Informačně-analytický portál
    

Zemetrasenia. K čomu dochádza a prečo? S. A. Pulinec, doktor fyz.-mat. vied, hlavný spolupracovník IKV RAV

Interview so Sergejom Nikolajevičom Stepanenkom, ukrajinským ekológom, doktorom fyzikálno-matematických vied, profesorom, rektorom Odeskej štátnej ekologickej univerzity.  

Scenáre rozvoja klimatických udalostí. 

Príroda sa prispôsobí, ale môže sa prispôsobiť človek? 

O koľko stúpne hladina svetového oceánu a pri akých podmienkach, čím to ohrozuje krajiny, rozkladajúce sa na pobrežiach. Z akých formujúcich faktorov sa skladá klimatický systém Zeme a ako sa tieto faktory vzájomne ovplyvňujú. 

Topenie ľadovcov, zahrievanie svetového oceánu, biosféra. 

Zvýšenie frekvencie a zosilnenie prírodných hydrometeorologických procesov: spadnutie mesačného priemeru dažďových zrážok za 24 hodín, smršte na Ukrajine, intenzívne procesy záplav. 

Javy a príčiny zmeny klímy: dnes sú základnou príčinou zmeny klímy astronomické procesy. Spätné väzby v klíme vytvárajú dominový efekt, ktorý je pre človeka nepriateľský. 

Roztápanie permafrostu, stúpanie plynov hydrátov zo dna oceánov, topenie ľadov v Arktíde i ľadov Grónskeho štítu, narušenie výmeny tepla vo svetovom oceáne, miznutie lesov v strednom pásme, lesné požiare atď. 

Čo by mal vedieť každý človek na planéte? Čo je potrebné urobiť už dnes? Máme budúcnosť, ak si nevšímame očividné skutočnosti prudkej zmeny klímy? Aký svet zostane našim deťom? 

Spôsoby riešení a východiská zo vzniknutej situácie sledujte v reláciách na ALLATRA TV: 

Relácia „Zmena klímy. Začiatok veľkého nešťastia“ 

Relácia „Šanca na hrane“  

Relácia „Klíma. Budúcnosť je teraz

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“. Kataklizmy sú absolútnou realitou dnešného dňa. Môžeme iba konštatovať tú skutočnosť, že udalosti, o ktorých sa hovorí v správe, sa uskutočňujú v uvedených termínoch. Fakticky ľudstvo nemá ani 50 rokov. 

E-mail: [email protected] 

Zatím žádné komentáře...