Katastrofické tání LEDOVCŮ! Co říkají vědci a očití svědci. Sledování klimatu 110

Číst knihu AllatRa online

V tomto pořadu uvidíte:

  • Katastrofální tání ledovců v číslech.

  • Požáry za polárním kruhem

  • Před čím varují slušní světoví vědci?

  • Jaká existují východiska z této situace?

„Zvýšení hladiny oceánu – to je neviditelná tsunami, která nabírá sílu v době, kdy my nic neděláme,“ varuje Benjamin Strauss, zástupce výzkumné organizace Climate Central. „Dochází nám čas, abychom zabránili nejhorším následkům „velké vody.“

Ledovce, které pokrývají 10 % zemského povrchu hrají klíčovou roli při zachování klimatické rovnováhy planety. Ledovce jsou na Zemi rozloženy velmi nerovnoměrně. Téměř 90 % jejich celkové plochy připadá na gigantický ledový kontinent Antarktidu, a o něco více než 8 % - na Grónsko. Celková zásoba vody na planetě Zemi činí 1 390 milionů km3.

Ledovce – to je 70% sladké vody. Sladká voda z tajících ledovců na severní polokouli prochází skrz Severní ledový oceán až do Severního Atlantiku. Tam ovlivňuje celosvětovou cirkulaci oceánských vod: roztopená sladká voda pokryje horní vrstvu oceánu, protože sladká voda je lehčí než mořská voda. To bude mít vliv na zpomalení nebo úplné zastavení Golfského proudu.

Kromě toho, horské ledovce napájejí mnohé řeky v různých částech světa. A vzhledem k tomu, že horské ledovce rychle tají, může to vést ke snížení zásob pitné vody.

Není žádným tajemstvím, že se ledovce tají, a to rychleji, než vědci očekávali. Každý den zaznamenáváme zprávy týkající se ledovců:

· v jedné či druhé části světa se odtrhl ledovec;

· hladina světového oceánu stoupá;

· malé ostrovy mizí pod vodou;

· vědci hledají řešení, jak tento proces zastavit.

Vědci vypočítali, že pokud roztaje celá ledová pokrývka, hladina světového oceánu stoupne minimálně o 60-70 m, což se rovná celosvětové katastrofě. Pobřežní linie se výrazně posune a stávající pobřežní zóna kontinentů bude pod vodou.

V klimatologii existuje výraz, že čím blíže k pólům, tím výraznější změna klimatu, ovšem dnes pozorujeme různorodé přírodní anomálie ve všech zeměpisných šířkách a paralelách.

_______________________

Jaký vliv mají ledovce na klima planety? Ledové štíty odrážejí sluneční světlo z povrchu Země do vesmíru, což omezuje absorpci sluneční energie naší planetou. Pokud tedy teplota stoupá, obrovské ledové bloky tají a odrážejí méně světla, povrch Země se více ohřívá, což způsobuje ještě větší tání ledu. Pokud by neexistovaly ledovce, pak by průměrná roční teplota byla výrazně vyšší.

Tání ledovců také stimuluje sopečnou činnost. Uvolnění sopek z ledovcového ledu snižuje tlak na magma a přibližuje erupci. Abychom roztopili celou glaciosféru je zapotřebí energie, která by trojnásobně převýšila tepelnou energii pocházející ze Slunce a z hlubin Země během roku.

_______________________

Světová meteorologická organizace uvedla, že 20 z posledních 22 let bylo nejteplejších v historii pozorování, a že rok 2018 byl čtvrtým nejteplejším. „To znamená, že poslední čtyři roky - 2015, 2016, 2017 a 2018 - jsou také nejteplejší v této sérii“, říká předběžná zpráva OSN o stavu klimatu v předchozím roce.

 

Tání horských ledovců

Severní Amerika, Kanada

Ледники Канады в районе Северного полярного круга тают так быстро, что оказались под угрозой полного исчезновения. Учёные из уни

Kanadské ledovce v oblasti Severního polárního kruhu tají tak rychle, že jim hrozí úplné zmizení. Vědci z Ottawské univerzity po analýze satelitních dat v mezidobí mezi léty 1999 až 2015 vysledovali, že za 16 let se jejich plocha snížila o více než 1 700 km2 neboli o 6 %. Z toho je zřejmé, že žádný ledovec nevykazuje růst, a z 1 773 studovaných ledovců jich 1,353 zmizelo úplně.

Jižní Amerika

Na konci roku 2017 se v Čile, v Národním parku Torres del Paine, odtrhl obrovský ledovec dlouhý 350 metrů a široký 380 metrů

Bolívie

Za posledních deset let se ledovce Bolívie zmenšily o 40 %. V roce 2009 uzavřela Bolívie největší lyžařské středisko na světě, které se nacházelo na ledovci Chacaltaya. 18 000 let starý ledovec se zcela roztopil.

Evropa

Alpy jsou „horskou přehradou“ Evropy. Ledovce, které se zde nacházejí, poskytují 40 % evropské sladké vody. Alpské prameny napájejí velké řeky – Dunaj, Rýn, Pád a Rhônu. V roce 2017 se napříč Evropou přehnala vlna tropických veder. V Alpách roztálo příliš mnoho sněhu a odhalil se led. Započal zrychlený proces tání. A už v létě roku 2018 byl v řekách zaznamenán rekordní úbytek vody.

Asie

Střední Asie

Asi polovina všech ledovcových zón ve Střední Asii se nachází na území Tádžikistánu.

Podle hrubých odhadů vědců v důsledku anomálního tání zcela zmizelo asi 1 000 ledovců Pamír-Darvazského horského systému.

Tibet

Členové expedice, organizované Akademií věd Číny, zjistili, že oteplování v Tibetu je dvakrát vyšší, než je světový průměr. Nárůst průměrných teplot vyvolalo nejen tání ledovců: plocha permafrostu na náhorní plošině se snížila o 16 %.

Roztopená voda vytvořila za posledních 50 let 155 nových jezer.

Afrika

Klima na vrcholcích afrických hor Kilimandžáro a Mout Kenya připomínalo arktickou zimu. Je však známo, že od roku 1912 se ledovec Kilimandžáro zmenšil o 80 %. Sněžno-ledovcové čepice těchto hor viditelně roztály. Obě tyto hory jsou pro Afriku strategické, napájí řeky Kongo a Nil.

Současné tání horských ledovců může vyvolat záplavy. Plocha ledovců se ještě zmenší, některé ledovce úplně zmizí, řeky přestanou být napájeny a začnou vysychat, což povede k nedostatku sladké vody. Důsledky tání ledovců způsobí přerušení provozu vodních elektráren.

_______________________

To, co pozorujeme, má následky, které vidíme už dnes. „Musíme si uvědomit, že se v permafrostu nachází radioaktivní odpad. Jeho tání může vést k ekologické katastrofě“, říká Boris Šišlo, rusko-francouzský etnolog. Permafrost vědci nazývají časovanou bombu. Podle výpočtu je na světě 70 miliard tun metanu, z nichž většina (⅔) se nachází v permafrostu Ruska. Metan je silný skleníkový plyn a následky tání permafrostu a uvolňování takového množství metanu do atmosféry lze těžko předvídat.

Domorodé národy Jakutska, Amuru a Čukotky trpí změnou klimatu. Vasjuganské bažiny jsou největší močály světa, jejich rozloha činí 13 000 km2. Lidé zde žijí více než 3000 let a všechny jejich aktivity závisí na stavu bažin. Dříve bylo možné se od konce listopadu do března po nich pohybovat, ovšem nyní od prosince do března bažiny nezamrzají. Pouze v zimě bylo možné do těchto vesnic dovézt nezbytné věci: léky, mouku, sůl a tak dále, protože jiné spojení než přes zmrzlou vodu, neexistuje. Ve výsledku, kvůli tomu, že se led netvoří, nemohou stroje projet nebo tonou v bažině společně se zásobami.

Divoká zvířata nemohou migrovat potřebným směrem a mění tradiční cesty. Dříve se zvířata ukládala k zimnímu spánku v listopadu, nyní, například, medvědi nespí, stávají se agresivní a navštěvují vesnice, což je skutečnou hrozbou pro životy lidí.

Místní obyvatelstvo stále častěji nalézá pozůstatky mamutů a pradávných rostlin.

Kvůli změně klimatu ztrácejí obytné domy v norském souostroví Špicberky stabilitu. Budovy v Longyearbyenu tradičně stojí na dřevěných pilotech, které se opírají o to, co bývalo kdysi permafrostem. Nyní se musí zbourat asi 250 domů. To je hodně pro město s 2200 obyvateli. Tání permafrostu je problémem jak pro budovy, tak pro infrastrukturu a způsobuje erozi pobřeží po celém subpolárním severu. Longyearbyen se nachází 1300 km za polárním kruhem.

Na severozápadě Kanady se permafrost na ploše 83 000 km2 rychle rozkládá. Celé vrstvy rozmražené zeminy se mění v bahno naplněné uhlíkem. Jakmile se toto bahno dostává do vody, negativně působí na ryby a brání růstu vodních rostlin.

Proces tání rovněž vyvolává sesuvy půdy, které mohou výrazně změnit krajinu. Rychlost tání permafrostu překračuje prognózy.

_______________________

Grónsko je největším ostrovem na světě. Jeho rozloha je více než 2 miliony km2, ale žije zde pouze 56 000 lidí. 85 % ostrova pokrývají rychle tající ledovce.

Úbytek ledové hmoty v Grónsku vzrostl z 34 giga tun ročně, v letech 1992–2001, až na 215 giga tun ročně, v letech 2002–2011, a na 286 giga tun v roce 2017.

Třicet let vědci sledují ledy v Grónsku.

V červenci 2012 se oblast tání Velkého ledovcového štítu rozrostla na 97 %. 8. července to bylo asi 40 %, a už 12. července to bylo 97 % a dosáhla maxima za celou třicetiletou historii družicových pozorování. Jestliže dříve tály převážně pobřežní části ledovců, tak v létě 2012 došlo k tání téměř po celé oblasti ostrovního ledovcového štítu.

V červnu 2017, došlo v Grónsku, následkem sbíhavosti ledovců, k zemětřesení o síle 4 stupňů. Následná tsunami spláchla do vody 11 domů.

V červenci téhož roku nastal požár rašeliny 150 km severně od polárního kruhu a méně než 50 km od okraje Grónského ledového štítu. Podle vědců to byly právě klimatické změny, které způsobily vyčerpání ledové pokrývky. To zase vedlo k nahřívání a vznícení rašeliny. Vypálená plocha činí 1250 ha. Odborníci dodávají, že požáry na území bývalých ledovců nebyly zaznamenány několik desetiletí. Tento požár se stal největším v Grónsku za celou dobu pozorování.

