Záhady prírody. Rôznofarebné dažde. Klimatické udalosti vo svete 12.-18.8.2017

Číst knihu AllatRa online

Vitajte, je tu informačný prehľad klimatických udalostí vo svete. V tomto vydaní uvidíme: Anomálne a neobyčajné dažde vo svete. Klimatický prehľad za týždeň. Príklad dobra a ľudskosti v Číne. Ako jedna urobená voľba ovplyvnila osud rôznych ľudí po 45 rokoch. Rôznofarebné dažde sú jedným z početných rébusov a záhadou nielen pre očitých svedkov tohto javu, ale aj pre vedcov. Pochopiť a určiť príčinu ich výskytu sa pokúšali ešte filozofi starovekého Grécka, aj stredovekí vedci. Existujú rozličné domnienky. A dnes je prijaté považovať za príčinu tohto javu silné vetry a smršte. Krvavé dažde sú spájané s prímesou červeného piesku a červených mikroorganizmov z Afriky. Výskyt čiernych dažďov je spájaný s vulkanickým a kozmickým prachom a tiež s antropogénnym vplyvom. Biele alebo mliečne dažde – s kriedovými horninami. Žlté a zelené dažde sú spájané s prímesami peľu z rastlín, kvetov a stromov alebo s blízko položenými fumarolovými poľami sopiek. Taktiež sa vyskytujú aj ružové, čokoládové, pomarančové dažde. No azda najpodivnejšie sú dažde, počas ktorých spolu s kvapkami na zem padajú hmyz, článkonožce, ryby a krevety, obojživelníky a plazy, aj vtáky. Niekedy padajú omrznuté, alebo zamrznuté v kúskoch ľadu. Presná príčina výskytu týchto dažďov nie je známa. V mnohých prípadoch vznikajú po búrke alebo smršti. Preto je vo vedeckom svete prijaté považovať ich za následok silného vetra. Všetko vo svete je fraktálne. Z dôvodu duálnej podstaty človeka vznikajú v ľudskom vedomí rôzne myšlienky, emócie a túžby. A aby bolo možné pochopiť okolitý svet a prebiehajúce v ňom procesy, je nevyhnutné v prvom rade spoznať seba. Pomôžu tomu knihy Anastasie Novych a tiež na kanáli AllatRa TV vyjdená relácia „Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne Živému“.

Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV