Informačně-analytický portál
    

LITOSFÉRA (Země)  Follow rss

Všichni jsme si zvykli cítit pevnou půdu pod nohama. Ale přemýšleli jste někdy o tom, co vlastně představuje tu “pevnost”, po které denně kráčíme? V poslední době pozorujeme na naší planetě častá zemětřesení, sesuvy a propady půdy, erupce sopek, a především následky těchto událostí, které nabádají k odpovídajícím úvahám. Vždyť tloušťka litosféry (tvrdého obalu Země, na kterém žijeme) v rovinatých částech pevniny se v průměru pohybuje od 30 do 40 km, zatímco poloměr celé Země dosahuje 6 377 km. To je srovnatelné s tloušťkou tenké vrstvy mýdlové bubliny v poměru k její celkové velikosti. Pozice pozemšťanů v této situaci se jeví jako velmi nejistá - ve skutečnosti jsme všichni rukojmí vůle mocných sil přírody, číhajících v hlubinách naší planety. V dnešní napjaté klimatické situaci je naprosto nemyslitelné ignorovat obdobné okolnosti. Proto v této rubrice zpráv budeme objasňovat různé procesy, spjaté s činností zemské litosféry: zemětřesení, sopečné erupce, zlomy zemské kůry, sesuvy a propady půdy, laviny apod., abychom lidem pomohli uvidět celostný obraz klimatických změn, které dnes probíhají ve světě.

Seizmická aktivita, koniec novembra-začiatok decembra 2020

Seizmická aktivita, koniec novembra-začiatok decembra 2020

 4. 12. 2020     Zemětřesení      1182      0
Začiatok decembra 2020 je sprevádzaný zvýšenou seizmickou aktivitou na rôznych miestach planéty. K mocným zemetraseniam dochádza synchrónne, s malým časovým rozdielom. Dnes je už očividné, že dochádza ku kritickým posunom tektonických platní.
Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020

Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020

 1. 12. 2020     Zemětřesení      1216      0
Na celej planéte je pozorovaný vzostup seizmickej i sopečnej aktivity. Začala byť badateľná synchrónnosť a kaskádovitosť katakliziem na Zemi. 
Zosuvy v krajinách sveta, november 2020

Zosuvy v krajinách sveta, november 2020

 26. 11. 2020     Sesuvy půdy, propady, sněhové laviny      1058      0
Zosuv je nebezpečný prírodný jav, niekedy krajne deštrukčný. V novembri 2020 boli veľké zosuvy i kamenné lavíny pozorované v Írsku, Kolumbii a aj na Kanárskych ostrovoch.
Rast seizmickej aktivity na planéte, november 2020

Rast seizmickej aktivity na planéte, november 2020

 25. 11. 2020     Zemětřesení      1163      0
Na celej planéte je pozorovaný prudký rast seizmickej aktivity. Zemetrasenia sú stále silnejšie a žiaľ, často aj ničivejšie.
Sopečná aktivita na planéte, november 2020

Sopečná aktivita na planéte, november 2020

 23. 11. 2020     Erupce vulkánů      1293      1
Popri zvyšovaní počtu a silyzáplav, zemetrasení a iných katakliziem, na planéte stále narastá i sopečná aktivita.
Sopečná aktivita, november 2020

Sopečná aktivita, november 2020

 15. 11. 2020     Erupce vulkánů      1000      0
Na začiatku novembra sa v rôznych kútoch planéty zvýšila sopečná aktivita.
Silné zemetrasenia, november 2020

Silné zemetrasenia, november 2020

 15. 11. 2020     Zemětřesení      1195      0
Od začiatku novembra došlo na planéte k viacerým silným zemetraseniam.
Intenzívne zemetrasenia v Turecku a Grécku, október 2020

Intenzívne zemetrasenia v Turecku a Grécku, október 2020

 30. 10. 2020     Zemětřesení      1518      0
30. októbra 2020 séria štyroch silných zemetrasení rozvibrovala Grécko a Turecko. Magnitúda seizmických udalostí dosiahla od 6,5 do 7,12. Žiaľ, došlo aj k úmrtiam.
Silné zemetrasenia na konci októbra 2020

Silné zemetrasenia na konci októbra 2020

 30. 10. 2020     Zemětřesení      1098      0
Koncom októbra silné zemetrasenia otriasli rôzne oblasti našej planéty. Podzemné otrasy pocítili obyvatelia Južnej Ameriky, Ázie i Stredného Východu.
Kataklizmy, október 2020

Kataklizmy, október 2020

 29. 10. 2020     LITOSFÉRA (Země)      1195      0
Erupcie sopiek, potopenie ostrovov, rekordné zrážky spôsobujúce rozsiahle záplavy, výskyt nových prepadov povrchu... To je len malý súpis katakliziem, s ktorými sa stretli obyvatelia našej planéty v októbri 2020. Všetky tieto živelné pohromy sú následkami globálnej zmeny klímy, ktorej svedkami sa stávame všetci my, obyvatelia tejto planéty. 
Mocné zemetrasenie na Aljaške, USA, október 2020

Mocné zemetrasenie na Aljaške, USA, október 2020

 23. 10. 2020     Zemětřesení      1214      1
19. októbra 2020 ukázali prístroje seizmickú aktivitu s magnitúdou 7,5 blízko Aljašky (USA). Našťastie nedošlo k obetiam, ani významným škodám
Silné zemetrasenia, október 2020

Silné zemetrasenia, október 2020

 18. 10. 2020     Zemětřesení      1136      0
Nanešťastie, obyvatelia planéty stále častejšie pociťujú zemetrasenia v miestach, kde boli predtým pozorované veľmi zriedkavo. A v oblastiach s vysokou seizmickou aktivitou sila i frekvencia zemetrasení omnoho vzrástla. Globálne klimatické zmeny prebiehajú na celej planéte a prekonať všetky výzvy prírody môžeme, iba keď sa zjednotíme.
Smrteľné zosuvy a záplavy, koniec septembra 2020

Smrteľné zosuvy a záplavy, koniec septembra 2020

 11. 10. 2020     Sesuvy půdy, propady, sněhové laviny      1160      0
Koniec septembra bol poznačený vysokou daždivosťou. Nanešťastie, nečas neprináša iba škody a deštrukciu, ale berie aj životy... Pre jedného človeka je ťažké vysporiadať sa so živlami, ale spolu, vybudujúc Tvorivú spoločnosť, môžeme prekonať všetky výzvy a pľušte.
Zemetrasenia vo svete, koniec septembra – začiatok októbra 2020

Zemetrasenia vo svete, koniec septembra – začiatok októbra 2020

 10. 10. 2020     Zemětřesení      990      0
Na prelome mesiacov september a október boli vo viacerých krajinách zaregistrované oscilácie zemskej kôry s magnitúdou 5,1-5,8 – dostatočne citeľné otrasy pre ľudí i zvieratá, ktoré tiež môžu spôsobovať vznik trhlín na izolovaných budovách.
Mocné zemetrasenie v Rusku, september 2020

Mocné zemetrasenie v Rusku, september 2020

 23. 9. 2020     Zemětřesení      943      0
21. septembra otriaslo Irkutskou oblasťou v Rusku silné zemetrasenie s magnitúdou 5,5.
Pôsobivé zemetrasenia, september 2020

Pôsobivé zemetrasenia, september 2020

 21. 9. 2020     Zemětřesení      1428      1
Rôzne oblasti Zeme naďalej otriasajú silné zemetrasenia.
Silné zemetrasenia, koniec augusta – začiatok septembra 2020

Silné zemetrasenia, koniec augusta – začiatok septembra 2020

 6. 9. 2020     Zemětřesení      1103      0
Krajiny, rozkladajúce sa v oblasti Tichooceánskeho ohnivého kruhu, sú často vystavované zemetraseniam. K 90% zemetrasení na planéte dochádza práve v tejto zóne. Ohnivý kruh sa sformoval na styku niekoľkých tektonických platní. Práve ich pohyb vyvoláva častú seizmickú aktivitu. Ale zvyšujúca sa frekvencia i magnitúda zemetrasení na celom svete vyvolávajú znepokojenie u všetkých obyvateľov planéty.
Silné zemetrasenia v Ázii a Afrike, august 2020

Silné zemetrasenia v Ázii a Afrike, august 2020

 22. 8. 2020     Zemětřesení      1245      0
Razantné zemetrasenia naďalej otriasajú planétu. V prvej polovici augusta sa s nimi stretli obyvatelia Indonézie, Filipín, Tanzánie a Pakistanu.
Silné zemetrasenia, začiatok augusta 2020

Silné zemetrasenia, začiatok augusta 2020

 10. 8. 2020     Zemětřesení      1471      0
Začiatkom augusta seizmická aktivita stále zostáva na vysokej úrovni. Obyvatelia rôznych krajín stále častejšie pociťujú podzemné otrasy. Niektoré z nich, nanešťastie, prinášajú deštrukciu.
Zemetrasenia vo svete, koniec júla 2020

Zemetrasenia vo svete, koniec júla 2020

 31. 7. 2020     Zemětřesení      1077      0
Júl 2020 sa vyznačoval vysokou seizmickou aktivitou na rôznych miestach planéty. Úroveň seizmickej aktivity je našťastie zatiaľ nevysoká, avšak frekvencia podzemných otrasov núti už teraz rozmýšľať nad hrozbou, ktorú prináša.