17. července 2018 se část jednoho z největších ledovců Helheim odtrhla a připlula k břehu vesnice Innaarsuit. Výška obrovské kry se rovnala 30patrovému domu o rozloze zhruba 6,5 km. Grónské úřady evakuovaly místní obyvatele.

Mezinárodní skupina vědců našla vysvětlení pro anomální tání ledovců Grónska.

Získali data potvrzující hypotézu, že úbytek masy ledovců ovlivňuje nejen změna klimatu, ale také vnitřní procesy probíhající v útrobách planety.

Po dobu 10 let vědci měřili teplotu a obsah soli na dvou místech ostrova. Badatelé vypočítali, že množství hlubinného tepla Země, které se uvolňuje v této oblasti, lze přirovnat k práci gigantického přímotopu, který by se nacházel uvnitř ledovce.

„Není pochyb, že hlubinné teplo Země ovlivňuje pohyb ledového příkrovu, - vysvětluje vedoucí výzkumu Sören Rüsgard, - Myslíme si, že stejné procesy uvolňování tepelné energie z útrob Země probíhají pod větší částí celého ledového štítu v severovýchodní části Grónska.“

Gravitace a led

Geofyzikální procesy jsou vzájemně provázané a složité.

Jerry Mitrovica (profesor-geofyzik z Harvardu) vysvětluje vztah mezi ledem a gravitací.

Podle gravitačního zákona, ledový štít, stejně jako Měsíc a Slunce, působí gravitačním tlakem na okolní vodu. Když, například, taje obrovský ledový štít, jakým je Grónský, dochází ke 3 věcem:

1. Veškerá roztopená voda se objevuje v oceánu a masa oceánu roste.

2. Gravitační tlak vyvíjený ledovcem na okolní vody se snižuje. V důsledku toho se voda vzdaluje od ledového štítu.

3. Země pod tajícím ledem stoupá.

Vliv gravitace je velký. Jakmile ledový štít taje, úroveň okolní hladiny moře klesá.

To znamená, že pokud by zítra Grónský led zmizel, tak by hladina moře na Islandu, ve Švédsku a v Norsku (všechny státy jsou v okruhu 2000 km od Grónska) klesla.

Pokud roztaje ledový štít Antarktidy, tak se okolní hladina moře sníží, ale vzroste více, než by se dalo očekávat na severní polokouli. Každý ledový štít má svou vlastní geometrii.

_______________________

Vladimír Aleksejev, fotograf, cestovatel, novinář, vydavatel, účastník MSH ALLATRA: Dobrý den, milí diváci kanálu ALLATRA TV. Jmenuji se Vladimír Aleksejev, jsem fotograf a cestovatel. Poslední 3 roky jsem pracoval na foto projektu „Tajemství ledových krystalů“. Jeho výsledkem je kniha, kterou nyní držím v ruce. Během práce na této knize, na tomto projektu, jsem měl to štěstí pobývat v mnohých vzdálených a nejchladnějších koutech naší Země – i v Arktidě, i v Antarktidě. Viděl jsem spoustu zajímavého. Toho, co souvisí s ledovci, s jejich skutečným stavem, se sněhem, s lidmi a celkově s ekologickými podmínkami.

Upřímně řečeno, jsem ohromen změnami, ke kterým dochází, a to i za ty 3 roky, kdy jsem na tomto projektu pracoval, viděl jsem prostě kolosální změny. A to, co říkají místní obyvatelé, nebo to, co říkají lidé, kteří periodicky v těchto oblastech pobývají, ve skutečnosti nutí k velmi vážnému zamyšlení.

V Grónsku mně ohromil jeden moment. Samotné Grónsko je velmi řídce obydlené, kvůli drsným životním podmínkám. A některé vesnice se často nacházejí osamoceně, bez silnic, řekněme to tak, v okruhu několika tisíc kilometrů se v blízkosti nějaké konkrétní vesnice nemusí nacházet jiné osady. Tak tedy, v těchto grónských vesnicích se lidé setkali s takovou situací, že donedávna, doslova několik let zpátky, a to i v létě, dokonce v plavebním měsíci, kdy je plavební sezóna, byly přístupy k fjordům, kde se tyto osady nacházejí, přístupy k pobřeží pokryty ledem, ony byly zcela pokryty ledem. Ale teď je situace taková, že už několik let a já sám jsem toho svědkem, u pobřeží prostě žádný led není. Led u pobřeží není, stoupá hladina vody a lidé reálně čelí otázce ohrožení svých domovů. Konkrétně jsem viděl první domy, které jsou v první linii, ony jsou prakticky... všechny jsou na kůlech, samozřejmě, jsou, ale i v letních měsících, řeklo by se takové teplé období roku, jsou stejně napůl zatopené.

