Informačně-analytický portál
    

Tajemné přírodní jevy - přeludy. Кlimatické události 30.9.-6.10.2017

Dobrý den, s Vámi je informativní přehled klimatických událostí ve světě.V tomto vydání uvidíme:

1. Záhadné přírodní jevy – přeludy

2. Klimatický přehled za týden

3. Kde se tentokrát nalézá Wally

4. V čem spočívá tajemství „věčného“ mládí obyvatel údolí řeky Hunza

Přeludy – tajemné přírodní jevy. Často se objevují tam, kde se světlo odráží od vrstev vzduchu s různou hustotou a teplotou. Přeludy se mohou vytvářet jak nad horkým povrchem, tak nad chladným. Jsou to unikátní a nepředvídatelné jevy. Teoreticky ví oficiální věda o přeludech mnohé, ale v praxi se vyskytují zřídkakdy. Předpovědět jejich výskyt vědci nemohou. Koneckonců se neobjevují na objednávku. Periodicky dochází k rozměrným přeludům, kdy člověk může uvidět sám sebe bezprostředně vedle sebe. Také se můžeme setkat se složitými přeludy v podobě celých měst na obloze, s pohybujícími se přeludy, nebo s přeludy, které silně deformují předměty. Zajímavým faktem je, že nejjasnější a nejvýraznější přeludy nevznikají v poušti, jak se běžně traduje, ale v podmínkách silného mrazu – na Aljašce. Je to v této chvíli nejlepší místo na planetě pro studium přeludů. Byla zde vytvořena společnost pro studium přeludů, a všechny se zaznamenávají do speciálního deníku. V poušti, v severní Africe, můžeme uvidět oázy, které jsou přímo vedle nás, i když se nachází desítky či stovky kilometrů daleko. V Rusku se přeludy často tvoří nad jezerem Bajkal. Jak se říká v knize A. Novych „Ptáci a kámen“: Život klade nejrůznější překážky, jaké si jen dokážete představit. To vše kvůli tomu, aby tě zastavil. Čím vyšší duchovní úrovně člověk dosáhne, tím závažnější jsou. Ale pokud si jich člověk vůbec nevšímá, ony prostě zmizí jako přelud, jako iluze. Ve skutečnosti neexistují. Když se člověk dostane do pasti své materiální podstaty, znamená to, že je materiálně založený, že je v konfliktu se sebou samým a vůbec se o duchovní podstatu nezajímá. Vzdá-li se, znamená to, že není hoden opustit kruh reinkarnací… Ten, kdo si vybere duchovní cestu, musí jednoduše odhodit všechny prázdné iluze jako fata morgánu na poušti, jak pravili svatí. Musí se naučit pochopit, že celý hmotný svět je jen okamžik oproti věčnosti. Kámen úrazu spočívá ale v tom, že mnoho lidí na začátku této cesty klopýtá o stejné překážky: člověk nemůže uvěřit v nekonečnost budoucí existence, v to, že tam je život věčný a tady dočasný. Potřebuje důkazy. A když je dostane, někdy je již příliš pozdě něco změnit. Jestliže má dostatek síly, nepotřebuje žádný důkaz. Všechno cítí a chápe i bez toho. Žij laskavě, v dobru, s Bohem v duši. Nedělej nic špatného, i když to není pro tebe výhodné. Skutečně duchovního člověka všechny tyto hmotné problémy a „problémky“ v podstatě nezajímají. Protože jsou to všechno jen přeludy a iluze, které zmizí a rozptýlí se."

Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV