Informačně-analytický portál
    

Co dělat v případě tornáda? Instrukce pro mimořádné situace

Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.
Co dělat v případě tornáda? Instrukce pro mimořádné situace

Tornáda mohou mít různou formu a na pohled mohou být hustá, nezřetelná, dokonce neviditelná pro oko. V prostoru se tornádo pohybuje nerovnoměrně, točí se jako káča a zanechává za sebou přerušovanou stopu, podobnou stopě poskakujícího míče. Vývoj tornáda je nesmírně prudký.

Jeho dráha může dosahovat 8 - 16 km šíře, ve vzácných případech do 200 km. Pokud se podíváme shora, směr otáčení vzduchu v tornádu probíhá po spirále, zpravidla proti směru hodinových ručiček. Prudký pohyb vzdušných proudů vytváří v nálevce velmi silné dostředivé zrychlení, které s sebou nese výrazné snížení tlaku v jeho středu, kam se jako čerpadlem vtahuje vše, co tornádo potkává na své cestě.

Jak se chovat během katastrofy? První, co je třeba udělat, je eliminovat paniku uvnitř sebe. Ve stavu klidu a vnitřního sebeovládání bude celé vaše jednání jasné, rychlé a maximálně efektivní. Za druhé je třeba pomoci jiným lidem. Podle možnosti vezměte s sebou všechny nezbytné dokumenty a věci. V domě zavřete všechny dveře, okna, ventilaci a všechny ostatní otvory. Abyste se vyhnuli požáru, nepoužívejte světlo a plyn, elektřinu, uhaste pec. Trajektorie tornáda je nepředvídatelná, jakož i to, co může vypadnout z nálevky tornáda, proto pokud jste se ocitli na ulici, tak se schovejte do jámy nebo příkopu a přitlačte se k zemi, hlavu si zakryjte rukama. Nepřibližujte se k budovám, stromům, libovolným objektům. Po odeznění tornáda se snažte nepoužívat oheň a elektřinu, nejprve je třeba prověřit bezchybnost elektrických rozvodů.

Hle, co vypráví svědek, který přežil katastrofu 29. května 1981v litevském městečku Širvintos: Díky vyprávění mého otce o tornádu jsem měl představu o tomto živlu. Proto, když kolem nastalo ticho a začal se objevovat zvuk, přerůstající do hučení, pochopil jsem, že přichází přírodní úkaz ... Ihned jsem šel upozornit souseda, nabídl jsem mu pomoc. Všichni jsme spolu sešli do sklepa. Podle charakteristických zvuků bylo možné určit, kde je ohnisko tornáda a kde tišina ... Když jsme vyšli nahoru, zvednutý písek, seno, listí, noviny byly promíchané, topol vytržený i s kořenem ... Ale díky vzájemné podpoře se toto všechno neodrazilo na naší náladě. Společně za týden jsme opravili celé hospodářství ... Mohu dokonce říci, že tato zkušenost nám pomohla ještě více se spřátelit, semknout se do jedné velké rodiny. Nyní chápu a cítím, že jen lidskost a dobrota nám mohou pomoci překonat jakékoli životní trampoty!

O klimatických událostech ve světě a způsobech řešení klimatických problémů si můžete přečíst ve zprávě vědců ALLATRA VĚDA „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní způsoby řešení daných problémů“.

  
Hodnocení: 4.7 / 5 z 15
Zatím žádné komentáře...VIDEO