V Grónsku jsem se plavil na expediční jachtě a hovořil s kapitánem této jachty. Mimochodem, dosáhl světového rekordu – obeplul jako první, během jediné plavební sezóny, Severní pól. Hovořili jsme spolu o situaci ledu, protože se často pohybuje v arktických vodách a u Špicberků, v zemi Františka Josefa, na Islandu, v Grónsku – povídali jsme si o stavu ledu. Vyslovil zajímavou hypotézu. Zaprvé, podělil se o svá pozorování, že ledy prostě katastrofálně tají. Doslova během 7-8 let jeho vlastních pozorování, kdy například na Špicbercích naráželi na tuhý led, kde bylo mnoho medvědů, a mnoho dalších zvířat, a nyní, v posledních letech, v těchto zeměpisných šířkách už prostě nejsou takové unikátní ledy – vůbec žádné ledy. To jest, chlapi se plaví na této lodi prakticky na samotný sever Špicberků ve stejném období, v době plavební sezóny. To je velmi zvláštní.

Plavil jsem se na plachetnici bárka „Evropa“, což je stará holandská plachetnice, která provádí studijní plavbu v různých oblastech planety, včetně Antarktidy. Na tomto korábu jsem se zabydlel jako námořník a společně s přáteli jsme se nejprve plavili k Shetlandským ostrovům, a poté k břehům Antarktidy, až do ukrajinské polární stanice „Vernadskij“, a ještě dále, dokud to ledy dovolily. Rozhovor s biologem z antarktické stanice „Vernadskij“ mě celkem ohromil. Podělil se o svá pozorování ohledně tučňáků, se kterými se nyní dějí velmi podivné věci. Nikdy v celé historii pozorování, v celé historii existence antarktických stanic na šestém kontinentu, to vědci nepozorovali. Jde o to, že tučňáci (různé kolonie různých tučňáků) migrují. Stěhují se ze svých obvyklých míst, kde žili desetiletí, a putují do jižnějších regionů. O čem to hovoří? Hovoří to o tom, že se klima velmi vážně mění, což pociťují nejen lidé, vidí to nejen obyvatelé téhož Grónska, či některých jiných drsných oblastí, ale cítí to i zvířata. Skutečně dochází k obrovské migraci, k obrovskému stěhování nejen tučňáků, ale i velryb a dalších mořských živočichů.

Nebo, například, v Antarktidě byl další zajímavý případ: zakotvily jsme na jednom z ostrovů, a já jsem si začal povídat s našim lodním kuchařem. Už 10 let se každý rok, v tutéž dobu, pravidelně plaví na této lodi na ta samá místa, po té samé trase. A řekl mi velmi zajímavou věc. Ukázal mi, kde byl ledovec před 4 lety. Nebudete tomu věřit. Z místa, které mi ukázal na místo, kde se nyní nachází ledovec, to bylo určitě 8 kilometrů. To je obrovské území a je velmi překvapující, jak rychle ledy tají. Jak se ukázalo, děje se to nejen v Antarktidě, ale také v Arktidě. To znamená, že na obou pólech, na Severním i Jižním tají ledy. Dochází k tomu velmi rychle a všímají si toho nejen lidé, kteří v těchto regionech žijí, ale i ti, kteří na tato místa přicházejí každým rokem. Samozřejmě, že to nutí k zamyšlení.

Žijeme ve svých bytech, sledujeme v televizi nějaké zprávy nebo informace o tom, že se klima mění, ale nedokážeme si ani představit rozsah těchto událostí, dokud se s nimi sami nesetkáme. Díky mé práci na foto projektu, kterému jsem věnoval poslední roky, jsem to všechno viděl na vlastní oči a mohu jen potvrdit: rozsah změn ekologické situace, situace s ledy a situace s táním ledovců jsou skutečně katastrofální.

Víte, teď je ten nejdůležitější a nejnutněji okamžik k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co se děje. Doopravdy přijmout tuto informaci a skutečně pochopit, že na naší planetě dochází k nějakým nevysvětlitelným a nekontrolovatelným změnám, a že každým rokem rozsah těchto událostí stále více narůstá. Tváří v tvář hrozbě globální změny klimatu se lidé musí sjednotit. Sjednotit se v Duchu. Protože pouze sjednocením můžeme společně přežít ty klimatické změny, které přicházejí. No a to, že přicházejí – o tom už není žádných pochyb.

ANTARKTIDA

Antarktida se skládá ze dvou štítů: Západního a Východního. Prakticky celý kontinent je pokryt tlustou vrstvou ledu, jehož průměrná tloušťka činí 1500-3000 metrů s průměrnou nadmořskou výškou 2300 metrů.

Antarktida je nejvyšším kontinentem na Zemi.

Antarktida byla objevena jako poslední z kontinentů na Zemi, a stále ještě skrývá mnohá tajemství. Antarktida, na jejímž povrchu není ani jediný strom, je plná záhad. V ledové pokrývce jsou „zapsány“ údaje o klimatu a atmosférickém složení za posledních sto tisíc let.

Výzkumy skupiny vědců z Velké Británie a Spojených států ukázaly, že za posledních 25 let ztratila Antarktida téměř 3 biliony tun ledu.

Za posledních 25 let se podle satelitních dat průměrná úroveň světového oceánu zvýšila o 7 cm, což je přibližně 3 mm za rok. Vědci očekávají, že tempo růstu hladiny oceánských vod se časem zrychlí v důsledku zvýšení globální teploty a tání ledů. Přibližné výpočty z měření přílivových jevů potvrzují očekávání, ale nedávají možnost přesně odhadnout velikost zrychlení. Satelitní data to však umožňují, jelikož monitorují hladinu vody na otevřeném prostranství, a ne pouze v pobřežní zóně.

