Co je to El Niño. Anomální počasí. Klimatické události ve světě 4.-10.11.2017 (88 vydání)

Číst knihu AllatRa online

Dobrý den, s Vámi je informativní přehled klimatických událostí ve světě. V tomto vydání uvidíme:

1. El Niño - teplotní anomálie povrchové vrstvy oceánu
2. Klimatický přehled za týden
3. Příklad starosti dětí o své rodiče
4. Sjednocení lidí – záruka přežití lidstva

V Indonésii se nachází stabilní zóna nízkého tlaku, která vytváří Walkerovu cirkulaci. Vzduch v nižších vrstvách atmosféry se pohybuje podél rovníku, ze zóny vysokého tlaku vzduchu, z východní části Tichého oceánu, k zóně nízkého tlaku vzduchu nad Indonésií. Jestliže se zóna nízkého tlaku vzduchu rozpadá nebo ztrácí, Walkerova cirkulace oslabuje, a vzniká jev zvaný El Niño, kterému je přičítáno zvýšení počtu povětrnostních anomálií v tropech. Pokud je zóna nízkého tlaku vzduchu výraznější, objevuje se i opačný jev zvaný La Niño. Odlesňování v Indonésii vyvolalo změny proudů vzdušných cirkulací na velké části planety.

Nyní se hodně mluví o skleníkovém efektu a antropogenním znečištění. Stojí za zmínku, že koncentraci CO2 můžeme zcela stabilizovat nevelkými změnami parametrů oběhu vody na pevnině. A toho se dosáhne pomocí přirozených lesů.

El Niño - teplotní anomálie horní vrstvy vody v rovníkové části Tichého oceánu, která trvá více než 5 měsíců. Příčinu tohoto jevu nedokáže moderní věda vysvětlit. Poprvé tento jev popsal v roce 1892 kapitán Carrillo Kamillo na konferenci Geografické společnosti v Limě, a jméno získal díky peruánským námořníkům: Španělé tak nazývali mladého Krista (toto teplé proudění je patrné zejména v období katolických Vánoc).

Západní část Jižní Ameriky je v podstatě kamenitá poušť, kde se srážky prakticky nevyskytují. Občas sebou pasáty přinášejí mnoho vláhy, kterou přenášejí přes Andy, což vytváří teplé povrchové proudění. Vědci zaznamenávají mimořádnou biologickou aktivitu této zóny. V důsledku působení El Niña dochází k nárůstu teploty vody, což má za následek smrt místní fauny. Pokles atmosférického tlaku ve východní části Tichého oceánu vede ke změně směru Pasátů, přinášejících do západní části And vydatné deště, které vyvolávají záplavy a sesuvy, zatím co v Austrálii, Nové Guinei a Indonésii začínají sucha, které způsobují lesní požáry. V téže době se podél pobřeží Čile a Kalifornie rozvine takzvaný „rudý příliv“ způsobený rozmnožením mikroskopických řas.

Vážení diváci, pokud se chcete o jevu El Niño dozvědět více, napište to, prosím, v komentářích. A my se tímto unikátním jevem budeme zabývat více podrobně.

V médiích se stále častěji objevuje informace o tom, že takový jev, jakým je El Niño, je zodpovědný za výskyt povodní, sucha a požárů v jedné části planety, a silných mrazů – v části druhé, stejně jako za ničení ozonové vrstvy.

Ale stále se zamlčuje to, že globální změna klimatu na Zemi je v první řadě odvozena od astronomických procesů a jejich cykličnosti. A tato cykličnost je nevyhnutelný a nelze s ním bojovat. Jediné, co může lidstvo pro přežití v této obtížné a důležité době udělat, je sjednotit vědecký potenciál celého světového společenství. A také urychlit studium, pro přežití lidstva, strategicky důležité vědy – Prapůvodní Fyziky Allatra.

Abychom pomohli vědcům a nám všem v hlubším studiu procesů probíhajících v mikro a makro světě, byla zveřejněna video verze zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“. Znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA pomáhají pochopit, jaký je tento svět, z čeho se skládá a jaké skutečné procesy v něm probíhají, ne na úrovni viditelného světa, ale na úrovni elementárních částic.

Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV