Informačně-analytický portál
    

Písečná bouře ze Sahary přinesla do Evropy barevné srážky. Klimatické změny. 103 vydání

Dobrý den, S Vámi je Klimat kontrol a my pokračujeme v monitorování anomálních změn klimatu.

V roce 2013 zveřejnila Vědecká poradní rada evropských akademií (skupina 27 národních vědeckých akademií Evropy) studii nazvanou „Trendy v extrémních povětrnostních podmínkách na území Evropy“. Tento týden Rada rozšířila tuto studii o údaje z let 2013 až 2017.

Kvůli vytvoření prvotní zprávy prostudovala tato skupina extrémy teplot, srážek, sucha a dalších klimatických ukazatelů za období mezi léty 1980 až 2013. Zjistili, že počet extrémních klimatických jevů se od roku 1980 zdvojnásobil, stejně jako počet meteorologických jevů (bouří), a množství hydrologických jevů (záplav, lavin a sesuvů) se zvýšilo šestinásobně.

Údaje za roky 2013 – 2017 naznačují, že tento trend pokračuje. Zpráva navíc hovoří o různých prognózách vědců ohledně Golfského proudy. Jedni vědci říkají, že proudění pouze zpomaluje, zatímco druzí varují před jeho zastavením v blízké budoucnosti, což vyvolá vydatné ochlazení na celém evropském kontinentu.

O závažnosti daného tématu se dozvíte v pořadu “HLE PŘICHÁZÍ. IT IS COMING” na kanále ALLATRA TV.

V oblasti super vulkánu Long Valley (USA) došlo v únoru 2018 k 512 zemětřesením, což značně převyšuje průměr. Zdůrazňujeme, že za 93 let byla nejvyšší seizmická aktivita Long Valley zaznamenána v roce 2017, kdy počet zemětřesení v jednom týdnu dosáhl 400.

Ostrovy Papua-Nová Guinea byly v posledních třech měsících vystaveny silným zemětřesením. O příčinách se podrobněji dozvíte z předchozího vydání Tichooceánský ohnivý kruh.

18. a 20. března bylo zaznamenáno zvýšení Schumannovy rezonanční frekvence až na 60 Hertz, zatímco průměrné hodnoty tohoto frekvenčního rozsahu se pohybují v rozmezí 7 až 14 Hertz. Samotný jev rezonance – to jsou vlny na ultra nízkých frekvencích pozorovaných v měřítku planety. Podle základní hypotézy jsou generovány bleskovými výboji a prakticky nemizí. Tyto vlny jsou úzce spojeny s životními procesy na planetě, neboť se svojí frekvencí shodují s biorytmy mnoha organismů. Téma Schumannovy rezonance je velmi rozsáhlé, a abychom nevynechali důležité detaily, budeme se mu více věnovat v jednom z následujících vydání.

23. března napadl v několika zemích východní Evropy sníh oranžoví nebo žluté barvy. Uživatelé sociálních sítí z Ukrajiny, Bulharska, Ruska, Rumunska a Moldavska zveřejnili na svých stránkách velké množství fotografií. Písečná bouře ze Sahary se změnila v barevné srážky.

Meteorologové hlásí, že příčinou neobvyklého sněhu je písek. Steven Keats, meteorolog Národní meteorologické služby Spojeného království, řekl, že se písek může rozšiřovat, jakmile dosáhne horních vrstev atmosféry. Zasáhl teritoria Černého moře poté, jakmile se smísil se sněhem a deštěm po pouštních bouřích v Sahaře. Podobný jev lze pozorovat přibližně každých 5 let, ale tentokrát byla koncentrace písku vyšší než obvykle. Lyžaři a snowboardisté poslali fotografie horských vrcholků poblíž Soči, pokrytých oranžovým sněhem.

Zdrojem tohoto jevu je Saharská poušť, kde 21. března došlo k písečné bouři. Masy písku vyzdvižené do vzduchu se dále přesouvaly po Středozemním moři a 22. března dorazily na ostrov Kréta. A 23. března napadaly zbytky prachu smíšené se sněhem na teritoria Černého moře, a také zasáhly území Gruzie.

Písečná nebo, jak se také nazývá, prachová bouře je atmosférický jev, kdy silný vítr přenáší na velké vzdálenosti obrovské množství zrnek písku, částeček půdy nebo prachu. K vytvoření prachové bouře je zapotřebí suchý zemský povrch a rychlost větru přesahující 10 m/s. Například v Sahaře dané ukazatele často dosahují 50 m/s.

Objevují se prachové bouře kvůli turbulenci (nehomogenitě) proudů vzduchu, které se při pohybu po nerovném povrchu sráží s překážkami a vytvářejí vzdušné víry. Doba trvání písečných bouří se obvykle pohybuje od 30 minut do 4 hodin. Mnohé písečné bouře vznikají v největší poušti světa – Sahaře, kde spolu sousedí Mauritánie, Mali a Alžírsko. Za posledních 50 let se počet písečných bouří na Sahaře zvýšil desetinásobně.

Nicméně, o pár dní později byl v Libyi pozorován ještě podivnější fenomén. Na severovýchodě země byl 26. března příchod prašné bouře doprovázen krvavě červeným nebem, což skutečně vyděsilo místní obyvatele.

Podle názoru Vladimíra Osadčeho, ředitele Vědeckého ústavu Hydrometeorologie, bychom si na změnu klimatu měli zvykat, například na bouřky v zimě. Řekl: „Nyní máme 30-ti leté období ochlazování. Pro něj jsou takovéto rozdíly v tlaku, teplotě, a průniky arktických mas charakteristické. Před dvěma týdny jsme měli cyklón, který přinesl velké množství sněhu. Vzpomeňme rok 2013, kdy za jediný den napadla dvouměsíční norma sněhu. Musíme se na to připravit. Vichřice, bouře, krupobití – to všechno budeme mít v příštích 30 letech. Je pravda, že v zimě bude teplota stoupat, jen za poslední dobu se zvýšila o 2 stupně.“

Korespondenti kanálu ALLATRA TV GeoCenter udělali rozhovor s dobrým, sympatickým člověkem Annou Vitalijevnou Markusovou, spolumajitelkou rodinného podniku „Tropicana“, který se 13 let zabývá pěstováním exotických ovocných rostlin.
Úryvek z pořadu «Hle přichází. It is coming»:

Igor Michajlovič Danilov: Ve skutečnosti mnoho lidí cítí, cítí to, co se děje s klimatem, cítí, co se děje se světem celkově. A cítí tu potřebu, která ve skutečnosti k dnešnímu dni velmi silně dozrála v duchovním formování, v duchovním rozvoji. V tom, co jim říkají, nenachází odpovědi na své vnitřní otázky. A lidé se to pokouší pochopit sami. A jakmile začnou nacházet, přirozeně se všechny překážky začnou bortit. A to je pravda.

Anna Dubrovská: Ano, opravdu, takové pochopení…

Igor Michajlovič Danilov: A my to dnes vidíme, a z toho se můžeme radovat, už jen proto, že to dává Šanci.

O klimatických událostech ve světě a o řešení klimatických problémů si můžete přečíst ve zprávě «O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů».

Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV