Informačně-analytický portál
    

Prečo sa mení klíma? Astronomická CYKLICKOSŤ. Prof. Stepanenko, doktor fyzikálno-matematických vied

Prečo sa mení klíma? Astronomická CYKLICKOSŤ. Prof. Stepanenko, doktor fyzikálno-matematických vied odpovedal na otázky redaktorov televízie ALATRA TV. 

ALATRA TV: Je veľmi príjemné byť Vaším hosťom... opäť ste nás prijali. Chcela by som začať takouto otázkou: tým, že sa venujeme štúdiu klímy, komunikujeme s rôznymi odborníkmi. Vy v článku hovoríte o tom, že o desať rokov hladina svetového oceánu stúpne a zaplaví všetky pobrežné mestá.

Prof. Stepanenko: Hladina svetového oceánu stúpne v porovnaní s terajšou úrovňou o nejakých 60-80 cm. Máme kopu krajín, v ktorých je týchto 60-80 cm kritických. Jednoducho sú krajiny, ostrovné krajiny, ktoré sa už teraz chystajú k presídleniu do Afriky. 60-80 cm, to je priemerný nárast. Existujú povedzme búrkové prílivové vetry. Nedávno ste pravdepodobne videli v televízii tajfún, ktorý sa prehnal Hurikán Irma východným pobrežím USA. Asi ste v tom videu videli, ako voda z mora rovno ako rieka tečie na breh, že? To je búrkový príliv, to je prílivový vietor. Čiže zároveň so stúpnutím hladiny dochádza ešte k prílivu. Teda nemajú už kde žiť.

Sú to také krajiny ako väčšia časť Bangladéšu, takmer celá juhovýchodná Ázia. Je to veľmi veľa miest, ktoré sa nachádzajú priamo na pobreží. V Európe je to Holandsko. Zmeny jednej časti (hovorili sme, že v atmosfére stúpne teplota o 4-5 stupňov) privedú k množstvu iných veľmi negatívnych javov.

ALATRA TV: Áno, hovoríme o následkoch – k čomu to privedie a bude viesť ďalej. Ale chcelo by to porozprávať o príčinách. Prečo teraz na planéte dochádza k takej globálnej zmene klímy?  

Prof. Stepanenko:  Začnime tým, že klíma sa počas 4,5-4,6 mld. rokov existencie Zeme menila veľmi veľa krát. Veľmi veľa krát. Prirodzene, že Zem bola aj veľmi horúcou, aj veľmi studenou. Ľadové a medziľadové doby. V rámci tohto kruhu vedú zmeny v parametroch planéty Zem ku zmenám množstva slnečnej energie, prichádzajúcej na našu planétu. A vedie to k takému cyklu. Náklon Zeme vo vzťahu k Slnku, pretiahnutosť obežnej dráhy Zeme atď. Doteraz sme existovali v takomto nejakom cykle. A jeho perióda činila asi 100-150 000 rokov. Do poslednej medziľadovej doby sme vstúpili asi pred 17 000 rokmi, kedy sa začal holocén. Z tohto prírodného cyklu sme už vyšli a nachádzame sa kdesi tu. Sem sme sa dostali, áno? 

A tu máme dve možnosti. Teraz sa Zem nachádza na rázcestí. Buď pôjde po tejto krivke – to je krivka stabilného systému Zem, kde, takpovediac, zmena klímy, ktorá je charakterizovaná zmenou priemernej teploty vzduchu, nebude prevyšovať poldruha stupňa v porovnaní s predindustriálnym obdobím.. alebo pôjdeme po tejto krivke. 

ALATRA TV: V mnohých prameňoch sa hovorí, že rovnaká situácia ako dnes bola pozorovaná aj pred 12 000 rokmi, teda, že bolo rovnaké topenie ľadovcov a rovnaké procesy seizmickej aktivity, teda aktivity sopiek. Stúpnutie hladiny oceánu bolo viac ako o 100 metrov, možnože aj viac. Možno ste tiež narazili na také informácie. Možno sa vyskytovali také informácie, že podobné udalosti už kedysi prebiehali  približne práve v tom období.

Prof. Stepanenko: Presne tak. Prechod od doby ľadovej k medziľadovému teplému obdobiu bol. Tu možno debatovať ohľadne toho, kedy k tomu došlo: pred 17 000, 20 000, 25 000 rokmi – to nie je také dôležité. Ale tento prechod (teda Zem zo stavu doby ľadovej prešla do stavu doby medziľadovej), bol samozrejme sprevádzaný prudkými zmenami v klimatickom systéme. Áno, hladina Svetového oceánu stúpla o viac ako 100 m. Povedzme, že poslednou ozvenou tohto stúpnutia je vznik Čierneho mora. Ak dôjde k týmto prudkým zmenám (zatiaľ sa tieto zmeny kopia), tak môžu viesť k nejakej prahovej hodnote. Existujú také prahové hodnoty. Budeme potichučky skĺzavať, skĺzavať a zrazu nejaký zráz, aha tu – po ktorom začneme padať, neriadene padať. Mám na mysli pád v prírodných podmienkach, zmeny prírodných podmienok. Príroda sa týmto zmenám prispôsobí, to jednoznačne. Ale prispôsobí sa im ľudstvo? To je iná otázka.

ALATRA TV: Vedomie človeka je usporiadané tak, že jeho úlohou je prežitie. V doslovnom zmysle človek „beží“: musí budovať kariéru, čosi robiť. On ani nepočuje, čo iný hovorí, že klíma sa mení, on sa nad tým ani nezamýšľa. Ako teda doniesť každému človeku, aby sa nad tým zamyslel?  

Prof. Stepanenko: Viete, pripomína mi to situáciu v rodine. Keď takpovediac nebadáme, ako starne naša mama, ako rastie naše dieťa. My to nebadáme, ale ľudia zboku to vidia. Presne tak aj my. Žijeme bežným životom, v ktorom postupne dochádza k týmto zmenám, ale my si všímame iba nejaké významné udalosti – buď potopu, alebo ešte čosi iné, všetko zavialo snehom... – a človek si začne šúchať zátylok a hovorí: „Čože to je?“ Ale opäť prejde pár dní a on zabudne. Chápete, je to taká ľudská vlastnosť – ak mu neuvediete jednoduché zrozumiteľné príklady toho, že predsa toto všetko môže byť. Nuž, položili ste mimoriadne komplikovanú filozofickú otázku: „Ako zmeniť povahu človeka?“ To je najzložitejšia otázka, s ktorou bojujú vynikajúce umy v trvaní už 5 000 rokov. Všetky svetové náboženstvá sú zamerané na to, aby zmenili vedomie človeka, povedzme, že zmenili v ňom zvieracie a zväčšili duchovné, áno?

ALATRA TV: Všetky tieto problémy. Ukazuje sa, ako hovoríte, že v človeku je zvieracia časť i anjelská časť. Ako v spoločnosti popularizovať dobré – ukazovať dobré príklady, kultivovať to duchovné, dobré? 

Prof. Stepanenko: Pravdaže, pravdaže! Pretože duchovné môže vyrásť iba z duchovného. Nemôže vyrásť zo zvieracieho, ako ste povedali, alebo zo živočíšnej podstaty. Prirodzene, že je potrebná popularizácia. Treba ľuďom vysvetľovať, menovite, že... obracať sa, z môjho uhla pohľadu, obracať sa k najdôležitejšiemu, čo je v nás založené prírodou – a to je starostlivosť o budúce pokolenie. To je v nás založené a na toto sa treba... Ak, ak... sa dnes nezmeníš, nebudeš viac venovať rozmýšľaniu o tom, ako si postaviť nový dom, kúpiť si nové auto, rýchlejšie atď.), ale budeš viac rozmýšľať, aký svet zanecháš svojim deťom, však? Veď o čom rozmýšľa absolútna väčšina ľudí: „Zanechám svojim deťom auto, dom a peniaze na vkladnej knižke“. Ale ukáže sa, že ani toto auto, ani tento dom, keď dôjde k tejto jame – to už nebude našim deťom treba. A ony jednoducho prekľajú minulú generáciu a povedia: „Keď to bolo možné zastaviť, oni to nezastavili, žili pre svoje uspokojenie, nerozmýšľali o nás“. Preto v mene budúcich generácií musíme prejsť aj na cestu sebaobmedzovania. 

ALATRA TV: Ako hovoríte, všetko sa začína od každého človeka. Začni od seba. 

Prof. Stepanenko: Samozrejme. Ale zvykli sme si, viete, žijeme minulosťou, žijeme zotrvačnosťou. Ale zotrvačnosť už nefunguje. „No veď predtým žili a nič, však, nič sa nestalo. Aj my tak žijeme, ako žili naši otcovia a dedovia“. Ale svet sa rýchlo mení. Svet sa stáva úplne iný. Ten svet, v ktorom žili oni – to bola tá veľmi pomalá cesta k terajšiemu stavu, nepozorovateľná cesta, o ktorej sme hovorili. Ale teraz stále rýchlejšie a rýchlejšie narastajú tieto zmeny (tie, o ktorých sme hovorili). Ak sa jednoducho nezastavíme tu, tak už bude jednoducho nezmyselné meniť aj vedomie. 

Žijeme, ale zatiaľ nás riadi kovbojská ekonomika, áno? A naše vedomie, túto maticu vedomia formuje taká ekonomika – je to reklama, televízia. Pretože ony to formujú, chápete? Pretože človek myslí v týchto koridoroch, ktoré sú u neho sformované. A sformované sú čím? Okolitým životom, ekonomikou. Vždy som bol proti takému termínu – „človek ekonomický“. Hovorím, že naším cieľom nie je človek ekonomický, naším cieľom je človek ekologický. Keď zmeníme tento cieľ, človeka ekonomického na človeka ekologického, a budú na to zamerané všetky prostriedky, ktoré ľudstvo nahromadilo, potom niečo zmeníme. Ale teraz je pesimizmu oveľa viac. Ale tí ľudia, u ktorých je predsa len našťastie táto matica nedeformovaná touto kovbojskou ekonomikou, tí sa, samozrejme, musia zjednocovať. 

ALATRA TV: Čo zjednocuje všetkých ľudí na zemi? 

Prof. Stepanenko: Láska k našej planéte, k našej matičke Zemi. Pretože žijeme na tejto planéte. Toto je náš jediný domov. Iný dom nebude. A máme jediný systém – Gaiu, matičku Gaiu. Láska k tejto matičke Gaii, k tým bytostiam, ktoré vychovala, všetkým bytostiam, počnúc od najmenších až po najväčšie – to je práve to, čo nás spája.  

Relácia: „Zmena klímy. Začiatok veľkého nešťastia

Relácia: „Hľa, prichádza. It is coming

E-mail: [email protected]    

  
Hodnocení: 5 / 5 z 13
Zatím žádné komentáře...