Informačně-analytický portál
    

Co dělat v případě výbuchu sopky? Instrukce pro mimořádné situace

Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.
Co dělat v případě výbuchu sopky? Instrukce pro mimořádné situace

Nehledě na to, že sopečné erupce často přinášejí dramatické následky, přežít v daných podmínkách je přece reálné, pokud víme, jak se chovat v dané situaci.

Během aktivace sopky mohou kromě sopečné erupce vznikat i doprovodné přírodní procesy, takové jako: vyvržení kamenů (takzvané sopečné bomby); erupce pyroklastických proudů (velkou rychlostí se pohybující směs popela, hornin a plynů s velmi vysokou teplotou); nečekané záplavy, půdotoky; zemětřesení.

Pokud vás erupce sopky zastihla doma nebo v místnosti:

  1. Zůstaňte v klidu a nepropadejte panice. Mějte na paměti, že pouze sebeovládání, společné semknuté jednání mnohem zvyšují šance na překonání všech výzev přírody.
  2. Utěsněte všechna okna, dveře, větrací otvory a kouřové klapky.
  3. Zásobte se autonomními zdroji světla a tepla, vodou a potravinami na několik dní.
  4. Přemístěte zvířata do uzavřených prostor.
  5. Umístěte dopravní prostředky do garáže.
  6. Neskrývejte se ve sklepích, protože vzniká velké riziko zůstat pohřbení pod vrstvou bahna a popela.

Pokud vás erupce zastihla mimo domov, postarejte se o to, abyste ochránili tělo před popelem a kamením. Věnujte zvláštní pozornost ochraně dýchacích orgánů a pokud možno, použijte respirátor nebo plynovou masku. Vyhnout se popáleninám vám pomůže pevný teplý oděv. Snažte se držet vyvýšených míst, vyhýbat se dolinám a řekám. Pomozte dětem a starším lidem dostat se k nim. Není vhodné se hned po spadu popela dostávat ze zóny katastrofy v autě, protože bude prakticky ihned vyřazeno z provozu částečkami popílku a sazí. Doporučuje se očistit střechu domu nebo úkrytu od popela a dalších sopečných emisí, jinak střešní konstrukce nemusí vydržet obrovskou váhu. Buďte pozorní k lidem, kteří vás obklopují. Poskytněte pomoc těm, kteří ji potřebují.

"V tomto ohledu je nesmírně důležité globálně a rychle měnit hodnoty společnosti od spotřebitelského formátu k duchovnímu a morálním tvůrčímu formátu, ve kterém by dobro, lidskost, svědomí, vzájemná pomoc, přátelství, nadvláda duchovních a morálních hodnot byla na prvním místě v mezilidských vztazích, bez ohledu na národnost, náboženství, sociální postavení a dalších podmíněných, uměle vytvořených rozdílů ve světové společnosti "

ze zprávy ALLATRA SCIENCE o změně klimatu

O klimatických událostech ve světě a způsobech řešení klimatických problémů si můžete přečíst ve zprávě vědců ALLATRA VĚDA „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní způsoby řešení daných problémů“.

  
Hodnocení: 4.9 / 5 z 11
Zatím žádné komentáře...VIDEO