Seizmická «zóna Vrancea» v Európe. Klimatické udalosti vo svete 22.-28.7.2017

Číst knihu AllatRa online

Vitajte! Je tu informačný prehľad klimatických udalostí vo svete. V tomto vydaní uvidíme: Seizmická zóna Vrancea v Európe. Klimatický prehľad za týždeň. Príklad ľudskosti na olympiáde v Rio de Janeiru. Ako zjednotenie ľudí v Bielorusku pomohlo zachrániť mnoho životov. Seizmická zóna Vrancea sa rozkladá na zlome Južných Karpát v Rumunsku a Východných Karpát na Ukrajine. Zóna je málo preskúmaná, ale zdá sa byť jedinečná, pretože v nej prebiehajú stredne hlboké zemetrasenia v hĺbkach 80 – 190 km, ktorých silné otrasy sú registrované na teritóriu od Grécka po Fínsko. Počnúc rokom 1107 bolo do XX. storočia v zóne Vrancea zaznamenaných 60 zemetrasení s magnitúdou 7 – 8. V XX. storočí bolo zaregistrovaných 30 zemetrasení s magnitúdou 6,5 – 8. Najsilnejšie otrasy boli pozorované v rokoch 1738, 1790, 1887, 1908, 1934, 1940, 1977, 1981, 1986 a 1990. Zemetrasenia spôsobili zrútenia a poškodenia na rozsiahlom území v rôznych štátoch. Treba poznamenať, že každý rok zo zóny Vrancea vychádzajú stovky zemetrasení, u ktorých je pozorovaná cyklickosť. Analýza prebiehajúcich otrasov ukazuje, že každých 30 rokov sa v tejto oblasti zaznamenávajú ich maximálne magnitúdy. Bielorusko, severná časť Bulharska, východná časť Maďarska, Moldavsko, Srbsko a juhozápadná časť Ukrajiny – to sú územia, na ktorých magnitúda zemetrasení môže dosahovať 8,0 stupňov 12 stupňovej škály. Prudké zosilnenie seizmickej aktivity a vznik geotermálnych anomálií na jeseň 2013 sú podľa názoru odborníkov zvestovateľmi ničivých zemetrasení, ktoré môžu nastať v každom okamihu. „Posledné tri roky je pozorovaná zvyšujúca sa aktivita v zóne Vrancea, to hovorí o tom, že v každom okamihu môže dôjsť k zemetraseniu s maximálnou magnitúdou pre tento región – 8 stupňovému. Ale odpovedať na otázku, kedy presne k tomu dôjde, nie je k dnešnému dňu nikto schopný.“

  
Hodnocení: 5 / 5 z 20
Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV