Dych života Aqua Life – revolučný spôsob čistenia vody. Mýtus alebo realita?

Číst knihu AllatRa online

Dnes, ako nikdy predtým, sú dôležité technológie odsoľovania vody. Revolučný prístup v tomto smere navrhlo vedecko-praktické centrum Aqua Life, medzinárodná skupina spoločností, špecializujúcich sa na výrobu zariadení pre odsoľovanie morskej a brakickej vody. Práve spoločným úsilím sa spoločnostiam podarilo vyriešiť ťažkosti, s ktorými sa doteraz stretával štandardný inžiniersky prístup. A síce:

  • Modernizovaná konštrukcia, v dôsledku čoho sa miesto mnohých komponentov podarilo inžinierom vyrobiť kompaktný hydraulický mechanizmus, zložený zo spojených blokov, čo dovoľuje zvyšovať kapacitu a zdokonaľovať konštrukciu počas celej doby jej využitia. Toto zariadenie prešlo plným testovaním a vyrába sa sériovo.
  • V zariadení sa využíva autonómny modul, pracujúci na princípe obrátenej osmózy (procesu, v ktorom pomocou tlaku nútia rozpúšťadlo, v danom prípade vodu, prechádzať cez polopriepustnú membránu z koncentrovanejšieho do menej koncentrovaného roztoku).
  • Vysokotlakové čerpadlo je združené so systémom rekuperácie.
  • Ešte viac znížená spotreba energie.
  • Vnútri zariadenia sa podarilo zbaviť potrubných rozvodov všetkých prúdiacich tekutín. Na tieto účely bol použitý hranol, vytvárajúci centrálny rozdeľovací modul s vyvŕtanými otvormi pre permeát a slanú vodu.
  • Podarilo sa podstatne zlacnieť zariadenie, vyrobením blokov z hliníkových zlúčenín (takých ako duplexný a super duplexný trietylhliník a polyméry novej generácie). Paralelne sa riešila otázka náchylnosti hliníku k rýchlej korózii v slanej vode tak, že životnosť blokov sa zvýšila na 15 rokov.
  • Na rozdiel od skôr navrhnutých systémov odsoľovania vody podarilo sa riešiť problém trvalej rôznorodosti práce rôznych komponentov. Rozpracovaný bol jednotný automatický systém napájania elektrinou, riadenia i kontroly. Rovnako bola riešená otázka zmenšenia množstva rôznych vodičov a senzorov, ktoré sa navzájom dublovali a komplikovali prácu systému.

Riešenie všetkých vyššie uvedených úloh umožnilo VPC Aqua Life vyrobiť také zariadenie, aké dokáže, podobne ako detský konštruktor (hračka), zmontovať každý človek. V závislosti od množstva blokov, spojených medzi sebou, sa reguluje kapacita zariadenia. Každý modul vyrába 30 m3 permeátu (filtrátu) za deň. Každý nový blok zväčšuje kapacitu celého systému. Pre stavbu systému sa na začiatku inštaluje pomocný rozvodný blok, ku ktorému sa pripevňujú ostatné bloky. Potom sa zhora pripája hydraulický mechanizmus elektromotora a pripájajú sa vysokotlakové nádoby s bočnými membránami.

Takéto bloky sa už využívajú v Spojených Arabských Emirátoch, Grécku, Jemene, na Filipínach. A preukázali svoju efektívnosť. Systém odsolenia a čistenia vody je schopný priniesť úžitok celému ľudstvu.

Ak sú Vám známe aj iné technológie odsoľovania a čistenia vody, posielajte informácie o nich na elektronickú poštu [email protected] .

Pre nás, ľudí, je čas prestať bojovať o prežitie a obrátiť sa na stranu dobra a ľudskosti. Pri spojení vedeckého potenciálu vedcov všetkých krajín je otázku nedostatku vodných zdrojov možné vyriešiť v najkratších termínoch. Zjednotenie ľudí – záruka prežitia ľudstva! Pozývame k diskusii vedcov a všetky zainteresované osoby v príprave technológií odsoľovania a čistenia vody, aby sa už teraz začali realizovať projekty, ktoré pomôžu prežiť ľudstvu v období nadchádzajúcich katakliziem. Na realizáciu projektov taktiež ponúkame využiť platformu „Crowdfunding podľa svedomia“.

O nových technológiách, neprebádaných zdrojoch Zeme, mýtoch a realite ohľadne aktuálneho stavu ľudstva a mnohom inom pozerajte v sekcii „Co říká věda?“.

Zatím žádné komentáře...