Informačně-analytický portál
    

Predpoveď počasia sa ruší?! Globálne otepľovanie vymení Ľadová doba? Rossbyho vlny a klíma

Predpoveď počasia sa ruší?! Globálne otepľovanie vymení Ľadová doba? Rossbyho vlny a klíma.

V mnohých oblastiach planéty pretrváva neznesiteľná horúčava. Vznikajú nové teplotné rekordy. Lesné požiare zachvacujú územia, do ktorých sa skôr nedostávali. Podľa prognóz vedcov sa počas nasledujúcich 5 rokov bude na planéte pozorovať zvýšená teplota vzduchu, ale v oceáne môže podobná tendencia trvať ešte dlhšie. Ako vplýva globálne otepľovanie na Veľkú útesovú bariéru?

Horúčava! Aké sú príčiny? Abnormálne počasie! Čo sa teraz deje na Zemi? Vedci zaznamenávajú, že klimatické udalosti na planéte sú cyklické a opakujú sa, podľa rôznych zdrojov – každých 9 - 13 000 rokov.

Klimatológovia už nestíhajú predpovedať počasie kvôli veľkému množstvu anomálií.

Rossbyho vlny. Ich skutočný vplyv na klímu planéty. Prečo sa Rossbyho vlny v posledných rokoch menia? Názor vedcov. Sledujte v relácii „Klimatická kontrola. Vydanie 107“ na ALLATRA TV.

Relácia „Prichádza to. It is coming

ATLANTÍDA. ELITA V HĽADANÍ NESMRTEĽNOSTI“ 

OD ATEISTU K SVÄTOSTI

SLOBODA OD DIKTATÚRY ZVERA VNÚTRI TEBA“ 

 

V mnohých oblastiach planéty pretrváva neznesiteľná horúčava. Vznikajú nové teplotné rekordy. Lesné požiare zachvacujú územia, do ktorých sa skôr nedostávali. V rovnakom čase sa v iných oblastiach Zeme ocitajú pod vodou celé mestá a regióny a veľké krúpy premieľajú osevy na poliach.

Podľa prognóz klimatológov Floriana Sévellecaz Brestskej univerzity vo Francúzsku a Sybrena S. Drijfhoutaz Holandského meteorologického inštitútu, sa počas nasledujúcich 5 rokov bude na planéte pozorovať zvýšená teplota vzduchu, ale v oceáne môže podobná tendencia trvať ešte dlhšie. Ukázal to výsledok modelovania s využitím novej metodiky prepočtu klimatických kolísaní.

Za jeden z následkov globálneho otepľovania sa pokladajú tzv. „extrémne javy počasia“ – periódy anomálnej horúčavy v zime, alebo chladu v lete, vlny horúčav, týždenné lejaky, suchá a ďalšie fenomény, spojené s necharakteristickým počasím. Jednými z najzreteľnejších príkladov podobných javov sú – letná horúčava v Rusku v roku 2010 či potopa v Krymsku v roku 2012, o ktorej sme hovorili v minulom vydaní Klimatickej kontroly.

Jednou z príčin vzniknutej anomálnej horúčavy sú silné vzdušné prúdy, vanúce zo západu na východ vo výške od 8 do 11 km nad zemou, tzv. Jet Streamy alebo výškové dýzové prúdenia. Ako povedal britskému vydaniu „The Guardian“ starší prednášajúci Bristolskej univerzity Dann Mitchell, v roku 2018 tieto prúdenia extrémne zoslabli, preto sa oblasti vysokého tlaku dlho zdržujú na jednom mieste.

Experti podotýkajú, že anticyklóna (oblasť vysokého tlaku) nad severnou Európou blokuje pohyb vzdušných más a to vykazuje značný vplyv na počasie.

Tieto atmosférické zmeny viedli k zvýšeniu teploty morského povrchu v severnom Atlantiku. Nezvyčajné prehriatie vôd svetového oceánu v roku 2018 sa stalo príčinou zastavenia jedného z reaktorov v najväčšej jadrovej elektrárni Švédska „Ringhals“. Zastavenie bolo vyvolané extrémnym zvýšením teploty Baltského mora, pretože voda, ktorá sa zohriala na 25⁰C, nie je schopná v požadovanej miere ochladzovať reaktory.

A pri brehoch Floridy v USA je pozorované najrozsiahlejšie kvitnutie vodných rias za posledné desaťročie. Kvitnutie fytoplanktónu, dodávajúce vode červenú farbu, je stimulované vysokou teplotou vody a vedie k zníženiu množstva kyslíku vo vode. Tento jav, nazývaný „červeným prílivom“ spôsobuje masový úhyn živých organizmov udusením. V tomto roku kvôli kyslíkovému hladovaniu ryby hynú v takom množstve, že celistvým kobercom pokrývajú pobrežné teritóriá. Hneď za „červeným prílivom“ na pobreží Floridy v tomto roku nasledovalo kvitnutie siníc, ktoré produkujú toxíny, negatívne vplývajúce na ľudí a zvieratá – až po otravy, astmy a vážne alergické následky. To ešte viac zhoršilo katastrofu pre faunu Mexického zálivu, aj pre ľudí, ktorí sa tam kúpu. Zaujímavé je, že podobné kvitnutie siníc je pozorované v baltskom mori.

A ešte jeden katastrofický následok zvýšenia teploty je už niekoľko rokov pozorovaný v Austrálii. V dôsledku otepľovania oceánu prudko chátra Veľká útesová bariéra. Odborníci uvádzajú, že približne za 2 roky zahynula asi polovica útesu. Kritický bod je prejdený a zastaviť proces deštrukcie už nie je možné. Podľa predpovedí vedcov k roku 2030 bude rozrušených 60% všetkých koralových útesov na planéte a k roku 2050 nezostanú vôbec. Útesy sú citlivé na teplotu vody a s jej zvýšením sa začínajú odfarbovať a rozrušovať. Avšak koralové útesy sú dôležitou zložkou ekosystému oceánov, spojený je s nimi životný cyklus 25% rýb. Okrem toho útesy chránia pobrežnú líniu pred morskými vlnami a zabraňujú erózii pôdy. Vymiznutie útesov povedie k nevyhnutným zmenám celého oceánskeho ekosystému.

Extrémne javy počasia a klímy, ako sucho, silný dážď a tepelné vlny, sú prirodzenou súčasťou klimatického systému Zeme. Takto, v prípade stability klímy pri extrémnych teplotných ukazovateľoch, ktoré majú miesto v určitom období času, nebude biosféra trpieť, pretože sa stihne aklimatizovať na relatívne neveľké výkyvy klimatických podmienok. Avšak postupom zmeny celej klímy na planéte, môžu tieto krajnosti teplôt zachádzať ďaleko za hranice už obvyklých extrémov. To vedie predovšetkým k zraniteľnosti ľudskej spoločnosti pred tvárou poveternostných a klimatických javov. Podľa IV. hodnotiacej správy Medzivládnej skupiny odborníkov na zmenu klímy sa niektoré poveternostné a klimatické javy stanú v priebehu 21. storočia častejšími.

Môžeme pozorovať častejší výskyt týchto javov už teraz. Napríklad na základe predbežnej analýzy činila priemerná ročná teplota pre USA v roku 2017 54,6⁰F, čo je o 2,6 stupňov viac ako priemerná hodnota 20. storočia. Bol to tretí najteplejší rok od roku 1895 po rokoch 2012 (55,3⁰F) a 2016 (54,9⁰F)a 21-vý rok po sebe, ktorý bol teplejší ako priemer pre USA (od r. 1997 po r. 2017). 

Index klimatických extrémov USA pre rok 2017 bol viac ako dvojnásobne vyšší oproti priemernému a obsadil druhé miesto v každoročnom výskume USCEI v 108-ročnej histórii.

A na tomto grafe je ukázaná štatistika každoročných anomálií globálnej teploty povrchu súše a oceánu od r. 1880 po r. 2017, založená na teplotných výkyvoch od priemernej hodnoty 20. storočia. V roku 2017 bola teplota povrchu súše a oceánu približne o 0,84⁰C vyššia ako priemerná hodnota.

Vedci varujú, že v dôsledku zmeny klímy sa stanú častejšie a silnejšie krátkodobé obdobia horúčav a jednou zo základných príčin tejto zmeny je menované globálne otepľovanie. Ale čo sa skrýva za touto rozmazanou a obvyklou formuláciou? Čo je príčinou samotného globálneho otepľovania?  V tomto vydaní preskúmame jav, ktorý vnáša významný vklad do formovania planetárnej klímy. Reč bude o Rossbyho vlnách.

V roku 2013 izraelskí vedci ukázali, že teplota a vietor na planéte nie sú chaotické, ale presúvajú sa v zhode s Rossbyho vlnami. Hovorí to o tom, že Rossbyho vlny sú jedným z kľúčových faktorov formovania klímy. Sú to vlny veľmi veľkej dĺžky, ktoré sa tiahnu na stovky a dokonca tisícky kilometrov. V atmosfére sa vytvárajú kvôli rozdielu teplôt medzi polárnymi a tropickými šírkami pod vplyvom Coriolisovej sily. Jedným z prejavov Rossbyho vĺn v atmosfére je formovanie cyklón a anticyklón. Cyklóny sú oblasti nízkeho tlaku, ktoré prinášajú vetry, búrky a lejaky. Anticyklóny sú oblasti vysokého tlaku, ktoré ustanovujú jasné, málo oblačné počasie, horúčavy alebo mrazy v závislosti od sezóny.

Charakteristiky Rossbyho vĺn závisia od mnohých faktorov. Ako bolo povedané skôr, formujú sa kvôli rozdielu teplôt medzi trópmi a polárnou oblasťou. Ľadovce sa topia čoraz rýchlejšie a ich plocha je stále menšia a to vedie k ešte väčšiemu pohlcovaniu slnečného tepla. Teplota v polárnych šírkach sa zvyšuje rýchlejšie, ako na rovníku. Primerane sa menia Rossbyho vlny.

Rossbyho vlny existujú, pretože existuje Coriolisova sila, ktorá pôsobí na všetky telesá, pohybujúce sa po rotujúcom objekte – v našom prípade po Zemi. Napríklad vzdušné prúdy sa trochu odchyľujú na severnej pologuli vpravo a na južnej – vľavo. Pre malé rýchlosti je tento odklon nebadateľný, ale čím vyššia je rýchlosť, tým významnejšie sa prejavuje odchýlenie.

Coriolisova sila udáva Rossbyho vlnám západný smer. Samotná Coriolisova sila závisí od rýchlosti rotácie Zeme okolo svojej osi. Mnohopočetné výskumy, vrátane skupín z Durhamskej univerzity, potvrdzujú zníženie rýchlosti rotácie Zeme. To mení charakter Coriolisovej sily a primerane sa menia aj Rossbyho vlny. Je možné, že v poslednej dobe pozorovaný presun zón sucha a dažďov je spojený práve so spomalením rýchlosti rotácie planéty.

Okrem atmosféry sú Rossbyho vlny pozorované všade v oceáne. Hrajú kľúčovú rolu vo formovaní všetkých veľkých morských prúdov, ako Golfský prúd, prúd Kurošio, Západný príhon a tiež takých javov ako El Niňo a La Niňa. Ak to zovšeobecníme, tak Rossbyho vlny kolosálne ovplyvňujú klímu planéty a závisia od teploty atmosféry a Coriolisovej sily, ktoré sa v poslednej dobe menia z dôvodu objektívnych procesov planetárneho a astronomického rozsahu.

Zmeny klímy si všímajú v rôznych sférach vedeckej činnosti, nielen v klimatológii a meteorológii, ale aj v oceánológii, astrofyzike, geofyzike. Vedci zaznamenávajú, že klimatické udalosti na planéte sú cyklické a opakujú sa, podľa rôznych zdrojov – každých 9 - 13 000 rokov. Nachádzajú stále viac potvrdení, že naša planéta bola neraz vystavená globálnym klimatickým zmenám.

V čom je však príčina takej zákonitosti? Prečo sa história opakuje? Príčiny a následky. Ako môžeme vystúpiť zo vzniknutej situácie?