Následky toho můžeme vidět už dnes. Na podzim roku 2018 zmizeli pod vodou 2 ostrovy v Tichém oceánu, na Havaji a v Japonsku. O tom jsme hovořily v 17. a 18. vydání „Mimořádných zpráv“.    

_______________________

Vladimir Michajlovič Kotlyakov, doktor přírodních věd, glaciolog, geograf, akademik Ruské akademie věd, vědecký ředitel Institutu geografie Ruské akademie věd, čestný prezident Ruské geografické společnosti, člen Mezivládní skupiny odborníků pro problémy změny klimatu (IPCC), která je nositelem Nobelovy ceny míru: Led má schopnost téct. My to nechápeme, lidé, obyvatelé, protože víme, jak led praská: hoď kousek ledu – a on praskne. Ale ve skutečnosti má led úplně jiné vlastnosti, a ve velké mase proudí. Teče jako těsto. Tvar Antarktidy – ideální tvar – to je bochník chleba. Pokud těsto položíme na stůl, rozteče se a vznikne takový bochník (nazýváme to slovem „bochník“): shora je větší a po stranách menší. Stejně tak Antarktida. V jejím středu je vysoká 3700 m, svažuje se k moři – tam je okolo 0. Průměrná roční teplota je -55 °C (to je průměr), což znamená, že v zimě tam bývá -80 °C, v létě -30 °C (ne více než -30 °C).

Sníh, který napadne, netaje. Nemůže roztát, protože je tam pořád zima. Ale sníh tam přirozeně padá, ne tak hodně, ale padá. A ukládá se na povrchu ledu, nepřetržitě se ukládá. Kam se má podít? Nikam. Je to obrovská váha a led (to je vlastnost ledu) se pohybuje, musí se pohybovat. Pohybuje se a začíná se roztékat, a tak se tento bochník formuje, roztéká se. Postupně, a jakmile dosáhne moře (led je lehčí než voda), zvedá se a začíná proudit do moře. A zde už se vytváří síla: působí zde vítr a vysoké teploty. A on se odlomí. Tak vznikají ledovce.

Ledovce nejsou v žádném případě ukazatelem samotného klimatu, odlamují se tak či tak: teplo, zima – odlamují se a začínají driftovat po moři. I nyní se odlamují obrovské ledovce, kilometrové ledovce. Takže když říkají, že odlamování ledovců je známkou oteplování, tak nic takového. Nemá to nic společného s oteplováním, protože se jedná o normální průběh přirozených procesů. Stejně tomu je i s ledovou pokrývkou v Grónsku a v Evropě. Ovšem pokud v Antarktidě dojde k určitým procesům, může náhle sestoupit ohromná masa ledu (v západní Antarktidě) v takovém rozsahu, že se hladina moře může zvednout o 5 m. A to už je, samozřejmě, tragédie.

Pokud by roztála Antarktická ledová pokrývka, tak by se hladina oceánu zvýšila přibližně na 70-75 m. Zvýšila by se celková hladina oceánu. A co to znamená? Znamená to, že Nizozemsko je zaplaveno celé, Petrohrad je zcela zaplaven, New York je zcela zaplaven, a tak dále a tak dále. My jsme takovou mapu nakreslili.

Chápete, podstata je v tom, že se klima skutečně neustále mění: v jednu chvíli je teplejší, potom zase chladnější. Současné oteplování je objektivní věc, skutečně se to děje. Začalo to v polovině XIX století. I to je poměrně dobře známo: v polovině XIX století se oteplování začalo projevovat na ledovcích. A ledovce... A předtím bylo chladné období, říkáme tomu „Malá doba ledová“. Byla přibližně v XVI. – XII. století, bylo to velmi chladné období. Ruské kroniky to všechno popsaly, i já jsem je četl. Ano, v Rusku byla neúroda, byly to nesmírně těžké roky, kdy nebyla žádná úroda, protože bylo velmi chladno.

A to je odraz celého tohoto období. Ano, v té době se ledovce začaly pohybovat kupředu, protože byla zima. A náhle začal uprostřed XIX století ústup. Nebylo to rovnoměrně: zprvu více, potom méně. Dokonce i já si pomatuji (60. léta minulého století), kdy se naopak ledovce začaly znovu pohybovat kupředu. To jest, k čemu to všechno směřuji, že v polovině XIX století ještě nebyl takový průmyslový rozmach, nic nebylo, a to všechno už proběhlo. Když tedy říkají, že za současné oteplování je zcela zodpovědný člověk, zdá se mi, můj názor je takový, a nejen můj, že je to absolutně špatně.

Existují, v prvé řadě, přirozené příčiny, které způsobují oteplování. Je jich mnoho, všechny je neznáme, ale ony existují. Ovládají přírodu. Ovšem jsou zde ještě i antropogenní vlivy, které nyní také působí. Ale nemůžeme to rozdělit, nemáme na to přístroje. Například, za celé toto období 20. století vzrostla globální teplota (bereme průměrnou globální teplotu celé Země) o cca 0,7° C. Není to mnoho, ale ve skutečnosti je to dostatečné - 0.7. Ale nemáme přístroje, abychom rozdělili, nakolik jde o přirozené příčiny a nakolik o antropogenní faktor. Takové nejsou... nikdo ještě nepřišel na to, jak to rozdělit. Proto říct, že se jedná pouze o antropogenní problém, je samozřejmě špatně. Říct, že se jedná o přírodní problém a člověk s tím nemá nic společného, je taky špatně. Ale podíl každého z nich určit nedokážeme. A to je velmi důležité. Proto nevíme, co bude dál.

Ano, vytváří se spousta modelů a tyto modely ukazují, co bude do konce našeho století, téměř + 5 °C, všechno to... Chápete, co je to model? V modelu je to tak, že co do něj vložíte, to i dostanete. Jestli něco nevíme, tak to v modelu není, proto model předává to, co je založeno na našich znalostech. Takže stále ještě nevíme všechno. Proto hovořit o tom, že toto oteplování bude pokračovat dál, je podle mého názoru neopodstatněné. Ano, teď dochází k oteplování, a jsou zde horké hlavy (nebo některé z nich), které věří, že to bude pokračovat, a že na to musíme být připraveni. A ve skutečnosti je to zajímavé, jde o jiná časová období, ale teď je nejchladnější období na Zemi, jestliže to vezmeme za mnoho milionů let. Nejchladnější! Chápete? Co se týče průměru, teď je nejchladnější. V minulosti nebylo tak chladno. Ale myslím si, že musíme být opatrní, protože to, co nás v budoucnu čeká, stejně nevíme. A předpovědět to věda zatím nedokáže.

Je zde velmi mnoho příčin změny klimatu, a stejně tak pro změnu ledovců. Ano, ledovce nyní ustupují a ustupují všude.

V přírodě dochází k takovým událostem, s kterými člověk s celou jeho současnou mocí (dovednostmi, všemi vynálezy a veškerou mocí) nemůže nic udělat, s přírodou – nic. A to je velké štěstí. Velké štěstí, protože na Zemi pracuje takový přírodní stroj. Z čeho se skládá? Je to souš, oceán, atmosféra a zalednění - 4 složky. Pracuje na Zemi určitým způsobem, a tato činnost dává do rovnováhy veškeré přírodní procesy, nedovolí, aby se rozvinulo něco, co by mohlo narušit tuto rovnováhu vytvořenou přírodou. Tento stroj je natolik seřízený, natolik obrovský, že, naštěstí... Nyní je člověk – zatím Pygmej. Možná jednou lidstvo dosáhne výšek a bude moci bojovat s přírodou, ale dej Bůh, ať se tak nestane.

Zatím k tomu máme velmi daleko. Proto říkat, že veškeré lidské CO2 a ostatní, že mohou změnit přírodní procesy – ne, já tomu nevěřím. Proto je možné to říkat, ale... Jsou zde prostě zcela jiná matematická, zcela jiná měřítka, měřítka síly celé této činnosti. Zdroj všeho toho je jaký – energie Slunce. Není srovnatelná s ničím, s jakoukoli jinou energií, kterou můžeme vyrobit, včetně atomové a všech ostatních. Neboť tento tok je příliš velký, ovšem vyvážený vzdáleností a vším ostatním, proto ho necítíme a nevidíme. A díky Bohu! Ale přibližně před 10 000 lety, kdy byl v Moskvě ledovec, kdy byla celá moskevská oblast pokryta ledovcem.

- A kvůli čemu dochází k této změně? Řekl jste, „před 10 000 lety“, a mohlo by se to opakovat?

Vladimír Michajlovič Kotlyakov: S cykly je to poměrně komplikované. Obecně se zemské klima liší tím…, co je jeho hlavním rysem, že nemůže zůstat konstantní. Ono se neustále mění. Má to mnoho příčin. V prvé řadě, sluneční energie (Slunce také není neustále ve stínu, mění se tok energie jdoucí ze Slunce), cirkulace atmosféry, obecně pozice Země ve vesmíru ho také ovlivňuje, to znamená spousta příčin. A všechno to vede k tomu, že existuje určitá cykličnost klimatu. My všechno neznáme a nemůžeme všechno předvídat. Musíme být připraveni na všechno.

- A jak musíme být připraveni?

Vladimír Michajlovič Kotlyakov: No, jak? Zemědělství musí být. Ale především, chápete, připravenost musí být v hlavách.

_______________________

Úryvek z pořadu „Svoboda od diktatury zvířete uvnitř tebe“

Igor Michajlovič Danilov: V době, kdy je nezbytné se stmelit a společně si sednout a popřemýšlet, co v nejbližší době, neboť chápeme, že už nebude tak mnoho místa a teritorií, a my musíme nějak přežívat, rozvíjet technologie, a že se nyní musíme konsolidovat v míru a v jediné rodině, nás rozdělují stále víc a víc, a víc, že ano? A my to vnímáme jako normální, je to přirozené, protože budoucnost, v ní budou problémy nebo nebudou. Pomyslíš si, klimat se změní, no a co, zatím je dobře. A když se změní úplně, no, nějak už to potom vymyslíme. Potom už nic nevyřešíš. A tak tomu i bude. No není to tak?

Žanna: Ano. Systém vše odkládá na potom, a sám v tu chvíli…

Igor Michajlovič: Jako ... Proč jsem dal tento makro příklad? Jak v mikro, tak i v makru, vše je fraktální. Systém pracuje na předepsaných šablon. Myslíte si, že v Atlantidě někdo věřil, že jim bude konec? Nebo o tom nevěděli? Vždyť úplně přesně se začalo vše rozpadat.

HLE PŘICHÁZÍ

To, k čemu dochází, je jeden z cyklů, do kterého vstupujeme, a on je nevyhnutelný.

_______________________

Aktivně tají šelfové ledovce Antarktidy.

Za posledních 20 let se oddělily obrovské části šelfových ledovců v různých částech Antarktidy a tento proces pokračuje. Jakmile se led ledovců dostane do styku se slanou vodou, aktivně taje.

Datum

Ledovec

Plocha

Rok 2018

Odtrhl se z přední části ledovce Pine Island

300 km², plochou srovnatelný s Maltou.

Rok 2017

Ledovec A-68 (část ledovce Larsen C)

5 700 km², plochou srovnatelný s Jamajkou.

Rok 2002

Odtrhl se Larsen B

3 250 km²

Rok 1995

Odtrhl se Larsen A

4000 km²

(4,2 tisíc km² plocha Polynésie)

Tání ledovců však není způsobeno pouze zvýšením teploty vzduchu a vody. Tým vědců z Edinburské univerzity objevil 91 sopek, které se nachází pod ledem v Antarktidě. Tyto sopky mají výšku od 100 do 3850 m.

„Nečekali jsme, že něco takového najdeme. Téměř jsme ztrojnásobili počet sopek, o nichž je známo, že existují v západní Antarktidě. Také předpokládáme, že jsou na dně moře, pod Rossovým šelfovým ledovcem, další sopky, takže si myslím, že je velmi pravděpodobné, že tento region bude mít nejvyšší koncentraci sopek na světě“, - zdůraznil Robert Bingham, expert na ledovce.

„Pokud začne erupce jedné z těchto sopek, může v budoucnu destabilizovat veškerou ledovou pokrývku Antarktidy,“ řekl jeden z autorů studie.

Nyní vědci studují aktivitu odhalených sopek.

_______________________

Podle vědců jsou jednou z příčin změny klimatu procesy, ke kterým dochází na mikroúrovni. Podle nejnovějších údajů experimentu ANITA, prostupuje nyní Antarktidou neuvěřitelně silný vertikální proud neutrin, jejichž zdroj je nevysvětlitelný.

V červnu 2018 byly fyziky pracujícími v Antarktidě získány a zpracovány výsledky posledního průletu sondy pro registraci neutrin. Vědci se nyní zabývají analýzou získaných výsledků.

Neutrina jsou zvláštní elementární částice. Díky své vše pronikající schopnosti, prochází proudy neutrin Zemí, Sluncem, kosmickým prostorem a jinými objekty vesmíru a jsou nositeli unikátní informace o stavu těchto objektů.  

„Poslední studie v oblasti fyziky elementárních částic, neutrinové geofyziky a astrofyziky provedené skupinou vědců Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA otevírají veliké možnosti pro základní a aplikované výzkumy. Během studie vědci přišli na to, jaký obrovský vliv mají kosmické faktory na aktivaci vnitřní dynamiky Země.  

Díky znalostem PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA je možné nejen důkladně studovat chování neutrin vycházejících z nitra Země a vlastního septonového pole Země, vypočítat určité vzájemné vztahy, ale také vyvíjet nové metody pro prognózování sopečné erupce, díky podrobnějšímu studiu moderních magmatických formací geodynamických podmínek. Navíc se také objevila možnost přímo ovlivňovat tyto procesy prostřednictvím klimatického a vulkanického geoinženýrství. Dnes, díky PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA můžeme s jistotou říci, že řídit přírodní jevy je zcela reálné.“ 

Díky znalostem „EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY ALLATRU“ bylo možné nejen zásadně studovat chování neutrin, které přicházejí z vnitrozemí Země a vlastního septonového pole Země, ale i spočítat určité vztahy, ale také vyvinout nové metody předpovědi sopečných erupcí, podrobněji studovat moderní magmatické formace geodynamických nastavení. Tyto procesy bylo možné přímo ovlivnit pomocí klimatického a sopečného geoinženýrství. Díky "PERFORMED ALLATRA PHYSICS" dnes můžeme s jistotou konstatovat, že je již realistické kontrolovat přírodní procesy. "

Podrobnosti si přečtete ve zprávě „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“

_______________________

Sergej Nikolajevič Stěpaněnko, ukrajinský ekolog, rektor Státní ekologické univerzity v Oděse, doktor matematicko-fyzikálních věd, profesor: Takových potencionálních zpětných vazeb, které mohou popohnat nebo vytvořit dominový efekt, už vědci napočítali více jak deset. Tedy těch fyzikálních a biochemických efektů, které mohou náš systém popohnat do stavu „rozžhavené Země“, který už bude, řekněme to tak, nepřátelský vůči lidem a civilizaci. Jaké jsou tyto zpětné vazby? V prvé řadě je to tání permafrostu, to zaprvé. To je ten nejnebezpečnější efekt zpětné vazby.

Vědci říkají, že jsme doslova před rokem nebo dvěma už překročili bod, z kterého není návratu. To jest, vrátit se do stavu, kdy Severní ledový oceán pokrývaly z větší části mnohaleté ledy, to už se nestane. Budou to jednoroční ledy, který se budou v zimě objevovat, a v létě budou tát, a oceán bude, abych tak řekl, bez ledu. Řeklo by se, no a co, že? Ale opět to sebou přinese: jakmile není led, albedo se sníží, více se nahřívá mořská voda Severního ledového oceánu, tudíž uniká více plynných hydrátů. Vidíte, teď už se překrývá jedno přes druhé, že? Dominový efekt.

Následuje tání Grónského ledového štítu. Nyní to probíhá gigantickým tempem. Mohu vám říci čísla, která ohromí představivost, a člověk si to prostě nedokáže představit. Grónský štít každoročně ztrácí asi 170 triliónů tun ledu. To jsou obrovská čísla. Vede to k dodatečnému efektu zvýšení úrovně Světového oceánu, což vede k dalšímu fyzikálnímu mechanismu – výměna tepla ve Světovém oceánu mezi rovníkovými a polárními regiony bude oslabovat.

Nebudu teď vysvětlovat proč. Řekněme, že to povede... Pro všechny pochopitelný, dejme tomu, Golfský proud... Veškerý Grónský štít roztaje, což samozřejmě povede ke zvýšení úrovně Světového oceánu o další metr. Ještě o jeden metr. Odkud vědci přišli na to, když říkají: „To se stane, tamto se stane...“, když se dívají do stropu a vymýšlí to, že? Ne, existuje klimatologie. Nyní je to dostatečně přesná věda, která využívá velmi složité matematické modely, které se počítají na těch nejmodernějších superpočítačích. A právě výsledky této simulace jsou pak přeloženy do jednoduchého jazyka, který je pochopitelný každému člověku.

Popularizace je samozřejmě nezbytná, je třeba se na lidi obracet a vysvětlovat, z mého pohledu to, co je v nás od přírody založeno – je to péče o budoucí generaci. Jestliže se dnes nezměníš a nebudeš se tím zabývat, přestaneš přemýšlet o tom, jak si postavit nový dům, koupit nové auto, rychlejší a tak dále, a budeš přemýšlet nad tím, jaký svět zanecháš svým dětem? Vždyť o čem přemýšlí absolutní většina lidí? Odkážu svým dětem auto, dům a peníze na vkladní knížce, že? Ukáže se však, že i to auto, i ten dům (když bude tady tato jáma), naše děti to už nebudou potřebovat, a budou prostě proklínat minulé generace a říkat: „Tehdy, když to bylo možné zastavit, nezastavili to, žili pro své potěšení. Nemysleli na nás.“

Pokud chcete zanechat tento svět příznivým pro vaše děti a vnoučata, zastavte se. Zastavte se. A my jsme přivykly... Chápete, žijeme minulostí, žijeme setrvačností. A setrvačnost už nefunguje. Ale vždyť i dříve tak žili a nic se nestalo? Ano. A nic se nestalo! I my tak žijeme, jak žili naši otcové a dědové. Ale svět se rychle mění, svět je úplně jiný.

_______________________

Co konkrétně tak rychle zahřívá Zemi?

K dnešnímu dni byly stanoveny 2 faktory, které ovlivňují změnu klimatu. Jedná se o antropogenní faktor a procesy probíhající ve vesmíru.

Taková příčina, jakou je antropogenní vliv, má nepochybně své opodstatnění, ale má především politický a komerční charakter.

Není pochyb, že lidská činnost v planetárním měřítku nepříznivě působí na životní prostředí. Tento vliv je však minimální ve srovnání s tím, co se děje na planetě v důsledku vlivu komplexu přírodních faktorů, které budou v blízké budoucnosti jen narůstat, o čemž nepřestávají informovat slušní světoví vědci. V danou chvíli není z výše uvedených důvodů antropogenní vliv příčinou masivních planetárních katastrof. Ke globálním klimatickým změnám na Zemi dochází nezávisle na lidské činnosti, což vyžaduje skutečnou konsolidaci úsilí všech lidí na planetě pro přežití civilizace v blízké budoucnosti, a nad tím by se měl zamyslet každý obyvatel planety.

Chybou bylo, že mnoho vědců z minulých let nepřidávalo náležitý význam zvyšujícímu se zrychlení rozpínání vesmíru, a také vlivu kosmických faktorů a astronomických procesů na globální klimatický systém planety. To vše samozřejmě ovlivňuje Slunce a další planety sluneční soustavy, včetně takového giganta, jakým je Jupiter, a to ani nemluvě o naší planetě. Globální změna klimatu na Zemi je ve své podstatě způsobena astronomickými vlivy a jejich cykličností. Tato cykličnost je nevyhnutelná. Geologická historie naší planety ukazuje, že Země zažila podobných globálních změn klimatu více.

_______________________

Úryvek z pořadu „Hle Přichází. It is coming“

Igor Michajlovič Danilov: Uplyne trochu času a papír zůstane papírem. A to už nemluvím o těch krypto-měnách nebo něčem takovém, ​​všechno to zmizí najednou. A co potom? Ale lidstvo, které by se mohlo sjednotit, sjednotit v lásce a úctě jako jedna rodina, jak by tomu i mělo ve skutečnosti být, celý tento lidský rod by mohlo vzdorovat čemukoli. Je jasné, že v každém případě je již příliš pozdě změnit průběh historie a něco udělal. Jakkoli bychom to chtěli, nebudeme moci k tomu dojít, propásli jsem tu dobu, aby vše mohlo projít hladce, aby nebylo ničení, nebyly katastrofy – budou, to je již nevyhnutelné. Otázkou je, jak projdeme tímto obdobím, s jakým výsledkem.

SJEDNOCENÍ – ZÁRUKA PŘEŽITÍ CELÉHO LIDSTVA

 

  
Hodnocení: 5 / 5 z 4
Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV