Reálie kataklyzmat. Jak se mění životy lidí?

Číst knihu AllatRa online

Rychlé změny klimatu na Zemi nabírá na obrátkách. Živelné pohromy zasáhnou lidi nečekaně a ničí vše, co jim stojí v cestě. Nutí lidi opouštět své domovy a zbavují je prostředků obživy. Způsobují neúrodu, hlad a nemoci, urychlují globální změny klimatu na planetě.

Během uplynulého roku došlo k velkému počtu klimatických událostí destruktivního charakteru. To způsobilo vážné znepokojení ve světovém společenství. Ve spotřebitelské společnosti, ačkoli jsou humánní zákony na papíře, zůstává v praxi každý postižený se svým neštěstím a problémy sám. Co nás v blízké budoucnosti čeká?

Vše, o čem se hovořilo ve zprávě „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“ vydané v roce 2014, se s překvapující přesností plní. Události se rozvíjí před našima očima.

Pořad KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ

Pořad Hle, přichází. It is coming

Zpráva „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů

Anastasia Novych. Kniha „AllatRa“

Email: [email protected]

Zatím žádné komentáře...


Mimořádné zprávy