Informačně-analytický portál
    

Prudká změna v MAGNETICKÉM POLI Země. Co říkají vědci? FAKTA A PROGNÓZY 2019

Co se vlastně děje s magnetickým polem Země? Proč byli vědci nuceni aktualizovat data světového magnetického modelu? Rychlost driftu magnetického pólu se zvýšila o 500 %! Dnes existuje velké riziko nedorozumění a podcenění všech faktorů a rozsahu vlivu různých vesmírných a geologických procesů na globální změnu klimatu na Zemi. Na co námořníci obrátili pozornost v práci navigačních zařízení? Rozhovory s předními odborníky Ústavu geofyziky. S. I. Subbotina Ukrajinské národní akademie věd.

Dále ve vydání sledujte: Magnetické pole Země, nebo jak jej také nazývají „geomagnetické pole“, je neviditelný štít, který chrání naši planetu před účinky kosmického záření a slunečního větru. Slunce neustále vyzařuje proudy ionizovaných částic, které jsou pro život na Zemi nebezpečné. Magnetické pole Země nedovoluje škodlivým částicím proniknout na povrch planety a nutí je ohýbat se kolem Země.

Magnetické pole Země je spojeno s procesy probíhajícími v kapalném a pevném jádru planety. Jak tyto procesy ovlivňují celoplanetární klima? Prognózy vědců týkající se přepólování; děje se to už nyní – inverze nebo exkurze? Vliv magnetického pole na člověka, rostliny a volně žijící zvířata. Predikce živelných pohrom monitorováním magnetického pole Země. Metody měření magnetického pole planety, role mezinárodní sítě „Intermagnet“, poslání umělých satelitů. Moderní metody studia magnetického pole ALLATRA SCIENCE Východiska z nastalé klimatické situace.

Jak je psáno v knize Anastasie Novych „Křižovatka“: „Dnes jsme pro vás připravili dokumenty pro více podrobnější seznámení. Když budu předbíhat, řeknu, že jsou v nich zahrnuty naše hlášení o kontaktech, stejně jako starodávný rukopis civilizace, která dokázala přežít. Tento dokument byl předán společně s přístrojem. Velmi poutavý dokument, a musím říct, velmi aktuální. Ukazuje se, že tato civilizace, stejně jako my, prakticky došla do konce cyklu a dosáhla stejného technologického rozvoje. A to nejzajímavější – také se ocitli na křižovatce změny cykličnosti Země a Slunce. Tito lidé však dokázali uslyšet varování Šambaly, našli v sobě sílu nejen obnovit pořádek ve svých vlastních myšlenkách, ale i sjednotit se a změnit život společnosti jako celku. Šambala jen podpořila jejich volbu a poskytla odpovídající znalosti...“ Volba je na každém z nás. Volba je na tobě! Způsoby řešení a východisko z nastalé situace sledujte na ALLATRA TV v pořadu: „Klima. Budoucnost je teď“ a „Hle přichází. It is comming“. Pořad „PRECEDENT"

Zveme všechny, aby se připojili ke klimatickým projektům „SLEDOVÁNÍ KLIMATU“ a „Mimořádné zprávy“. Můžete to udělat hned teď napsáním dopisu na adresu [email protected]

Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV