Hněv přírody | Sněžení → Írán, Irák. Záplavy → Indonésie, Afrika. Sesuvy půdy → Bolívie, Kolumbie

Číst knihu AllatRa online

Spolehlivé informace o klimatických katastrofách sledujte v předchozích vydáních

Už není pochyb, že naše planeta vstoupila do epochy globálních klimatických změn. Dnes jsou prakticky všechny regiony na planetě zasaženy různými přírodními kataklyzmaty.

V novém vydání Mimořádných zpráv sledujte: Bouře a krupobití ve Vietnamu, záplavy v Indonésii

Přívalové deště způsobily záplavy v Indonésii. Období dešťů v Jižní Americe se stalo příčinou sesuvů půdy v Bolívii.

Valerie, reportérka ALLATRA TV, Indonésie: 22. února 2020 došlo na březích řeky Sembor v oblasti Jogdžakarta v Indonésii k bleskové záplavě.Jsou zde mrtví, zranění a pohřešovaní. Příčinou této záplavy byly vydatné deště s bouřkami, které se přehnaly celým regionem a vedly k prudkému vzestupu hladiny vody v potocích a řekách.

A už 25. února 2020 donutila povodeň v hlavním městě Indonésie tisíce lidí opustit své domovy. Během tří hodin napadlo 156 mm srážek. V některých oblastech Jakarty překročila hladina vody 1,5 m. V důsledku živlu byly uzavřeny stovky škol, přerušena doprava a došlo k výpadku elektřiny. Tisíce lidí bylo evakuováno.

Viktorie, reportérka ALLATRA TV, Ghana / Ukrajina: 24. února 2020 byla v Lilongwě, hlavním městě Malawi, v důsledku lijáku, zaznamenána povodeň. Bohužel jsou zde mrtví. Kvůli neustávajícím dešťům stoupla hladina vody v některých regionech až na 1,5 m. Poškozeno je mnoho obytných budov, včetně nemocnice. V zájmu bezpečnosti bylo obyvatelům nížin doporučeno, aby se přesunuli na vyvýšená místa. Nekontrolované potoky vody se staly překážkou v pohybu vozidel a některá auta to strhávalo z vozovky. Nelhostejní lidé si navzájem pomáhali dostat se z vodních pastí.

Také 24. února 2020 zasáhly přívalové deště mnoho regionů Egypta. V Káhiře se kvůli dešti objevily lokální záplavy, což značně ztížilo dopravu. V některých oblastech napadly kroupy. Odvodňovací systémy nezvládají velké množství srážek. V důsledku toho se velká města po celé zemi téměř každý rok potýkají se záplavami.

Mochynur, reportérka ALLATRA TV, Čína / Ukrajina: 24. února 2020 po anomálních lijácích, které zasáhly jih Peru, zasaženo mnoho oblastí povodněmi a bahnotoky. Jsou tu mrtví i postižení. V centrální a jižní části Peru byla vyhlášena červená úroveň povětrnostního nebezpečí. Příval vody proměnil silnice v řeky, čímž způsobil vážné škody budovám.  Asi 250 domů bylo živlem poškozeno, přes 2 000 budov je zaplaveno. Řeky v celém regionu vystoupily z břehů, vydatný liják v horách vyvolal bleskové záplavy dolů po proudu. Prudké potoky vody poškodily silnice a mosty.

Ve stejný den došlo na předměstí hlavního města Bolívie, La Paz, k sesuvu půdy, který vážně poškodil asi 16 domů. Lidé nebyli zraněni, ale zůstali bez přístřeší. A ještě dříve, 22. února 2020 se bahnotok sesunul na několik domů ve městě Cochabamba.

A nejedná se jen o nějaké časové období. Nyní je opravdu důležité se spojit, abychom se sjednotili nejen kvůli záchraně vlastního života, ale i kvůli budoucím generacím. Když si nepomůžeme jeden druhému, tak kdo nám pomůže? Pojďme a zachraňme naši planetu, náš jediný domov.

Kaťja Carpintero, reportérka ALLATRA TV, Kolumbie: Klimatické změny mají přímý a nepříznivý dopad na různé rajóny země se všemožnými pohromami: Od dlouhotrvajících such a lesních požárů, kvůli nedostatku dešťů na karibském pobřeží Kolumbie, až po přívalové deště, sesuvy půdy a záplavy v Kolumbijských Andách. Každým rokem se situace stále více zhoršuje. Složitá situace je v hlavním městě Kolumbie Bogotě, kvůli dlouhotrvajícím přívalovým dešťům. Více než týden pršelo po celém severním území Bogoty, což způsobilo nebezpečné pády stromů a mnoho nehod. Postiženy byly desítky rodin. Soutěska Morasi procházející městem La Calera byla zaplavena, což vedlo k materiálním škodám a poškozením v mnoha domech. Úřady informovaly o mimořádné situaci v této oblasti kvůli padajícím stromům a záplavám. Naštěstí se to obešlo bez lidských obětí. 

