POŽÁRY a ZÁPLAVY na planetě: Kalifornie, Jordánsko, Saúdská Arábie. Co se děje s OCEÁNEM?

Číst knihu AllatRa online

Klima se rychle mění, a v současnosti je každý obyvatel planety svědkem globálních přeměn. Po celém světě se ve stejnou dobu stalo velké množství klimatických katastrof: rozsáhlé povodně, krupobití, vydatná sněžení, tornáda, oteplování oceánů, lesní požáry, zlomy v zemské kůře. Jde o běžné počasí nebo anomálie? A co se děje s naší planetou nyní? Možná, že už nastal čas se podívat pravdě do očí?

Každý den vidíme následky povodní ve zprávách. Ze všech živelných pohrom zaujímají povodně vedoucí pozici v počtu opakování, rozsahu a pokrytí území, a průměrných ročních ekonomických škod. Více nám o tom poví reportéři ALLATRA TV.

Záplava v Jordánsku. 9. listopadu zasáhly jih Jordánska mohutné lijáky, které vyvolaly záplavy. Silně poškozené je starobylé město Petra. Důvodem tak silného lijáku byl cyklón, který se přehnal nad Perským zálivem a Arabským poloostrovem. Saúdská Arábie. Od 19. října pokračují v Saudské Arábii silné lijáky, které vyvolaly závažné záplavy v různých oblastech země. Nejvíce postiženými jsou oblasti: Assir, Mekka, Medina a Al Bahah.

7. listopadu se Saudskou Arábií přehnalo krupobití. Proud velkých sférických krup doslova pohltil písečné duny. V zemi, která se nachází v tropech, dochází ke krupobití velmi zřídka.

Oteplování vod Světového oceánu. Studie ukazuje, že zahřívání oceánů povede k poklesu koncentrace kyslíku, což nepříznivě ovlivní obyvatele mořských hlubin. Už nyní v oceánech existují stovky zón s minimálním množstvím kyslíku, kde nedokážou přežít ani ryby, ani rostliny.

Co může oteplování světového oceánu způsobit a jak se to odráží na životě planety už nyní, nám podrobně poví mořský biolog z USA, Haiden Smith.

V Antarktidě se z ledovce Pine Island Glacier, který se nachází na západě kontinentu, oddělila kra. Velikost této ledové kry je obrovská, její plocha činí 300 km².

FRANCIE. Ve Francii se poslední měsíc stále častěji objevují tornáda, které byly dříve pro tuto zemi vzácným jevem. 29. října se tornáda přehnala komunou Tanneron v Provence a ostrovem Korsika. Na Korsice přinesla vichřice deště, v některých oblastech napadlo až 200 mm srážek. Z ostrova bylo evakuováno 300 lidí. A v noci z 8. na 9. listopadu pozorovali tornádo obyvatelé jižních obcí Lattis a Le Crés.

Už 11. listopadu 2018 se obyvatelé dvou departementů francouzského regionu Pays de la Loire střetli se sérií tornád.

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA. V Jihoafrické republice pokračují od 24. října přírodní požáry v provincii Západní Kapsko. Lesní požáry se přehnaly po celé Garden Route, známé pobřežní trase v Jižní Africe, která zahrnuje více než 200 km malebných výhledů, národních parků a pláží.

USA, Kalifornie. V předchozím vydání „Mimořádných zpráv“ jsme hovořili o vypuknutí přírodních požárů: https://allatra.tv/sk/video/poziare-v-kalifornii-bezodkladna-evakuacia

8. listopadu se v Kalifornii (USA) začaly rozsáhlé požáry. K nejrozsáhlejším požárům došlo v okresech Butte, Ventura a Los Angeles. Podle nejnovějších údajů, požár CAMP FIRE na severu státu Kalifornie, zachvátil téměř 60 tisíc ha. Město Paradise, z něhož bylo evakuováno cca 27 tisíc lidí, není vhodné k dalšímu bydlení a obývání lidmi.

Druhý mohutný požár zuří v Malibu a Thousand Oaks. Požár, který pojmenovali WOOLSEY FIRE, pokrývá téměř 40 tisíc ha, přičemž tento oheň zničil 548 budov. Z postižených oblastí se provádí totální evakuace.

V USA, ve státě Oregon, v blízkosti vulkánu Mount Hood, vědci odhalili síť aktivních a nebezpečných geologických zlomů.

INDIE. 3. listopadu zasáhly vydatný déšť a sněžení Džammú a Kašmír, Himáčalpradéš a část státu Uttarákhand.

Klimatické události jsou stále globálnější a dramatičtější - to je realita dnešního dne. Veškeré procesy neprobíhají odděleně, ale ve vzájemně propojení jeden s druhým, a samozřejmě ovlivňují klimatický systém celé planety.

Více informací naleznete v unikátním pořadu „Hle přichází. It is comung“ https://geocenter.info/cs/video/it-is-coming

A také v pořadu „SLUŽBA“ https://allatra.tv/cs/video/sluzba

Zpráva ALLATRA VĚDA „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“
https://geocenter.info/cs/pages/climatology-report-online

E-mail: [email protected]

 

______________________

 

Konstantin, reportér ALLATRA TV, Ukrajina: Dobrý den! V éteru jsou „Mimořádné zprávy“ na ALLATRA TV!

Klima se rychle mění, a v současnosti je každý obyvatel planety svědkem globálních přeměn. Po celém světě se ve stejnou dobu stalo velké množství klimatických katastrof:
  • rozsáhlé povodně,
  • krupobití,
  • vydatná sněžení,
  • tornáda,
  • požáry,
  • zlomy v zemské kůře.

Jde o běžné počasí nebo anomálie? A co se děje s naší planetou nyní? Možná, že už nastal čas se podívat pravdě do očí?

Každý den vidíme následky povodní ve zprávách. Ze všech živelných pohrom zaujímají povodně vedoucí pozici v počtu opakování, rozsahu a pokrytí území, a průměrných ročních ekonomických škod. Více nám o tom poví reportéři ALLATRA TV.

 

Jordánsko. Mimořádné klimatické zprávy

 

Dania Irshaidat, reportér ALLATRA TV, Jordánsko: Dobrý den, s vámi je reportér ALLATRA TV, Jordánsko.

9. listopadu zasáhly jih Jordánska mohutné lijáky, které vyvolaly záplavy. Do bezpečných oblastí bylo evakuováno přibližně 4000 lidí. Kvůli zaplavení byla zablokována dálnice spojující hlavní město Ammán s jižními městy. Silně poškozené je starobylé město Petra. Podle slov místních obyvatel, jen, co déšť ustal, ozval se hlasitý šum: voda s úlomky stromů, odpadky a kameny zaplnila kdysi vyschlé koryto řeky, vylila se z břehů a nesla se ulicí.

Silný déšť začal 9. listopadu kolem 13:00 místního času a trval přibližně 40 minut. V některých oblastech dosáhla úroveň vody díky povodním 4 m.

Podle slov státních sdělovacích prostředků je Petra po „největší povodni v této oblasti za poslední desetiletí“ uzavřena kvůli čištění.

„Šlo o velmi silnou povodeň. Nikdy jsem neviděl povodeň takové intenzity“, řekl hlavní administrátor Petry.

Důvodem tak silného lijáku byl cyklón, který se přehnal nad Perským zálivem a Arabským poloostrovem.

Přívalové deště se přehnaly také v Kuvajtu. Za pouhé 2 hodiny napadlo přibližně 20 mm srážek. Obvykle tolik napadne za měsíc. Za 24 hodin bylo zaregistrováno více než 49 mm srážek, což odpovídá tříměsíční normě. Potoky znečištěné vody unášely auta, ničily cesty a domy.

Problém změny klimatu je také zkouškou naší generace. Změna klimatu se stává hrozbou pro celou planetu. Řešení lokálních problémů, které nastanou, jsou nedostačující. Je to prostě nemožné. Musíme jednat společně, zodpovědně, předvídavě a rozhodně.

 

Saudská Arábie. Série klimatických katastrof


Julia, reportér ALLATRA TV, Libanon: Dobrý den! S vámi je speciální korespondent ALLATRA TV v Libanonu.

Počet povodní po celém světě neustále roste. Od 19. října pokračují v Saudské Arábii silné lijáky, které vyvolaly závažné záplavy v různých oblastech země. Nejvíce postiženými jsou oblasti: Assir, Mekka, Medina a Al Bahah.

Kromě toho se Saúdskou Arábií, 7. listopadu, přehnalo krupobití. Proud velkých sférických krup doslova pohltil písečné duny. V zemi, která se nachází v tropech, dochází ke krupobití velmi zřídka. Nicméně v tomto roce se místní obyvatelé s anomálními přírodními jevy nejednou setkali. V únoru a dubnu zde napadly kroupy, a v lednu – sníh.

Následkem povodně popadaly stromy a semafory. Z tohoto důvodu byly zablokovány silnice, byl narušen silniční provoz. Bohužel několik lidí zahynulo.

Meteorologická agentura země varuje před pokračujícími lijáky po celém království, a také před silnými větry a mohutnými prachovými bouřemi. Místní obyvatelé jsou nabádáni, aby přijali bezpečnostní opatření a nenavštěvovali oblasti, které by mohly být vystaveny záplavám.

Mluvčí ministerstva vodních zdrojů v zemi uvedl, že bouře jsou pro Saudskou Arábii v tomto období roku běžným jevem. Nicméně letos jsou tyto povětrnostní jevy obzvláště silné.

 

______________________


 

Konstantin, reportér ALLATRA TV, Ukrajina: Jaké jsou planetární důsledky oteplování světového oceánu? To nám poví naši reportéři z Dánska a Španělska.

Anastasia, reportér ALLATRA TV, Dánsko: Dobrý den! S vámi jsou „Mimořádné zprávy“ z Kodaně (Dánsko). Tématem naší reportáže je oteplování vod světového oceánu a jeho planetární důsledky.

Vědci z Princetonské univerzity a Scripps Institutu Oceánografie zjistili, že světový oceán, mezi lety 1991 a 2016, absorboval o 60 % více tepelné energie, než se dříve myslelo. To znamená, že ekologové podcenili to, nakolik emise oxidu uhličitého ovlivňují klima. Odborníci tvrdí, že udržet globální oteplování do konce století na hranici 1,5 ° C nebo dokonce 2 ° C, je prakticky nemožné.

Geolog Laura Resplandi říká: „Mysleli jsme si, že se nám podaří vyhnout se značnému nárůstu teplot jak v oceánu, tak i atmosféře díky emisím CO². Ale mýlili jsme se. Planeta se zahřívá více, než jsme mysleli. Nerozuměli jsme tomu, protože se toto teplo skrývalo v oceánech.“

Studie ukazuje, že zahřívání oceánů povede k poklesu koncentrace kyslíku, což nepříznivě ovlivní obyvatele mořských hlubin. Už nyní v oceánech existují stovky zón s minimálním množstvím kyslíku, kde nedokážou přežít ani ryby, ani rostliny. Předávám slovo mému kolegovi ze Španělska.

Julia, reportér ALLATRA TV, Španělsko: Kromě toho, zahřívání oceánu způsobuje teplotní roztažnost, což je hlavním faktorem zvyšování hladiny oceánu, je dokonce ještě závažnější než tání ledovců. Za čtvrt století se hladina světového oceánu zvýšila o 77,1 mm, což je 3,1 mm za rok.

A co se týče teploty vzduchu, jak je známo, zvýšení globální teploty jen o polovinu stupně výrazně zvýší riziko sucha, povodní, extrémních veder a chudoby stovek milionů lidí.

To znamená, že extrémně horké dny, jako v létě 2018, budou častější a tvrdší. Tím se zvýší úmrtnost v důsledku vedra a lesních požárů. Právě proto je pro lidi důležité, aby byly připraveni na tyto události, sjednotili svá úsilí, samozřejmě včetně vědy, abychom společně překonali následky daných událostí. Vždyť se jedná o globální interdisciplinární problém, který se týká každého člověka a celé civilizace.

 

______________________


 

Anastasia, reportér ALLATRA TV, Dánsko: Co může oteplování světového oceánu způsobit a jak se to odráží na životě planety už nyní, nám podrobně poví mořský biolog z USA, Haiden Smith, který společně s dalšími vědci z různých zemí diskutoval o problémech a důsledcích globální změny klimatu, a také způsobech řešení těchto problémů na Mezinárodní interdisciplinární online konferenci pořádané účastníky Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“.

Konstantin, reportér ALLATRA TV, Ukrajina: Kapitáne Heydene, dovolte mi položit otázku. Domníváte se, že teplota oceánu bude hrát významnou roli při změně klimatu?

Hayden Smith, USA (kapitán Hayden Smith, mořský biolog, lodní kapitán, průvodce rybolovem): 100 %, tak tomu i bude. Souš, na které žijeme, je obklopena oceány, a pokud dopustíme, aby teplota dále stoupala, získáme více narušené povětrnostní podmínky. Bezprostřední oteplení oceánů povede k tomu, že oceánský život zanikne v té podobě, v jaké jej známe. A nehovoříme zde o sto letech. Mluvíme o 20-30-40 letech. Pokud ztratíme velký bariérový útes, což bude nevyhnutelné kvůli rostoucí hladině vody a zvýšené teplotě v systému, celý ekosystém může být narušen v ostatních světových oceánech.

Tímto způsobem jsme osobně vypozorovali, co se týče rybolovu, že ryba přichází v sezóně dříve, ačkoli se v této tobě obvykle nachází na jiném místě. Chovné rybníky se v sezóně zaplňují stálé méně, což znamená, že tyto ryby migrují rychleji a dál, rychleji a dřív než obvykle, když se zahřívají určité úrovně oceánu.

Nemáme pro to tolik vysvětlení, s výjimkou předčasného oteplení vody na začátku tohoto roku, a ryba dobře cítí charakter takových změn. Oteplení oceánů – je jako se opařit. Nelze neustále zvyšovat v systému žár bez toho, aniž bychom získali katastrofální efekt. Existují některé dokumentární filmy. A opět, jsou zde studie Australanů, že za 30-50 let už velký bariérový útes nebude existovat. A tak rozsáhlý a velký ekosystémem, jak bylo zmíněno, může způsobit katastrofické selhání oceánského systému. A pokud oceány zkolabují, celý systém selže a zhroutí se.

Věda operuje s fakty nebo, přinejmenším, s našim nejlepším pokusem o pochopení faktů, a věda nemá hranice. Jste tady všichni z Ruska, z Ukrajiny, z celého světa. Já jsem v Texasu. Tak co musíte dělat – pořádat otevřená fóra a diskutovat o tom, co musíme udělat a jak to realizovat v globálním měřítku i a na lokální úrovni. Je jedno takové malé rčení: „Konej lokálně, přemýšlej globálně“. A to právě musíme dělat.

 

Antarktida. Mimořádné klimatické zprávy

 

Almira, reportér ALLATRA TV, Kazachstán: Dobrý den, s vámi je reportér ALLATRA TV Almira.

V Antarktidě se z ledovce Pine Island Glacier, který se nachází na západě kontinentu, oddělila kra. Velikost této ledové kry je obrovská, její plocha činí 300 km².

V 70. letech se pohyb ledovců začal sledovat satelitně. Podle jejich informací se přední část ledovce v průběhu desetiletí odlamovala do oceánu. V posledních letech se však začala bortit velice rychle.

Podle odborníků se ledovec Pine Island Glacier katastrofálně zmenšuje v tu dobu, kdy tok ledových ker narůstá. Také chceme připomenout, že od ledovcové desky Larsen C se oddělila pravoúhlá kra, a vědce udivily zjevné geometrické linie rozdělení.

Dosavadní všemožné studie Severního a Jižního pólu, které provádějí nezávislí odborníci z různých zemí světa, ukazují jeden a tentýž obraz – z nějakých důvodů, které v sobě zahrnují různé hypotézy, začal led rychle tát. Přičemž od roku 2012 se tento už tak aktivní proces prudce zrychlil a fakta to potvrzují.

Klimatické události jsou stále více globální a dramatické – je to realita dnešního dne. K žádnému z procesů nedochází samostatně, ale ve vzájemném spojení. Přirozeně to ovlivňuje klimatický systém celé planety.

Expert na dálkové snímání ledu, Steve Lermitt, z Delftské univerzity říká: „V tomto případě je zvláště pozoruhodné, že četnost vytváření ledových ker se zřejmě zvyšuje. Kolem roku 2000 se události tohoto rozsahu objevovaly přibližně každých pět let. Ale od roku 2013 už došlo ke čtyřem událostem, včetně loňského roku.“

 

Ruská Federace. Mimořádné klimatické zprávy

 

Natália, reportér ALLATRA TV, RF: Dobrý den! S vámi je reportér ALLATRA TV z Ruska.

Stádo ledních medvědů obléhalo vesnici Ryrkaypiy na Čukotském poloostrově. Přibližně 20 zvířat, mezi kterými byly jak dospělí jedinci, tak i mláďata, obklíčili osadu a pravidelně ji navštěvují. Lední medvědi hrozbu nepředstavují a vesnici navštěvují výhradně ze zvědavosti. Skrze Ryrkaipiy vede jejich migrační trasa.

V Ryrkaypii jsou si jistí, že jakmile přijdou ledy, medvědi odejdou. Do té doby zvířata odhánějí pomocí hlukových zařízení, a také zřizují medvědí „jídelny“, kde servírují mroží maso.

Medvědí obléhání Ryrkaypie je spojeno s opožděným zledovatěním Severního ledového oceánu. Kvůli změně klimatu se ledový krunýř kolem poloostrova tvoří později, kvůli čemuž jsou lední medvědi nuceni zdržovat se na souši déle než obvykle. Jakmile led stoupne, zvířata se vydají na moře, aby lovily tuleně.

 

______________________


 

Konstantin, reportér ALLATRA TV, Ukrajina: O ojedinělých povětrnostních jevech ve Francii a Jihoafrické republice nám poví reportéři ALLATRA TV.

 

Francie. Povodeň, reakce očitého svědka

 

Sergej, reportér ALLATRA TV, Spojené arabské emiráty: Dobrý den! S vámi je reportér ALLATRA TV z Abú Zabí, Spojené arabské emiráty.

29. října se tornáda přehnala komunou Tanneron v Provence a ostrovem Korsika. Na Korsice přinesla vichřice deště, v některých oblastech napadlo až 200 mm srážek. Z ostrova bylo evakuováno 300 lidí. A v noci z 8. na 9. listopadu pozorovali tornádo obyvatelé jižních obcí Lattis a Le Crés.

Už 11. listopadu 2018 se obyvatelé dvou departementů francouzského regionu Pays de la Loire střetli se sérií tornád. První vichřice se přehnala komunou Saint-Brevin-Les-Pins v noci z 10. na 11. listopadu v obci Saint-Brevin-Les-Pins v departementu Loire-Atlantique. Podle obyvatel města Champtocé-sur-Loire se vichr přehnal v několika vteřinách a nechal za sebou servané střechy a padlé stromy. V komuně Saint-Georges-de-Montaigu v departementu Vendée poškodila vichřice 30 domů.

Anomálie počasí ve Francii na konci října a v první polovině listopadu zahrnují nejen tornáda, ale i nečekané mimosezónní sněhové přívaly, které zasáhly region Auvergne-Rhône-Alpes a okolní oblasti. Silná vrstva sněhu pokryla ve městech silnice a narušila pohyb stovek automobilů. Výška sněhové pokrývky dosahovala v některých místech 40 cm.

Asi 900 nákladních aut uvízlo na cestě současně a několik set řidičů se vydalo hledat teplé a bezpečné místo k přenocování. Dali na Facebook zprávu s prosbou o pomoc. Na tuto prosbu reagovali lidé, kteří poskytli části řidičů přístřeší u sebe v doma. Ostatní postižené umístili do sportovních hal v okolních městech. Upřímná péče, dobrota a vděčnost lidí zahřívá srdce dokonce i v mrazu a sněžení.

 

Jihoafrická republika. Mimořádné klimatické zprávy

 

Juan Fernando, reportér ALLATRA TV, Kanárské ostrovy: Dobrý den! S vámi je reportér ALLATRA TV, Španělsko.

V Jihoafrické republice pokračují od 24. října přírodní požáry v provincii Západní Kapsko. Lesní požáry se přehnaly po celé Garden Route, známé pobřežní trase v Jižní Africe, která zahrnuje více než 200 km malebných výhledů, národních parků a pláží. Bohužel se to neobešlo bez obětí.

Oheň zničil 86 tisíc ha vegetace. Pro srovnání, v roce 2017 zničily destruktivní požáry 22 tisíc ha vegetace. Podle místních médií jde o jeden z největších požárů, který se kdy vyskytl v blízkosti obydlených oblastí Jihoafrické republiky. K 11. listopadu je 90 % ohnisek lokalizováno.

 

USA. Série klimatických katastrof

 

John, reportér ALLATRA TV, USA: Dobrý den! S vámi je reportér ALLATRA TV z New Hampshire, USA.

V předchozím vydání „Mimořádných zpráv“ jsme hovořili o vypuknutí přírodních požárů, které se staly nejničivější v celé historii Kalifornie. Už více než týden v Kalifornii pokračují požáry. K nejrozsáhlejším požárům došlo v okresech Butte, Ventura a Los Angeles. Příčinou bylo nebývale suché počasí. K rychlému šíření ohně přispěl silný vítr, což vedlo k vážným následkům.

Podle nejnovějších údajů, požár CAMP FIRE na severu státu Kalifornie, zachvátil téměř 60 tisíc ha. Město Paradise, z něhož bylo evakuováno cca 27 tisíc lidí, není vhodné k dalšímu bydlení a obývání lidmi. Zde byla potvrzena úmrtí 71 lidí.

Podle údajů hasičského sboru bylo uhašeno 55% plochy daného požáru. Do hašení je zapojeno 5 473 lidí, 620 jednotek techniky, 24 helikoptér, a také velké množství létajících tankerů. Navzdory tomu místní administrativa říká, že předpokládané datum plné likvidace požáru je 30. listopadu.

Druhý mohutný požár zuří v Malibu a Thousand Oaks. Požár, který pojmenovali WOOLSEY FIRE, pokrývá téměř 40 tisíc ha, přičemž tento oheň zničil 548 budov. Zde zemřeli tři lidé.

Zásluhou nebývalých požárů v Kalifornii dosáhla celková hmotná škoda výše 19 miliard dolarů, statisíce lidí bylo evakuováno, desítky zemřely a stovky se pohřešují. Z postižených oblastí se provádí totální evakuace. Současné požáry zapříčinili nejvyšší počet obětí v celé historii Kalifornie.

Není to první požár v této oblasti. Vyvstává otázka, co můžeme my, lidé, díky sjednocení udělat proto, aby se tragédie neopakovala? V prvé řadě si navzájem projevovat lidskost a dobrotu, vzájemný respekt a vzájemnou pomoc.

Mnoho vědců z různých oblastí vědy může díky sjednocení znalostí a praktických zkušeností realizovat stávající projekty ve prospěch celého lidstva.

 

______________________


 

Konstantin, reportér ALLATRA TV, Ukrajina: V poslední době vědci často pozorují vznik rozsáhlých, hlubokých trhlin v zemi, o nichž moderní věda pouze vytváří předpoklady. Více v následujících reportážích.

 

USA. Série klimatických katastrof

 

Olga, reportér ALLATRA TV, USA: S vámi je reportér ALLATRA TV z USA, Olga

V USA, ve státě Oregon, v blízkosti vulkánu Mount Hood, vědci odhalili síť aktivních a nebezpečných geologických zlomů. Podle odborníků mohou tyto zlomy vyvolat zemětřesení, které může být destruktivní a nebezpečné pro okolní osady a největší město Oregonu – Portland.

Vědci z Portlandské univerzity a Úřadu geologie a nerostného průmyslu v Oregonu objevili zlomy, když studovali pokročilé technologické zobrazení oblasti kolem Mount Hood.

Připomeňme, že Mount Hood je Starovulkán, který je součástí Tichooceánského ohnivého kruhu. K poslední erupci došlo v roce 1866. Zlomy se táhnou severně a jižně od hory a mohou vyvolat zemětřesení o síle 7,2 stupňů Richterovy stupnice.

„Zlomy představují vážné seismické nebezpečí pro vesnice Hood River, Odell, Parkdale, White Salmon, Stevenson, Cascade Locks, a také pro Portland“, - řekla Ashli Strage, docentka katedry geologie na Portlandské univerzitě. Vědci pokračují v monitoringu zlomů kolem Mount Hood. Připomeňme, že v červenci tohoto roku byl v blízkosti vulkánu Yellowstone také objeven geologický zlom a probuzený gejzír, ovšem další aktivity zde nebyly pozorovány.

 

Indie. Mimořádné klimatické zprávy

 

Anna, reportér ALLATRA TV, Indie: Dobrý den! Tady je speciální korespondent ALLATRA TV z Maháráštry, Indie.

3. listopadu byly hlášeny podzemní otřesy v blízkosti multifunkčního zavlažovacího projektu „Polavaram“ na kontrolním bodě v západní oblasti Godavari, stát Ándhrapradéš, Indie. Po tomto incidentu zničily obrovské praskliny jeden kilometr silnice u staveniště „Polavaram“, což vyvolalo paniku mezi místními obyvateli.

Zároveň podle zpráv přišlo přibližně 25 vesnic ve východním a západním okrese Godavari o dodávky proudu, neboť v důsledku incidentu popadalo několik elektrických sloupů. Řidiči nákladních vozů pracující na dané silnici, opustili svá vozidla a utekli, protože se obávali, že by mohlo v této oblasti dojít k zemětřesení.

Oficiální zdroje zvěsti o zemětřesení popřeli a oznámili, že „stanovišti „Polavaram“ žádné nebezpečí nehrozí, a že žádné podzemní otřesy v této zóně zaznamenány nebyly.“

V současné chvíli úředníci předložili dvě verze, proč k tomu došlo:

  1. Změna stavu atmosféry a snížení obsahu vlhkosti v jílovité vrstvě.
  2. Praskliny na příjezdové cestě se vytvořili kvůli vibracím způsobeným těžkou technikou, která se v této oblasti používá.

Nicméně občané tomuto vysvětlení nevěří.

Od roku 2010 se praskliny na zemském povrchu objevují stále častěji. Vědci to také zmiňují ve zprávě „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů.“

Severní Indii postihl zuřivý začátek zimní sezóny. Vydatný déšť a sněžení zasáhly Džammú a Kašmír, Himáčalpradéš a část státu Uttarákhand.

V Banihalu bylo více než tisícům civilistů poskytnuto jídlo a přístřeší v době, kdy je od 4. listopadu už třetí den Kašmírské údolí odříznuto od zbytku země kvůli sněžení, které způsobilo uzavření dálnice Šrínagar-Džammú.