 

                                                                                                                                       _______________

 

Polkanov Jurij Alexejevič (Fyzik; štruktúra signálu, rušivá štruktúra, samoorganizujúci sa systém, jeho stabilita a reorganizácia, algoritmy dištančného mapovania; Bieloruská štátna medicínska univerzita, katedra medicínskej a biologickej fyziky, šéf laboratória):

„V atmosfére v dôsledku vrstevnatej stratifikovanej štruktúry prakticky existujú vlny vždy. Kým je viac-menej stabilná atmosféra, prebiehajú analogické procesy ako dajme tomu na povrchu oceánu, čiže vždy existujú nejaké vlny. Otázka je v tom, že Rossbyho vlny sú tam veľmi veľké, zlúčené s planetárnymi mierkami. Ale tu existuje celá gradácia a pyramída vĺn, ktoré vzájomne pôsobia jedna na druhú a Rossbyho vlny – to je akoby vrchol ľadovej kryhy. Dva týždne v Murmansku vyše 30⁰C. A to v podmienkach, kedy noci niet, hrubo povedané. Je jasné, že tu už došlo k akýmsi vplyvom, spojených s ľudskou činnosťou, ale spolu s tým nemožno popierať, že existujú nejaké prírodné cykly. Tie vplývajú na celkovú situáciu a nami sú oceňované ako akési katastrofické. Ale bolo to asi pred 10 000 rokmi. Jednoducho prišiel cyklus, ako ten, ktorý opäť nepoznáme. Ale tieto náznaky boli napríklad v starovekej Indii. Epos hovorí o tom, že bolo niečo také podobné, vrátane dokonca jadrových vojen. Následky sú pozorovateľné. Teda myslím, že toto veru nie sú prvé fakty.Informácie sú, ale sú v kronikách. Z pohľadu meteorológa či vulkanológa kroniky nie sú informáciou a oni sa tam neorientujú, nepozerajú. Ale v tom to spočíva, že tento reťazec tých generácií, ktoré tieto informácie zaznamenávali, tiež treba sledovať. Problémom je, že kým náhodne nepoložíme tieto otázky, nuž, to znamená, že sa potom všetko zopakuje, ako bolo predtým. Tam to aj nedobre skončilo – a my znova stúpame na tie isté hrable“.

 

                                                                                                                                      ____________________

 

Úryvok z relácie „Od ateistu k svätosti“

Igor Michajlovič Danilov: Existuje ten, kto predstavuje Duchovný Svet a keď všetko zachádza za hranu, tak... a už sa to nedá zvrátiť, keď sú ľudia hluchí a slepí, tak samozrejme, že ich spláchne.

                                                     

                                                                                                                                       _____________________ 

 

Polkanov Jurij Alexejevič: „Človek musí na sebe pracovať. Ak bude na sebe pracovať a privedie do poriadku svoje vnútorné veci, pochopí, čo sa deje vonku. Je to jeden proces, nedá sa to rozdeliť. Jednoducho to ešte raz hovorí, že katastrofy budú aj naďalej, ak sa človek nevysporiada sám so sebou. Vysporiada sa sám so sebou a pochopí, čo sa takpovediac deje a prečo. Všetky tieto myšlienky Big Data, umelá inteligencia – to je akási báza, ktorá dovolí toto všetko preskúmať podľa určitých algoritmov a získať nejaké závery, ktoré už v takom veľkom formáte človek zanalyzuje a pochopí ani nie na úrovni logiky, ale na úrovni pocitu a vnemu, že je to šanca pre nás. Šanca pre nás. Kto má uši, nech počuje.

 

                                                                                                                                       _____________________

 

Úryvok z relácie „Prichádza to. It is coming“

Igor Michajlovič Danilov: V skutočnosti veľmi mnohí ľudia pociťujú, čo sa deje s klímou, cítia, čo sa deje so svetom vcelku. A cítia tú potrebu, ktorá dnes v skutočnosti veľmi silno dozrela v duchovnom formovaní, v duchovnom rozvoji. Z toho, čo im rozprávajú, nenachádzajú odpoveď na svoje vnútorné otázky. A ľudia sa to pokúšajú sami pochopiť. A keď to začínajú nachádzať, prirodzene sa všetky prekážky rúcajú. Je to pravda.

Anna Dubrovskaja: Áno, skutočne, pochopenie...

Igor Michajlovič Danilov: To teraz vidíme. A nemôže to netešiť, aspoň kvôli tomu, že to dáva šancu.

  
Hodnocení: 5 / 5 z 30
Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV