Informačně-analytický portál
    

Co dělat v případě lesního požáru? Instrukce pro mimořádné situace

Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.
Co dělat v případě lesního požáru? Instrukce pro mimořádné situace

Nejdůležitější je v jakýchkoli obtížných situacích nikdy neklesat na duchu. Člověk, který si dokáže zachovat svěžího ducha, vždy nalezne východisko z každé situace! Vždy a v každé situaci zůstaňte člověkem! Sjednocení lidí – záruka přežití lidstva!

Změny klimatu na Zemi a významné zvýšení teploty vzduchu v různých oblastech planety vytvářejí podmínky pro vznik lesních požárů. Ve vyschlém prostředí stačí jeden úder blesku nebo leckdy neopatrné jednání člověka (odhozený nedopalek, špatně uhašený oheň, vypalování trávy), aby vznícení na daném území vedlo ke katastrofickým následkům.

Během silných požárů narůstá množství škodlivých příměsí ve vzduchu. A to silně narušuje ekologickou rovnováhu, na jejíž obnovu možná bude potřeba několik let a obrovské prostředky. Stejně jako u každé jiné extrémní situace, i při požárech je v první řadě nutné zachovat duchapřítomnost a neztrácet sebeovládání. Všechny problémy a zdánlivě bezvýchodné situace jsou vždy řešitelné za podmínky, že člověk neupadá do paniky, zachovává sebeovládání a bude jednat společně a v souladu s ostatními lidmi.

Při vzniku lesních požárů je nutné co nejrychleji upozornit lidi v okolí a zodpovědné jednotky v dané oblasti. Takové požáry je těžké uhasit a bez pomoci profesionálů se zde neobejdete. Efektivnost a rychlost likvidace ohniska požáru závisí v mnohém na duchapřítomnosti lidí a na tom, jak rychle budou informovány hasičské jednotky. Když se dozvíte o živelné pohromě, je nezbytné se připravit na rychlou evakuaci a pomoc jiným lidem, pokud to bude nutné, opustit nebezpečné území co nejdříve. V případě evakuace je důležité vzít s sebou nezbytné předměty a doklady.

Pokud evakuace není možná, musíte najít bezpečný prostor. Nejlépe se k tomu hodí otevřené prostranství vzdálené od ohniska vzplanutí. Pokud se nacházíte v místnosti, musíte důkladně utěsnit místnost a zakrýt ventilační šachty, abyste zabránili otravě dýmem. Potřeba budou vatové/gázové roušky nebo respirátory pro ochranu dýchacích cest před kouřem. Na to se hodí i kousky látky a ručníky.

Pokud jste se během požáru ocitli v lese, zachovávejte klid. Určete směr pohybu ohně, abyste odešli bezpečným směrem. Pohyb ohně obvykle probíhá ve směru větru. V případě rychlého přiblížení ohně je nezbytné ustoupit co nejrychleji, snažit se obejít plameny z návětrné strany. Odhalené části těla (obličej, hlavu a jiné) je třeba zakrýt oděvem. Je doporučeno pohybovat se dál od stromů. Pokud není šance opustit zónu požáru, je třeba najít vodní nádrže a maximálně vyvýšená kamenitá nebo otevřená prostranství. Není doporučeno zdržovat se při stromech, protože mohou vzplanout a spadnout.

V podmínkách živelných pohrom je tím nejdůležitějším projevení lidskosti, soucitu a vzájemné pomoci lidí jeden druhému. Dobro, budování, vzájemná podpora a vzájemná pomoc lidí jeden druhému – to vše jsou nejuniverzálnější a nejúčinnější metody řešení jakýchkoli problémů a situací.

O klimatických událostech ve světě a způsobech řešení klimatických problémů si můžete přečíst ve zprávě vědců ALLATRA VĚDA „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní způsoby řešení daných problémů“.

  
Hodnocení: 5 / 5 z 10
Zatím žádné komentáře...VIDEO