Sesuvy a propady půdy způsobené přívalovými dešti ve městě Piedecuesta v departementu Santander. Bohužel si v departementu Santander silné přívalové deště vyžádaly lidské oběti. Deště způsobily přeplnění roklí a vytvoření dvou bahenních lavin, které zaplavily silnice Guamo-Grande ve městě Piedecuesta. Vzhledem k takové katastrofě se všichni místní obyvatelé účastnili dobrovolných záchranných a pomocných akcích. Několik domů se zřítilo a více než 12 lidí se pohřešuje.  Zraněno bylo přes 270 lidí včetně desítek mladistvých, kteří potřebují státní pomoc, ale zároveň se i samotní lidé dobrovolně sjednocují, aby si navzájem pomohli. 

Sucho na karibském pobřeží Kolumbie. V době, kdy deště v Kolumbijských Andách vedly k záplavám, sesuvům půdy a lidským obětem, na severu země na pobřeží Atlantského oceánu nepršelo více než tři měsíce. V departementu Córdoba vyvolalo silné sucho a zvýšení teploty lesní požáry. V důsledku nedostatku vody a vysychání pastvin začala hynout divoká zvířata a dobytek. To se projevilo na ekonomice desítek rolnických rodin. Civilní úřad v Kordově vyhlásil „Veřejnou pohromu“ ve více než 17 obcích. Pokud bude sucho pokračovat, jeho důsledky se budou znásobovat rychleji, což povede k červené úrovni nebezpečí. Část rolnických rodin se přestěhovala do jiných oblastí kvůli ztrátě dobytka a nedostatku pitné vody v jejich bydlištích. 

Přátelé!  Změna klimatu je realita, která se dotýká všech zemí světa. Náš přístup, příprava a pochopení nové reality budou klíčem k našemu přežití. Pochopení, že je nutné nahradit zastaralý spotřebitelský systém novým modelem tvořivé společnosti založené na dobrotě, je poslední šancí k záchraně lidstva. 

 

 Reakce očitého svědka na změnu klimatu v Austrálii

Dobrý den, jmenuji se Helen Foxová, jsem z Warrandright, Victorie, Austrálie. Pozorovala jsem v průběhu 40 let, že klima je čím dál extrémnější. Léto je delší a teplejší. Pamatuji si první den, kdy byla teplota nad 40 °C a nikdo nevycházel ven, ani auta, ani lidi nebylo vidět. Takové vedro zabíjí víc lidí než požár, abych byla upřímná. Klima je stále extrémnější, léto je teplejší a zima chladnější. V únoru jsme tu měli takové strašné krupobití, které se rozšířilo od Sydney po Canberru. Mnoho domů bylo značně poškozeno, včetně toho našeho. Požáry v tomto 2020 roce, byly katastrofální. Je to výjimečná situace. Během krátké doby došlo k extrémním povětrnostním jevům, od požárů po záplavy a sníh. Mám velký strach z toho, co přinese budoucí sezona veder. Viktorie a Tasmánie se střetly s lesními požáry, ale díky chladným větrům z Arktidy letos nedošlo k tak silným požárům jako ve zbytku země. V roce 2008 vyhořel celý stát Victoria od jednoho konce k druhému. Máme zde dobrovolné hasiče a společenské skupiny, které pomáhají během i po požárech, krupobitích, záplavách a podobně. Sama jsem členem skupiny hasičů a měli jsme telefonní síť, kterou jsme použili během každé výjimečné situace. Myslím si, že ve společnosti je důležitá morálka a lidskost. Dnes je to důležitější než kdy předtím. Myslím si, že komunikace s lidmi z jiných částí planety, kteří prožívají totéž, co my, je sjednocujícím faktorem. Věřím, jako to dělají i mnozí další, že naše vláda staví zisky nad lidi a planetu. Toto musí přestat. Díky!


Irina, reportérka ALLATRA TV, Ukrajina: 11. února 2020 dopoledne sněžilo v Bagdádu. Naposledy viděli obyvatelé iráckého hlavního města sníh v roce 2008 a předtím před téměř 100 lety. 

Elena, reportérka ALLATRA TV, Turecko: V polovině února 2020 se provincií Gílán, na severu Íránu, přehnalo vydatné sněžení. Při nehodách způsobených vydatným sněžením zemřeli lidé. Mnoho lidí bylo zranění. Sněhová pokrývka dosahovala místy až dvou metrů. Neodkladně bylo evakuováno přes 1 600 lidí. Na mnoha silnicích byla ochromena doprava. Řidiči více než 500 aut uvízli na dálnicích ve sněhu. Podle informací z 15. února 2020 bylo 350 vesnic odříznuto od okolního světa. Kvůli sněhovým závějím není možná dodávka pitné vody obyvatelům. Více než 250 000 domů zůstalo bez elektřiny. Všechny školy byly na čas uzavřeny. 

4. února 2020 došlo ve východní části Turecka, v provincii Van, k sesuvu dvou sněhových lavin. Jsou zde mrtví, zranění a pohřešovaní. Jedna lavina zasypala dvě vozidla s lidmi uvnitř. Na místo incidentu bylo vysláno asi 300 záchranářů, aby z lavin vyprostili lidi. Druhý den v době záchranných pracích došlo k sesuvu druhé laviny, která zasypala desítky záchranářů. Kvůli sněhu, silnému větru a špatné viditelnosti se pátrací a záchranné práce zkomplikovaly. 

My všichni žijeme v těžké době. Nyní je pro všechny lidi tím nejdůležitějším sjednotit se a oživit lidské vlastnosti, lidskost, vzájemnou pomoc, soucit, vždyť my jsme přece lidé – jsme stvořeni k tomu, abychom žili šťastně, milovali a pomáhali jeden druhému.

Viktorie, reportérka ALLATRA TV, Ukrajina: 29. února 2020 bylo během bouře v Arktidě meteorology zaznamenáno více než 1 tisíc úderů blesku. Nejbližší úder blesku byl zaznamenán 177 km od severního pólu, což je nový rekord. Blesky se obvykle vyskytují v teplejších zeměpisných šířkách, pro Arktidu je to poměrně vzácný jev. Za rok 2019 zaznamenaly detektory meteorologů více arktických blesků severně, od 85 stupňů severní šířky, než za 6 předchozích let dohromady.

Já jakožto obyvatel města Kyjeva letos pozoruji anomální zimu. Je mnoho mlh i navzdory chladnému ročnímu období. My jako lidstvo nyní žijeme v době klimatických změn, a klimatické anomálie se dnes vyskytují všude. Ale zároveň můžeme společně, když se sjednotíme, přežít jakékoliv těžkosti.

Silvie, reportérka ALLATRA TV, Česko: 2. března 2020 zasáhly Vietnam bouřky a vydatné lijáky, které byly doprovázeny mohutnými větry a kroupami. Bohužel jsou zde mrtví a zranění. Živel postih obyvatele 7 provincií země. Více než 6 500 domů bylo poškozeno, z toho asi 350 bylo zcela zničeno. Na některých místech napadlo až 170 mm srážek. Ve městě Sơn La napadlo za pouhé 3 dny 233 mm srážek, při běžné březnové normě, která je maximálně 40 mm srážek. Velikost krup byla malá, ale padaly ve velkém počtu, což poškodilo infrastrukturu a zemědělskou půdu. Silné poryvy větru strhávaly střechy domů, kácely stromy a elektrické sloupy, což vedlo k výpadku elektřiny v některých oblastech. Také byly poškozeny silnice a vozidla.

Teď už prostě nemůžeme nečinně stát, protože se to obrátí proti nám. Musíme se sjednotit a pokusit se vytvořit novou společnost, ve které se cítíme bezpečně, pomáháme si a podporujeme jeden druhého. Tvořivou společnost – kde všichni lidé žijí v míru, lásce a porozumění. A uspějeme pouze tehdy, pokud změníme v prvé řadě sebe a svůj pohled na všechny a všechno kolem nás. Děkuji!

Irina, reportérka ALLATRA TV, Ukrajina: Bohužel už nemůžeme nadále doufat v přízeň přírody. V nových, rychle se měnících klimatických podmínkách je důležité zavést nové technologie, které zajistí bezpečnost a vše potřebné pro život každého člověka. Mají-li být akce včasné a efektivní, je nezbytné konsolidovat úsilí celého lidstva už nyní. A toto je začátek.

Úryvek z pořadu „Šance na hraně

T: Také bych si chtěla promluvit o utváření této tvořivé společnosti. Vždyť nakolik je důležité už nyní podnikat tyto kroky. Vždyť k tomu je zapotřebí určitá doba, pro to, aby…

IM: Řeknu to tak, dnes může lidstvo zachránit pouze zázrak. Říkám to otevřeně. Je to naprosto vážně. A tento zázrak mohou stvořit jen lidé, kteří se skutečně konsolidují, dospějí, upřímně pohlédnou jeden druhému do očí a učiní tento zázrak. Tehdy ano, lidstvo bude mít šanci. Prozatím probíhá kasace. Potom už bude všechno nesmyslné. A „potom“ – to není někde za horami, to je hned vedle. A opět, přátelé, není to strašení, je to konstatování faktu, je to skutečnost a realita dnešního dne. Dnes je ještě možnost. Kdyby nebyla, jaký by to vůbec mělo smysl o tom hovořit? Je. Ale abychom něco udělali, představte si, kolik je k tomu zapotřebí času a účasti každého. A zde je opravdu účast každého člověka důležitá. Práce je opravdu hodně. A opět nezapomínejte: systém bude „házet klacky“ nejen do vašeho vědomí, ale i do toho, co děláte. Proto je důležité co? Nevšímat si překážek a jít (T: A jít dopředu) v přesně stanoveném směru při maximálním zrychlení. Tehdy něco zmůžeme. No, a pokud ne, tak ne.

T: Jakým způsobem změnit společnost? Jakým způsobem máme vybudovat společnost, založenou na principech lásky, dobra, kde každý člověk přeje tomu druhému… snaží se proto, aby byl každý šťastný a radoval se?

IM: Vždyť jsi na všechno odpověděla, jakým způsobem. Aby bylo to i ono, co je zapotřebí? Zeptám se tebe: „Tak jakým způsobem to mají lidé udělat?“ Já jsem na tuto otázku už mnohokrát odpovídal (T: Víte…) dlouhou dobu, a pokaždé jedno a totéž. (T: Asi…) Tak teď vy o tom řekněte.

T: Já bych teď pokud dovolíte, navrhla našim divákům takový malý experiment: jednoduše se pokusit vypozorovat, jak si představuje vaše vědomí dvě varianty vývoje událostí. První varianta vývoje událostí je společnost egoistů, kde každý žije s cílem, že „chci absolutně všechno a jen pro sebe“. Jaký…?

IM: No, tuhle možnost si ani představovat nemusíme. Kriticky se podívejte na sebe a na své přátelé a blízké. A druhá?

T: A druhá varianta událostí je, řekněme, takový altruistický scénář.

IM: My se nejprve zdravě podíváme na dnešek a na sebe, (T: Naprosto) upřímně, ano?

T: A vidíme příčinu, (IM: Pochopitelně) co k tomu přispělo.

IM: Pouze upřímně, vidíme příčinu, je nám to jasné. A vidíme společnost, a chápeme, k čemu spějeme v tom či onom případě. Pokud, řekněme to tak, Bůh dá a my se dožijeme doby, kdy nás zničí klima... jestli do té doby nezabijeme sami sebe, v tom je ten smysl, a Bůh nám dovolí dožít se alespoň té doby, protože ještě dříve můžeme sežrat jeden druhého. A druhý případ si také představíme.

T: Takový altruistický scénář, kdy se každý člověk nachází v upřímné lásce jeden k druhému.

IM: No, pokud altruistický, tak ano, znamená to v lásce jeden k druhému.

T: A starat se o druhého člověka, v péči...

IM: Tedy ne o sebe, jako v prvním případě, ale o druhého člověka. Staráš se o druhého, druzí se starají o tebe, (T: Ano.) a lidé žijí podle cti a podle svědomí. Když vyjdeme na ulici, potkáváme přátele, a my nevidíme nepřátele. Když odstraňujeme nepřítele, my všichni, ze svého vědomí. A když se snažíme udělat z tohoto spotřebitelského, strašného, zničeného světa s vykácenými stromy, se znečištěnými oceány – snažíme se z něj opět udělat ten svět, který nám dal Bůh. Ano? Tedy Eden, zahradu. (T: Ano.) Pojďme si to představit, přátelé.

Způsoby řešení a východisko ze současné situace sledujte v pořadech na ALLATRA TV:

Pořad: „Šance na hraně

Pořad: „Klima. Budoucnost je teď

Emailová adresa: [email protected]

Zatím žádné komentáře...


Mimořádné zprávy