Co dělat během bouřky? Instrukce pro mimořádné situace

Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.
Co dělat během bouřky? Instrukce pro mimořádné situace

Číst knihu AllatRa online

Nejdůležitější je v jakýchkoli obtížných situacích nikdy neklesat na duchu. Člověk, který si dokáže zachovat svěžího ducha, vždy nalezne východisko z každé situace! Vždy a v každé situaci zůstaňte člověkem! Sjednocení lidí – záruka přežití lidstva!

Pokud vás zastihla bouřka, pamatujte, že tím nejnebezpečnějším jsou údery blesků.

První věc, kterou musíte udělat, je přestat panikařit a uklidnit se. Nacházíte-li se na ulici, rozhlédněte se a najděte bezpečný úkryt, kde nečas přečkáte. Vyhněte se otevřeným prostranstvím. Je známo, že blesk uhodí v tom nejvyšším bodě. Takže i člověk nacházející se na poli bude tímto bodem. Neschovávejte se v kupce sena. Pokud se v okolí nenachází žádný úkryt, schovejte se jakékoli prohlubenině – příkopu, rokli nebo v tom nejnižším bodě oblasti. Dřepněte si a skloňte hlavu. Nespěchejte s opuštěním bezpečného místa, dokud neuplyne 20 až 30 minut od posledního úderu blesku. Během bouřky se vyhýbejte vodním plochám. Nekoupejte se a nechytejte ryby. Při úderu blesku voda rozšiřuje rádius úderu v okruhu 100 m. Často blesk udeří u břehu. Proto se nezdržujte v jeho blízkosti. Nevolejte při bouřce z mobilního telefonu. Dokonce i příchozí hovor může přitáhnout blesk. Nejlepší je úplně vypnout telefon, dokud bouře nepřejde.

Také se vyvarujte kovových předmětů. Hodinky, řetízky i deštník nad hlavou jsou potenciálními cíli pro blesk. Nacházíte-li se v loďce, zvedněte ochrannou plachtu, obujte si holínky nebo se postavte na jakýkoli elektroizolační předmět, přikryjte se polyethylenovým sáčkem tak, aby voda stékala za okraj lodi, a ne do lodi. Ujistěte se, že se sáček nedotýká hladiny. Nacházíte-li se v lese, nezapomeňte, že blesk, s výjimkou pasek, nikdy neudeří do země. Stromy jsou přirozené hromosvody. Čím vyšší strom, tím více přitahuje blesky. Proto se zdržujte dál od nejvyšších, a také od osamělých stromů. Nejbezpečnější variantou je, že si sednete mezi nízkorostoucí dřeviny s hustými korunami do pozici „embrya“ – dřepnout si, hlavu sklonit na semknutá kolena a pažemi je obejmout.

Během bouřky nestavějte stan na otevřeném prostranství a neseďte u otevřeného ohně. Kouř je dobrý vodič elektřiny. Nacházíte-li se v horách, sejděte z vyvýšenin. Vyhněte se rozsedlinám a úžlabinám. Během bouřky se praskliny naplněné vodou stávají dobrým vodičem elektřiny. Mnohem bezpečnější je zůstat v blízkosti svislé stěny („prstu“), jejíž výška je 5 až 6krát vyšší než člověka, na vzdálenost 2 metry. Také se můžete schovávat v jeskyních, ale ne blíže než 2 metry od jejich stěn. Všechny kovové předměty je nutné sbalit do batohu a spustit po laně 20-30 m dolů z kopce. Nacházíte-li se v autě, tak si pamatujte, že dobře chrání cestující. Proto během bouřky zastavte auto, zavřete všechna okna, vypněte rádio, mobilní telefon a GPS navigátor. Nedržte se kovových předmětů. Nacházíte-li se během bouřky v domě, zavřete všechny dveře a okna. Nerozpalujte kamna nebo krb. Zavřete komín. Vycházející kouř má vysokou elektrickou vodivost a může přitahovat elektrický výboj. Vypněte všechny elektrické spotřebiče – rádia, televizory, a také vypněte anténu. Nezdržujte se v blízkosti okna nebo v podkroví, a také v blízkosti masivních kovových předmětů.

O klimatických událostech ve světě a způsobech řešení klimatických problémů si můžete přečíst ve zprávě vědců ALLATRA VĚDA „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní způsoby řešení daných problémů“.

  
Hodnocení: 4.9 / 5 z 7
Zatím žádné komentáře...VIDEO