plovoucí předměty.
  7. Po první vlně se vynasnažte co nejdříve opustit nebezpečnou zónu. Pravděpodobně přijde za první vlnou vlna následující. Vrátit se je možné tehdy, když se vlny neobjeví v průběhu 3 – 4 hodin.

Po návratu domů, prověřte stěny na přítomnost trhlin, únik plynu a elektřiny. Ujistěte se, zda vaši sousedé jsou živí a zdraví. Pomozte zraněným a postiženým.

O klimatických událostech ve světě a způsobech řešení klimatických problémů si můžete přečíst ve zprávě vědců ALLATRA VĚDA „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní způsoby řešení daných problémů“.

  
Hodnocení: 4.9 / 5 z 5
Zatím žádné komentáře...VIDEO