Radiácia v Japonsku. Následky zemetrasenia. Klimatické udalosti vo svete 15.7.-21.7.2017

Číst knihu AllatRa online

Vitajte, je tu informačný prehľad o klimatických udalostiach vo svete. V tomto vydaní uvidíme: rádioaktívne emisie v Japonsku, klimatický prehľad za týždeň, príklad dobroty školského učiteľa v Taliansku, zjednotenie ľudí počas záplav v Thajsku.

11. marca 2011 sa zemetrasenie s magnitúdou 9,0 v Japonsku stalo príčinou roztavenia reaktorov v atómovej elektrárni vo Fukušime. Bol to najväčší výron radiácie v celej histórii našej civilizácie. Len za prvé 3 mesiace bol do Tichého oceánu znesený objem rádioaktívnych chemických látok prevyšujúci výron počas Černobyľskej katastrofy. Detailnejšie o znečistení Tichého oceánu a jeho pokračujúcich následkoch, ale tiež o tom, prečo sa únik radiácie neodstraňuje, pozrite v 39.-om vydaní „Klimatickej kontroly“. Keďže kvôli ochladzovaniu poškodených reaktorov atómovej elektrárne do nich neustále pumpujú vodu, ktorú potom skladujú v špeciálnych nádržiach, aktuálna je otázka skladovania tejto vody. A v dôsledku toho, že miesto na uskladnenie sa míňa, Tokijská elektroenergetická spoločnosť prijala rozhodnutie zhodiť do vôd Tichého oceánu 600 barelov zozbieranej rádioaktívnej vody. Spoločnosti sa vyhlasuje, že rádioaktívne látky sú v nepatrných množstvách bezpečné a že sa ľudia nemajú prečo znepokojovať. Že príroda sa sama o seba postará a zregeneruje sa. Ale skutočne je to tak? Koľko ešte dokáže Planéta trpieť naše nerozumné skutky? Rádioaktívne znečistenie nie je problémom iba obyvateľov Japonska, ale aj celého sveta. A v období nastávajúcich katakliziem na toto môžu začať narážaťaj iné krajiny, využívajúce atómovú energetiku. Od r. 1959 vyhadzovanie rádioaktívnych odpadov do oceánu realizovali mnohé priemyselné štáty. Cez médiá sa to všetko predkladá, akože alternatíva neexistuje a musíme prijímať následky znečistenia okolitého prostredia, ak chceme, aby bola elektrina a tie podmienky, v ktorých prežívame. Treba nám prestať zakrývať si oči pred prebiehajúcimi udalosťami a vziať zodpovednosť za to, čo sa deje v okolitom svete. Už teraz existujú alternatívne technológie získavania energie, bezpečné pre okolité prostredie. Nevyhnutné je už teraz zbavovať sa rôznych ohraničení medzi ľuďmi a zjednocovať vedecký potenciál ľudstva pre blaho celej spoločnosti. Podrobnejšie o tom čítajte v správe vedcov ALLATRA VEDA „Prapôvodná fyzika AllatRa“. Iba spojením sa na duchovno – mravných základoch, v Jednote národov, je možné prežitie ľudstva.Máme jedno bydlisko – Zem, jednu národnosť – ľudstvo, jednu hodnotu – život.My sami volíme, aká má byť naša spoločnosť.

Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV