Informačně-analytický portál
    

Zlom San Andreas. Co říkají geologové. Anomální počasí. Klimatické události ve světě 17.6.-23.6.2017

Klimatické události ve světě 17.06 – 23.06.2017 (68 vydání – přehled za týden) Katastrofy již probíhají a dotýkají se mnoha lidí. Na Zemi je vše vzájemně propojené a předpokládat, že se právě mě netýká,co se na planetě děje, je špatné, nesprávné a mylné. A přežít v této těžké době bude pro nás, lidi, možné jedině sjednocením lidského a vědeckého potenciálu celé světové společnosti. Také jedůležité, abychom studovali, pro přežití lidstva, strategicky nenahraditelnou vědu – Prapůvodní Fyziku Allatra. Urychlovat procesy vyrozumění lidí a jejich sjednocení již dnes, abychom stihli přijmout opatření, než přírodní katastrofy naberou sílu a dospějí do bodu nevratnosti. Každý člověk je schopen pomoci v této věci a předat tuto informaci svému okolí.

V tomto vydání rozebereme: Zlom San Andreas v Kalifornii. Klimatickou situaci ve světě za poslední týden. Úžasný příklad dobroty a lidskosti, který ovlivnil životy mnoha lidí a vědy celkově.

Zlom San Andreas v Kalifornii, dlouhý 1300 km, je zlomem mezi Pacifickou a Severoamerickou deskou. Zlom už dlouhou dobu vyvolává u vědců znepokojení. Jen během 20. století vyvolala tato trhlina dvě silná zemětřesení, v roce 1906, kdy byla zničena polovina města San Francisco, a v roce 1989 pod vrcholem hory Loma Prieta. Kůra ve zlomu je nespolehlivá. To je způsobeno přítomností slídy v hornině zlomu, která se vytváří díky vzájemnému působení měkkého minerálu serpentinitu nebo serpentinu s horkými podzemními vodami. Vrstvená struktura slídy není pevná a při vysoké teplotě se stává pohyblivou. Zástupce Geologické služby USA Keyt Sharer řekla, že tyto okolnosti ukazují na nebezpečí seizmických aktivit v Saltonském moři, které vytvoří seismickou vlnu, která bude procházet podél zlomu a dosáhne města Los Angeles. Při otřesech o síle 8,2 stupně bude ve městě Los Angeles magnituda dosahovat velikosti 7,8 stupně. V Saltonském moři dochází jednou za 100 let k silnému zemětřesení o síle převyšující 8,0 stupňů. Ovšem za posledních 160 let zde nedošlo k otřesům země o takové síle. K takovému otřesu však může dojít kdykoli, což bude mít za následek zničení města. Aby mohli varovat obyvatele města Několik minut před zemětřesením, bylo v údolí Coachella instalováno zařízení pro takzvané „včasné varování obyvatelstva“.

Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV