Informačně-analytický portál
    

Klimat kontrol na ALLATRA TV  Follow rss

ALLATRA Geocenter je portál zaměřený na informování lidí o klimatických katastrofách, procesech změny klimatu a způsobech sjednocení lidstva kvůli řešení těchto problémů. Pořad “Klimat- kontrol”, který je vysílán na kanále ALLATRA TV, zkoumá anomální přírodní jevy a analyzuje je z pohledu globálních klimatických procesů na planetě. Pořad připravují dobrovolníci Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA ve svém volném čase. Po vydání pořadu "Hle, přichází. It is coming", s účastí Igora Michajloviče Danilova na ALLATRA TV, je otázka klimatických změn a nutnosti sjednocení lidí ještě naléhavější. Připojit se k danému projektu může každý, stačí napsat na adresu [email protected]

Planetárna prestavba klímy. Správanie ľudí v podmienkach klimatických zmien 2.diel

Planetárna prestavba klímy. Správanie ľudí v podmienkach klimatických zmien 2.diel

 20. 10. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      907      0
Keď sa ľudia z rôznych krajín začnú konsolidovať v riešení rozličných problémov a samostatne sa spájať nezávisle na národnosti, vierovyznaní, sociálnom, či inom statuse, mimo politických a žrecských systémov, orientovaných na rozdeľovanie ľudí, tak je úplne reálne v krátkej dobe vybudovať tvorivú spoločnosť, kde v osnove budú všeľudské duchovno-mravné základy. Všetci sme ľudia a všetci máme jedno bydlisko – Zem, jednu národnosť – ľudstvo, jednu hodnotu – život, vďaka ktorému môžeme dôstojne realizovať seba, aj zmysel svojej existencie vo vyššom duchovno-mravnom aspekte.
Golfský proud může zmizet. Klimatické události 7.10.-13.10.2017

Golfský proud může zmizet. Klimatické události 7.10.-13.10.2017

 20. 10. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      1209      0
Golfský proud – je teplé mořské proudění v Atlantském oceánu. Vzniká v Mexickém zálivu poblíž rovníku, a poté se pohybuje podél pobřeží USA, přes severní část Atlantiku, až k severozápadu Evropy. Jedná se o celý systém teplých proudů. Délka Golfského proudu pokrývá vzdálenost 10 tisíc km, šířka je 150-200 km a tloušťka průtoku činí 700-800 m. Množství vody v Golfském proudu je srovnatelné s množstvím vody všech řek tekoucích po zemi. Průtok vody dosahuje 25 milionů m³ za sekundu. Proudění, díky své zářivě modré barvě, je jasně viditelné na pozadí zelených a šedých barev oceánské vody. Díky Golfskému proudění se do severní Evropy dostává velké množství tepla, a v zimě je teplota o 15–20 °C vyšší než v jiných zemích stejné zeměpisné šířky.
Čo sa deje vo svete. Prečo sa mení klíma na Zemi 1. diel

Čo sa deje vo svete. Prečo sa mení klíma na Zemi 1. diel

 19. 10. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      1292      0
Ľudia sú zrodení, aby si navzájom pomáhali ako ruka pomáha ruke, noha nohe a vrchná čeľusť spodnej. Dokonca aj keby si to chcel, nemôžeš oddeliť svoj život od ľudstva. Žiješ v ňom, ním a preň. Všetci sme stvorení pre spoluprácu, ako nohy, ruky, oči. Marcus Aurelius Prežiť nastávajúce kataklizmy bude možné len pri zjednotení celého ľudstva a kvalitatívnej premene spoločnosti v duchovnom zmysle. Ak ľudia spoločným úsilím predsa len dokážu zmeniť smer pohybu svetovej spoločnosti zo spotrebiteľského koryta smerom k skutočnému duchovnému rozvoju, s dominanciou Duchovnej podstaty v ňom, tak ľudstvo bude mať šancu prežiť toto obdobie. Navyše aj spoločnosť, aj budúce generácie dokážu vystúpiť na kvalitatívne nový stupeň svojho rozvoja. Ibaže v súčasnej dobe to závisí od reálnej voľby a činnosti každého!
Tajemné přírodní jevy - přeludy. Кlimatické události 30.9.-6.10.2017

Tajemné přírodní jevy - přeludy. Кlimatické události 30.9.-6.10.2017

 13. 10. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      840      0
Přeludy – tajemné přírodní jevy. Často se objevují tam, kde se světlo odráží od vrstev vzduchu s různou hustotou a teplotou. Přeludy se mohou vytvářet jak nad horkým povrchem, tak nad chladným. Jsou to unikátní a nepředvídatelné jevy. Teoreticky ví oficiální věda o přeludech mnohé, ale v praxi se vyskytují zřídkakdy. Předpovědět jejich výskyt vědci nemohou. Koneckonců se neobjevují na objednávku. Periodicky dochází k rozměrným přeludům, kdy člověk může uvidět sám sebe bezprostředně vedle sebe. Také se můžeme setkat se složitými přeludy v podobě celých měst na obloze, s pohybujícími se přeludy, nebo s přeludy, které silně deformují předměty. Zajímavým faktem je, že nejjasnější a nejvýraznější přeludy nevznikají v poušti, jak se běžně traduje, ale v podmínkách silného mrazu – na Aljašce. Je to v této chvíli nejlepší místo na planetě pro studium přeludů. Byla zde vytvořena společnost pro studium přeludů, a všechny se zaznamenávají do speciálního deníku. V poušti, v severní Africe, můžeme uvidět oázy, které jsou přímo vedle nás, i když se nachází desítky či stovky kilometrů daleko. V Rusku se přeludy často tvoří nad jezerem Bajkal.
Vařící řeka v Amazonii. Klimatické události 23.9.-29.9.2017

Vařící řeka v Amazonii. Klimatické události 23.9.-29.9.2017

 7. 10. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      843      0
V roce 2011 objevil Andres Ruzo, geofyzik z Peru, unikátní jev na Amazonce – vařící řeku o délce 6,4 km. Voda v řece je horká a místy dosahuje 86 °C. Jestliže do řeky spadne živý tvor, potom se v ní uvaří zaživa. Nejširší úsek řeky činí 25 m a maximální hloubku je 6 m. Od dětství chtěl Andres objevit „neobyčejnou řeku, která je jakoby ze dna zahřívána obrovským ohněm“, o které mu vyprávěl dědeček, když hovořil o španělských dobyvatelích v amazonském pralese. Protože věřil, že řeka skutečně existuje, vydal se jí hledat, i když pro jeho okolí byl tento nápad směšný a hloupý. Tím spíše, že neexistovaly žádné důkazy o její existenci. V této části Peru se nenacházejí sopky, které by mohly takto ohřívat vodu. A navíc, podle jeho okolí bylo všechno na planetě už dávno vědci objeveno. Nalezená řeka je posvátným místem pro místní kmen Ašaninka. Starobylý název řeky „Šanai-timpiška“se překládá jako „nahřátá teplem Slunce“. U pramene je voda studená, ale v průběhu toku se mísí s horkými prameny, silně se nahřívá a následně se teplota opět snižuje.
Spící sopky Аntarktidy se mohou probudit. Аnomání počasí. Klimatické události 16.-22.9.2017

Spící sopky Аntarktidy se mohou probudit. Аnomání počasí. Klimatické události 16.-22.9.2017

 30. 9. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      855      0
Už dříve jsme hovořili o tom, že vědci z univerzity v Edinburghu objevili více než 90 sopek na povrchu Antarktidy, ukryté pod 2 km vrstvou ledu. Další pozorování sopek poskytlo důkaz, že sopky byly dříve aktivní a nyní se nacházejí ve „stavu spánku“. Společnému týmu vědců z technické univerzity v Novém Mexiku a také z vysokých škol ve Vermontu a Dartmouthu se podařilo zjistit, že k poslední erupce došlo před více než 22,3 tisíci lety. Byly nalezeny husté vrstvy naplněné tefrou (fragmenty částic a hornin, vyvržené sopkami během erupcí). Vědci jsou svými nálezy znepokojeni. Vždyť erupce kterékoliv ze sopek Antarktidy je schopna roztavit velké množství ledu za poměrně krátkou dobu, což urychlí nárůst hladiny moře. Proto se vědci obávají současného trendu úbytku ledu na ledovcích Antarktidy, který může vést k probuzení „spících sopek“.
Anomální chování oceánu. Klimatický přehled za týden 9.9.-15.9.2017