Vydatné sněžení podle místních médií zapříčinilo obrovské škody infrastruktuře dodávek elektřiny, což vedlo k masivnímu výpadku elektrické energie.

 

Ruská Federace. Mimořádné klimatické zprávy

 

Victoria, reportér ALLATRA TV, RF: Na planetě dochází k pokračujícím atypickým událostem, které bijí nové rekordy.

V noci z 8. na 9. listopadu 2018 došlo v Grónském moři k silnému zemětřesení o síle 6,8 stupně. Ohnisko se nachází v hloubce 10 km. Zemětřesení bylo největší od roku 1970. Předchozí rekord byl zaznamenán 30. srpna 2012, kdy magnituda seismické události činila 6,6 stupně.

Ve 14. vydání „Mimořádných zpráv“ se očitý svědek z Yuryuzanu dělil svým vnímáním zemětřesení v Čeljabinské oblasti ze dne 5. září 2018. Nicméně 15. listopadu došlo v Čeljabinské oblasti znovu k zemětřesení o síle 4,4 stupně. Jedná se o velmi silné otřesy pro danou oblast, ve které jsou zemětřesení velmi vzácná a poměrně slabá. Ty nejsilnější otřesy pocítili obyvatelé města Katav-Ivanovsk, které se nacházelo 20 km od epicentra zemětřesení. Vědci – seismologové vysvětlili, že jde o pokračující dotřesy po zářijovém zemětřesení. Na Urale jde o první podobný jev, který je podroben sledování. V ostatních horských oblastech pokračují dotřesy až dva roky. Obyvatelé Katav-Ivanovska říkají, že otřesy byly cítit ve všech částech města a sdílejí své dojmy na sociálních sítích.

K nejsilnějšímu zemětřesení na Urale došlo 17. srpna 1914 na Středním Urale. Epicentrum zemětřesení se nacházelo v Bilimbay (poblíž Pervouralska). Síla otřesů dosahovala 6,5 stupně. Zemětřesení pocítili obyvatelé celého Středního Uralu. V domech uralčanů pochodoval nábytek, tříštilo se sklo, na stěnách se tvořily praskliny, bortila se kamna. Velkému zničení a obětem se podařilo vyhnout jen proto, že v této době na Urale převládaly dřevěné stavby.

Seismologové se domnívají, že periodičnost takových silných zemětřesení (až 8 stupňů) na Urale je od 80 do 100 let. To znamená, že nejbližší silné zemětřesení na Uralských horách lze očekávat právě v dnešní době.

Ještě předtím, 14. listopadu, zasáhlo Kamčatku silné zemětřesení o síle 6,5 stupně. Ohnisko se nacházelo v hloubce 76,2 km pod mořským dnem. Za prvním otřesem následoval celý roj zemětřesení u východního pobřeží poloostrova. Síla toho největšího dotřesu činila 5,3 stupně. Téhož večera byl ve vesnici Ust-Kamčatsk vybudován nevelký stanový tábor s cílem nacvičit rozmístění dočasných ubytovacích center pro obyvatele v případě výjimečného stavu.

15. listopadu bylo v jižní části Atlantického oceánu, 111 km východně od ostrova Vysokoi, který je součástí jižních Sandwichových ostrovů (zámořské území Velké Británie), zaznamenáno ještě jedno mohutné zemětřesení o síle 6,4 stupně. Ostrovy nejsou trvale obydleny, takže informace o následcích nejsou k dispozici.

______________________

 

Konstantin, reportér ALLATRA TV, Ukrajina: Klima se mění. Ale měníme se i my, lidé? A jak si povede lidstvo, když se střetne tváří v tvář s nevyhnutelnými klimatickými změnami? A co může už dnes udělat každý z nás, aby nejen přežil v období globálních klimatických změn a náhlých katastrof, ale i Žil ve společnosti, pro kterou nejsou děsivé žádné katastrofy?

Zatím žádné komentáře...


Mimořádné zprávy