Informačně-analytický portál
    

Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020

Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020

Na celej planéte je pozorovaný vzostup seizmickejsopečnej aktivity. Začala byť badateľná synchrónnosť a kaskádovitosť katakliziem na Zemi. 

Indonézia – zobudila sa sopka Levotolo

Čo treba robiť pri sopečnej erupcii, sa môžete dozvedieť z Inštrukcie.

30. novembra bolo z dôvodu pokračujúcej erupčnej aktivity indonézskej sopky Levotolo na ostrove Lembata z blízko ležiacich oblastí evakuovaných okolo 2 800 ľudí. Dočasne bolo uzavreté najbližšie letisko Wunopitu. Podľa informácií došlo v mnohých oblastiach ostrova k spadu popola.

29. novembra došlo k silnej erupcii indonézskej sopky Levotolo. Výška vyvrhnutého stĺpu popola dosiahla nadmorskú výšku 15,2 km. Erupcia trvala približne 10 minút, pričom bola charakterizovaná aj seizmickou aktivitou v podobe nepretržitého sopečného chvenia. Farebný kód pre letectvo bol zvýšený na „červený“.

Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020
Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020
Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020
Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020
Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020

Sopka Levotolo začala v Indonézii eruptovať 26. novembra. Podotýka sa, že Levotolo sa zobudila za slabej či absentujúcej seizmickej aktivity. Jej predchádzajúca erupcia bola v januári 2012. Výška hustého sivočierneho pásu popola vyvrhnutého z kráteru dosiahla 500 m.

Nikaragua – aktivita sopky Telica

30. novembra sopka Telica, ležiaca na západe Nikaraguy, niekoľko kilometrov na sever od mesta León, vyvrhla do neba kúdoly dymu.

Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020
Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020
Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020
Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020
Sopečná a seizmická aktivita na planéte, november 2020

Tichý oceán – zemetrasenie

Čo robiť pri zemetrasení, sa môžete dozvedieť z Príručky.

25. novembra došlo v oblasti ostrovov Balleny na juhu Tichého oceánu k zemetraseniu s magnitúdou 6,1. Ohnisko seizmickej udalosti ležalo v hĺbke len 10 km. Epicentrum sa nachádzalo 2 057 km od Dunedinu na Novom Zélande

Ostrovy Balleny sú súostrovím, skladajúcim sa z troch veľkých a množstva malých neobývaných ostrovov. Sú sopečného pôvodu a sú pokryté ľadom.

Globálne zjednotenie

Prekonať všetky ťažkosti časov globálnej zmeny klímy možno len pri celosvetovom zjednotení sa na morálno-mravnom, duchovnom základe kvôli dosiahnutiu hlavného cieľa – zachovaniu života každého človeka na planéte. Najmä také vlastnosti, ako sú dobrosrdečnosť, spolupráca a ľudskosť pomôžu zvládnuť všetky ťažkosti. Keď vedeckí činovníci a odborníci z celého sveta spoja svoje úsilia, budú môcť predpovedať zmeny a nájsť spôsoby včasného varovania obyvateľstva pred nastávajúcimi kataklizmami. Teraz všetko závisí od voľby každého človeka na planéte, veď Zem je náš spoločný domov.

Zatím žádné komentáře...


ZPRÁVY


VIDEO