Anomální chování oceánu. Klimatický přehled za týden 9.9.-15.9.2017

 22. 9. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      802      0
V předchozích vydáních jsme už hovořili o hurikánech a ničivých záplavách, které sebou přinášejí. Ale jak mohou způsobit natolik rozsáhlé záplavy? Vědci zjistili, že silný vítr je schopný vyzdvihnout tuny vody z oceánu a přinést je desítky nebo dokonce stovky kilometrů. Tento jev je způsoben nízkým tlakem ve středu hurikánu, který způsobuje „absorpci“ vody. Odebere-li tento živel vodu na jednom místě, vyplivne ji v podobě přívalových dešťů na druhém, což také způsobí náhlé ničivé záplavy. V průběhu minulého týdne byli obyvatelé Bahamských ostrovů a ostrova Key Largo svědky toho, jak hurikán 4. kategorie „Irma“, o síle větru až 55 m/s, přecházející přes Floridský průliv, vysušil velké plochy oceánu, absorboval miliony tun vody a přesunul je o stovky kilometrů. Hurikány jsou nejen destruktivní, ale především hrají důležitou roli v teplotní regulaci planety.
Magnetické bouře a jak se před nimi chránit. Klimatický přehled za týden 2.-8.9.2017

Magnetické bouře a jak se před nimi chránit. Klimatický přehled za týden 2.-8.9.2017

 16. 9. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      808      0
Spojená skupina vědců z Austrálie, Mikronésie a Fidži zjistila, že nejméně 8 z 1,5 tisíce ostrovů v Mikronésii zmizelo pod vodou. K těmto událostem došlo v letech 2007-2014. Příčiny vědci přičítají zvyšující se hladině oceánu a také vlnové erozi. Plocha zmizelých ostrovů nepřesáhla 100 m2.Oceánograf Simon Albert z Queenslandské univerzity v Austrálii tvrdí, že „se jedná o první kouty země, kde rychlost zvyšující se úrovně moře dosáhla tak vysokých hodnot, a jsou jakýmsi prototypem toho, co se může stát v budoucnosti.“ Podle vědců se růst hladiny moří za posledních 25 let silně podceňuje. Jak se říká v knize Anastasie Novych „Sensei ze Šambaly“: „Po tomto zjištění jsem jasně pochopila, že život, který jsem prožila, a všechno, co jsem v něm stihla udělat, je jenom hrad z písku na břehu moře, kde každá vlna nadobro smyje všechno mé úsilí za jedinou sekundu.
Mravce hurikánu „Harvey“ v USA. Klimatické udalosti vo svete 26.8.-1.9.2017

Mravce hurikánu „Harvey“ v USA. Klimatické udalosti vo svete 26.8.-1.9.2017

 8. 9. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      1008      0
Ako anonymný blog na sociálnej sieti pomohol študentom školy. Pomoc utečencov pri likvidácii následkov povodne v Bavorsku. Najsilnejší hurikán „Harvey“(od doby hurikánu „Katrina“) minulý týždeň dosiahol štát Texas v USA. Mimoriadna situácia boa vyhlásená v 50 okresoch štátu. Rýchlosť vetra dosahovala 58-70 m/s. Vietor strhával strechy z domov, váľal stromy. Bez elektriny zostalo viac ako 330 000 ľudí. Za 24 hod. spadlo 500-1 000 mm zrážok. Viac ako 15 000 ľudí muselo opustiť svoje domovy. Najviac bol zasiahnutý Houston a blízko sa nachádzajúce predmestia. Záplavy miestami dosahovali 1,30 m. V štáte Texas zaplavenom následkom hurikánu „Harvey“, pri zachraňovaní sa pred vodou, vytvorili ohnivé mravce plávajúce kolónie.
Natron – najzvláštnejšie jazero na svete. Klimatické udalosti vo svete 19.-25.8.2017

Natron – najzvláštnejšie jazero na svete. Klimatické udalosti vo svete 19.-25.8.2017

 2. 9. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      1035      0
Sodné jazero (angl. Natron) s plochou 1 300 km2 a hĺbkou do 3 m, rozkladajúce sa na hraniciach Tanzánie a Kene, je jedným zo záhadných miest na našej planéte. Je súčasťou sopečnej oblasti Východoafrickej priekopovej prepadliny. Neďaleko jazera sa rozkladá stratovulkán Ol Doinyo Lengai (masajsky Božia hora), ktorý produkuje lávu s obsahom karbonátu sodíka. Názov „Natron“ sa prekladá ako „červené“. Jazero sa plní horúcimi podzemnýmiminerálnymi prameňmi a tiež dažďami, ktoré zmývajú zo sopky ňou vyvrhovanú hmotu do jazera. Teplota vody v ňom periodicky dosahuje 50-60°C a vodíkový ukazovateľ pH kolíše medzi 9-10,5. Vody jazera sú toxické. V období sucha sa koncentrácia solí silne zvyšuje. A pri silnom výpare vody sa na povrchu jazera vytvára kôra alkalickej soli, v ktorej sa aktivizujú sinice, schopné žiť v takých extrémnych podmienkach.
Záhady prírody. Rôznofarebné dažde. Klimatické udalosti vo svete 12.-18.8.2017

Záhady prírody. Rôznofarebné dažde. Klimatické udalosti vo svete 12.-18.8.2017

 25. 8. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      1024      0
Žlté a zelené dažde sú spájané s prímesami peľu z rastlín, kvetov a stromov alebo s blízko položenými fumarolovými poľami sopiek. Taktiež sa vyskytujú aj ružové, čokoládové, pomarančové dažde. No azda najpodivnejšie sú dažde, počas ktorých spolu s kvapkami na zem padajú hmyz, článkonožce, ryby a krevety, obojživelníky a plazy, aj vtáky. Niekedy padajú omrznuté, alebo zamrznuté v kúskoch ľadu. Presná príčina výskytu týchto dažďov nie je známa. V mnohých prípadoch vznikajú po búrke alebo smršti. Preto je vo vedeckom svete prijaté považovať ich za následok silného vetra. Všetko vo svete je fraktálne. Z dôvodu duálnej podstaty človeka vznikajú v ľudskom vedomí rôzne myšlienky, emócie a túžby.
Najrozsiahlejšie povodne v histórii meteorologických pozorovaní. Klimatické udalosti 5.-11.8.2017

Najrozsiahlejšie povodne v histórii meteorologických pozorovaní. Klimatické udalosti 5.-11.8.2017

 18. 8. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      988      0
Príklad dobra a ľudskosti babičky Ľuby. Klimatický prehľad za týždeň.Zjednotenie ľudí v mestečku Ureki v Gruzínsku. Povodne stále častejšie zaplavujú rôzne územia Planéty. Dokonca ani obyvatelia oblastí, kde periodicky vznikajú povodne, nie sú pripravení na dnešné anomálie, spojené so zmenou klímy. O tom, čo robiť počas povodní, ako zachrániť seba a okolitých ľudí, sledujte vo vydaní Klimat kontrol č. 43. A v tomto vydaní preskúmame najrozsiahlejšie povodne. V r. 1342 došlo k povodniam v Európe, v dôsledku ktorých bolo postihnutých niekoľko tisíc obyvateľov. K ďalším silným povodniam došlo v r. 1530 vo Flámsku a holandskej provincii Zeeland. Postihnutých bolo viac ako 100 000 ľudí.
Sopky Islandu a sopečná zima v Európe. Klimatické udalosti vo svete 29.7.-4.8.2017

Sopky Islandu a sopečná zima v Európe. Klimatické udalosti vo svete 29.7.-4.8.2017

 12. 8. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      934      0
Island je ostrov, na ktorý je teraz namierená sústredená pozornosť vedcov. Len za obdobie od 27. do 31. júla 2017 krajinu otriaslo viac ako 500 zemetrasení, ktoré zároveň prebúdzajú sopky. Vo februári tohto roku Iceland Monitor oznámil o pripravenosti k erupcii súčasne štyroch sopiek: Bárdarbunga, Hekla, Grímsvötn a Katla. Vedci predpovedajú, že pri náraste podzemných otrasov na 6 stupňovľadovec nad Bárdarbungou vytvorí 250-300 metrovú trhlinu, čo vyvolá erupciu, ktorá spôsobí vychrlenie popola do výšky vyše 11 km. V priebehu 2-5 dní sa oblak popola dokáže rozšíriť viac než 3 500 km naokolo, čo zapríčiní padanie kyselinových dažďov a vyvolá silnú transportnú krízu v Európe. Táto erupcia môže spôsobiť početné obete v dôsledku vniknutia mikročiastočiek popola do pľúc ľudí.
Seizmická «zóna Vrancea» v Európe. Klimatické udalosti vo svete 22.-28.7.2017

Seizmická «zóna Vrancea» v Európe. Klimatické udalosti vo svete 22.-28.7.2017

 4. 8. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      1151      0
Vitajte! Je tu informačný prehľad klimatických udalostí vo svete. V tomto vydaní uvidíme: Seizmická zóna Vrancea v Európe. Klimatický prehľad za týždeň. Príklad ľudskosti na olympiáde v Rio de Janeiru. Ako zjednotenie ľudí v Bielorusku pomohlo zachrániť mnoho životov. Seizmická zóna Vrancea sa rozkladá na zlome Južných Karpát v Rumunsku a Východných Karpát na Ukrajine. Zóna je málo preskúmaná, ale zdá sa byť jedinečná, pretože v nej prebiehajú stredne hlboké zemetrasenia v hĺbkach 80 – 190 km, ktorých silné otrasy sú registrované na teritóriu od Grécka po Fínsko.
Radiácia v Japonsku. Následky zemetrasenia. Klimatické udalosti vo svete 15.7.-21.7.2017

Radiácia v Japonsku. Následky zemetrasenia. Klimatické udalosti vo svete 15.7.-21.7.2017

 28. 7. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      1005      0
Vitajte, je tu informačný prehľad o klimatických udalostiach vo svete. V tomto vydaní uvidíme: rádioaktívne emisie v Japonsku, klimatický prehľad za týždeň, príklad dobroty školského učiteľa v Taliansku, zjednotenie ľudí počas záplav v Thajsku. 11. marca 2011 sa zemetrasenie s magnitúdou 9,0 v Japonsku stalo príčinou roztavenia reaktorov v atómovej elektrárni vo Fukušime. Bol to najväčší výron radiácie v celej histórii našej civilizácie. Len za prvé 3 mesiace bol do Tichého oceánu znesený objem rádioaktívnych chemických látok prevyšujúci výron počas Černobyľskej katastrofy. Detailnejšie o znečistení Tichého oceánu a jeho pokračujúcich následkoch, ale tiež o tom, prečo sa únik radiácie neodstraňuje, pozrite v 39.-om vydaní „Klimatickej kontroly“.
Vědci varují před novou dobou ledovou

Vědci varují před novou dobou ledovou

 22. 7. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      876      0
Vědci varují před novou dobou ledovou. Příroda se nám snaží něco sdělit. Ale co?Přemýšleli jste někdy o tom, že myšlenky mohou mít vliv na svět kolem vás? Tento jev objevil Dr. Masaru Emoto. Zjistil, že myšlenky a slova mohou měnit krystaly, ze kterých je složena voda. Ano, a mimochodem, průměrné lidské tělo je složeno ze 60% z vody.
V Antarktíde sa odlomil ľadovec. Anomálne počasie. Klimatické udalosti vo svete 8.7.-14.7.2017

V Antarktíde sa odlomil ľadovec. Anomálne počasie. Klimatické udalosti vo svete 8.7.-14.7.2017

 21. 7. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      1042      0
Obrovský ľadovec Larsen C sa odlomil. Klimatický prehľad za týždeň. Ako jeden človek riešil problém hladu a ako možno zaviesť poriadok na Zemi a v spoločnosti. 12. júla 2017 sa odlomila najväčšia ľadová kryha v histórii meteorologických pozorovaní – Larsen C, s hmotnosťou vyše 1 bilión ton a plochou 5 800 km2. Kryha sa odlomila v Antarktickom zimnom období. V akom stave sa budú nachádzať ľadovce, keď nastúpi leto, odborníci uhádnuť nevedia, vyjadrujú len rozličné názory. Objavujú sa série trhlín a jazerá roztopenej vody na povrchu ľadovcov, ale aj pod nimi. Toto všetko hovorí o nezvratnosti procesu rozpadu ľadovcov v Arktíde, Antarktíde i Grónsku. Pretože ľadová pokrývka odráža slnečné svetlo, tak v miere jej zmenšovania sa teplo začne zadržiavať v atmosfére a prispievať k zvyšovaniu teploty na planéte.
Černé moře, zemětřesení na Krymu. Anomalní počasí. Klimatické události ve světě 1.7.-7.7.2017

Černé moře, zemětřesení na Krymu. Anomalní počasí. Klimatické události ve světě 1.7.-7.7.2017

 15. 7. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      773      0
Jak a proč se mění klimat na planetě? Skutečná fakta. Co pomáhá lidem přežít těžké klimatické situace? Příklady lidské dobroty měnící život a skutečná fakta o změnách v přírodě. Proč je tak důležité být už nyní Člověkem, být přátelský, laskavý ke svému sousedovi, k těm, kteří jsou kolem.To vše sledujte v pořadech „Klimat Kontrolu“.Svět se mění, když se měníme my! V tomto vydání uvidíme: „Biblické peklo“ v Jaltě. Klimatický přehled za týden. Co dělat, pokud se na jezeře dostanete do vodního víru. Nedávno jsme zmiňovali nebezpečí, které v sobě skrývá Černé moře.
Zlom San Andreas. Co říkají geologové. Anomální počasí. Klimatické události ve světě 17.6.-23.6.2017

Zlom San Andreas. Co říkají geologové. Anomální počasí. Klimatické události ve světě 17.6.-23.6.2017

 30. 6. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      1007      0
V tomto vydání rozebereme: Zlom San Andreas v Kalifornii. Klimatickou situaci ve světě za poslední týden. Úžasný příklad dobroty a lidskosti, který ovlivnil životy mnoha lidí a vědy celkově. Zlom San Andreas v Kalifornii, dlouhý 1300 km, je zlomem mezi Pacifickou a Severoamerickou deskou. Zlom už dlouhou dobu vyvolává u vědců znepokojení. Jen během 20. století vyvolala tato trhlina dvě silná zemětřesení, v roce 1906, kdy byla zničena polovina města San Francisco, a v roce 1989 pod vrcholem hory Loma Prieta. Kůra ve zlomu je nespolehlivá. To je způsobeno přítomností slídy v hornině zlomu, která se vytváří díky vzájemnému působení měkkého minerálu serpentinitu nebo serpentinu s horkými podzemními vodami. Vrstvená struktura slídy není pevná a při vysoké teplotě se stává pohyblivou.
Výbuch supervulkánu. Kdy bude další? Klimatické události ve světě 10.6.-16.6.2017

Výbuch supervulkánu. Kdy bude další? Klimatické události ve světě 10.6.-16.6.2017

 24. 6. 2017     Klimat kontrol na ALLATRA TV      806      0
Klimatické události ve světě 10.06 –16.06.2017 (67 vydání – přehled za týden) Naše civilizace byla nejednou svědkem sopečných erupcí různé síly. Příkladem je vulkán Tambora, který způsobil v roce 1815 „vulkanickou zimu“ a zničil kulturu Tambory. Stejně jako série řetězových sopečných erupcí na Islandu v roce 1783, která si vyžádala životy více než 33000 lidí, a která se stala příčinou neúrody a hladomoru v Evropě. Všechny sopek na planetě jsou vzájemně propojeny, stejně jako krevní cévy v lidském těle. A dojde-li k erupci, byť jen jednoho super vulkánu, vyvolá to řetězovou reakci ve všech ostatních sopkách a následně to způsobí všemožné přírodní katastrofy.