Informačně-analytický portál
    

Záplavy po celom svete. Japonsko, Čína, USA, Keňa, Rusko. Klimatické zmeny 106

Každý deň sledujeme v správach následky povodní. Záplavy zastávajú vedúce miesto medzi všetkými živelnými katastrofami, vzhľadom na množstvo ich výskytov, rozlohu zasiahnutých území a celkové ročné priemerné hospodárske škody, ktoré spôsobia.  Nepretržité dažde, trvajúce od marca 2018 spôsobili rozsiahle záplavy v Keni. Kenskí meteorológovia hlásia, že od marca do mája spadlo rekordné množstvo zrážok v porovnaní s poslednými rokmi. Následkami povodní bolo postihnutých  800 000 ľudí. 

  • 15. júna 2018, boli obyvatelia 22 obcí v Mexiku postihnutí rozsiahlymi záplavami, ktoré spôsobili zosuvy pôdy a bahna. V niektorých oblastiach hladina vody dosiahla 1,2 metra.
  • 19. júna 2018 povodne, vyvolané prívalovými dažďami, spustošili severovýchodné štáty Indie. Bolo postihnutých 500 000 ľudí.
  • 20. júna 2018 v meste Weslaco, štát Texas, USA,  ulice sa premenili na rozvodnené rieky. Výdatné dažde spôsobili záplavy aj v štátoch Wisconsin, Minnesota a Michigan.
  • 25. júna 2018 sa na územie Číny spustili prívalové dažde. Následkom toho došlo k záplavám, ktoré postihli viac ako 40 000 ľudí.
  • 10. júna 2018, japonskí záchranári sa zo všetkých síl snažia obnoviť infraštruktúru, poškodenú následkom najvážnejších záplav za posledných  36 rokov a dostať pomoc k postihnutým. Kvôli povodniam približne  220 000 obyvateľov nemá pitnú vodu. Situáciu ešte komplikuje aj to, že v niektorých oblastiach krajiny teplota dosahuje 33 °C.

Viac o prebiehajúcich záplavách a iných klimatických udalostiach môžete sledovať v 12. vydaní „mimorianych správ“.  

Od apríla do júna 2018 podľa približných odhadov záplavy zasiahli do života 1,5 milióna ľudí v 30 krajinách sveta.

 

___________

Úryvok relácie  „Hľa, prichádza. It is coming.

Igor Michailovič Danilov: ...že dokážu prežiť len tí, ktorí sa zjednotili v inom chápaní. Nie fyzickým spôsobom, kto je silnejší, kto má silnejšie zbrane a kto, komu, čo môže vziať. Aj keď pri súčasnom vývoji situácie tomu tak aj bude. Ale to tiež nebude trvať dlho.  Všetko sa končí a veľmi rýchlo a podmienky sú extrémne ťažké. No a všetko sa skončí.

Alebo iný variant. Keď ľudia podniknú rozhodné kroky a práve tu sme o tom aj hovorili, že sa môžu zjednotiť a môžu tomu čeliť. Vtedy to nebude nič strašné, keď sa časť ľudí presunie z jednej časti planéty na druhú. Všade sa u nás nájde miesto. Je možné rad-radom spať a tiež spoločne pracovať. Hlavné je, že budú všetci živí a nasýtení. Nie je to tak? A všetci budú v láske. Ale toto je možné len v tom prípade, keď bude dostatočné chápanie v každej rodine, v každom človeku a keď sa celé ľudstvo stane jednou rodinou. A to je možné len v Pravde, v láske a v skutočnej duchovnej slobode. V opačnom prípade to bude všetko desivé.

___________

 

Je čas pozrieť sa pravde do očí. Svet dospel ku kritickému bodu. Vedomie si myslí, že mu je všetko dovolené. A už sa otvorene prechádza po svete. Ono zatvára oči pred skutočnými vecami. Bod nenávratna bol prekročený. Klíma sa mení. Nadchádzajú závažné kataklizmy. Ľudstvu hrozí smrteľné nebezpečenstvo. A všetko sa to deje už teraz. Bod nenávratna bol prekročený, ale šanca na prežitie EXISTUJE! Všetko závisí od voľby – tvojej voľby. Čo si vyberieš? Smrť, alebo Život? Odpovede sú v jedinečnej relácii „Hľa, prichádza. It is coming“.  

___________

 

Vážnym výsledkom klimatických zmien je zvýšenie počtu a rozsahu extrémnych prejavov počasia (v hlavnej miere povodní a uragánov). Analýza dynamiky prebiehajúcich katakliziem hovorí o tom, že ak sme do roku 1998 pozorovali do 500 extrémnych prejavov každoročne, tak štatistika v roku 2016 ich zaznamenala 800 za rok! Došlo tak k zjavnému nárastu o 60%.

Nie je tajomstvom, že v súčasnej dobe množstvo živelných pohrôm hydrologického charakteru vykazuje oproti ostatným živelným pohromám najvyššie ukazovatele.

Podľa vedeckých výpočtov za posledných 5 rokov následkami živelných pohrôm utrpelo viac ako 2 milióny ľudí. Je to takmer každý tretí obyvateľ našej planéty.

Hladina vody vo vodojemoch závisí od množstva rozličných faktorov. Povodne a ich príčiny sú dostatočne dobre preskúmané. Základnými príčinami, spôsobujúcimi tieto pohromy, sú hojné a dlhotrvajúce dažde, topenie ľadovcov a snehu, stúpanie dna v dôsledku nahromadenia horniny pri ťažbe nerastných surovín, silné vetry, zvýšenie hladiny podzemných vôd v dôsledku tektonických procesov, nánosov, tsunami a katastrof, spôsobených ľudskou činnosťou.

Záplavy – to sú predovšetkým živelné pohromy. K zatopeniu častí súše v dôsledku výrazného zvýšenia hladiny vody vo vodojemoch dochádza odvtedy, ako sa na našej planéte objavila voda. Preto tieto javy, pokiaľ nie sú príliš rozsiahle, sú vnímané väčšinou ľudí pokojne.

Tieto prírodné kataklizmy vždy so sebou prinášajú škody. Poškodzujú infraštruktúru, ničia obytné oblasti, spôsobujú straty na životoch, menia reliéf oblastí a narúšajú zloženie ekosystému.

Vedecké inštitúcie po celom svete skúmajú klimatické procesy planéty a analyzujú prebiehajúce záplavy. Vytvárajú sa desiatky modelov na základe ktorých sa uskutočňuje predpovedanie budúcich zmien. No všetky získané výsledky hovoria o tom, že v budúcnosti povodne budú narastať a naberať na sile. Aj na základe dostupných štatistík môžeme vidieť, že už v posledných desaťročiach sa ich počet stabilne zvyšuje.

Ako jednu zo základných príčin švajčiarski vedci uvádzajú zvýšenie priemernej teploty na planéte.

Pri zvýšení teploty o 1°C môže atmosféra zadržiavať o 7% viac vlhkosti. Za posledných 40 rokov sa teplota zvýšila o 0,7°C a počas tohto obdobia môžeme vidieť neustály nárast výskytu udalostí hydrologického charakteru.

Počet ľudí, ktorí sa môžu ocitnúť v zónach, náchylných k záplavám, závisí na zmenách teploty na Zemi. Zvýšenie teploty vzduchu o 2°C môže ohroziť 27 miliónov ľudí.

V súčasnosti sa množstvo zrážok, ktoré prekonávajú všetky rekordy, výrazne zvýšilo v porovnaní so stavom, keby sa teplota nezvýšila.  

Ak by sme chceli charakterizovať záplavy podľa rozsahu vzniknutých škôd, rozlišujeme tieto typy:

Nízka úroveň nebezpečnosti, nebezpečné a obzvlášť nebezpečné. Najnebezpečnejšie typy povodní vo svete sú klasifikované ako „katastrofálne“.

Práve k takej povodni došlo v Číne, v 30-tych rokoch minulého storočia, kedy sa najdlhšia a najhlbšia rieka v krajine Yangtze spolu so susednou Žltou riekou po dlhých dažďoch vyliala z brehov, zničila priehrady a zatopila viac ako 30 000 hektárov úrodnej pôdy. To je celková plocha územia Bulharska, Rakúska a Maďarska. V niektorých častiach voda neopadla asi pol roka. Keď sa riečne vody upokojili, následky záplav sa ukázali byť natoľko katastrofálne, že sa svet otriasol: len podľa oficiálnych údajov počet obetí presiahol 3,7 milióna ľudí.

Jedna z rozsiahlych povodní vznikla v Krasnodarskom kraji v roku 2012 a bola vyvolaná prívalovými dažďami. Len za dva dni spadol päťmesačný objem zrážok. Odborníci priradili danej povodni status výnimočného stavu. Najviac bola postihnutá Krymská oblasť a mesto Krymsk, kde úroveň vody dosiahla podľa viacerých svedectiev úroveň štyroch alebo dokonca siedmich metrov, čo umožnilo prirovnať náhlu záplavu s tsunami. Ministerstvo pre mimoriadne situácie priznalo, že cez Krymsk prešla sedemmetrová vlna a zaplavila polovicu mesta. Záplavami v Krymskej oblasti bolo postihnutých 24 000 ľudí a viac ako 4 000 domov. Podrobnejšie nám o tom povie očitý svedok udalostí Vladimír.     

___________

 

Vladimír, očitý svedok povodne: V lete roku 2012 došlo na Kubáni k najničivejšej povodni v meste Krymsk. Dôsledkom nezvyčajne silných lejakov stúpla hladina vody v rieke a mesto Krymsk zasiahla povodeň, ktorá vzala viac ako 170 ľudských životov a spôsobila zničenie veľkého množstva obytných domov. Bolo tam veľké množstvo postihnutých.

Medzinárodná skupina vedcov, ktorá skúmala tento úkaz, dospela k záveru, že tieto lejaky boli spôsobené globálnymi klimatickými zmenami. Teplota vody v Čiernom mori vysoko vzrástla a preto odparovanie z povrchu Čierneho mora presiahlo 300%. To je o trikrát viac ako je prípustné na dané obdobie. Množstvo zrážok presiahlo prípustné hodnoty stonásobne.       

Vodič jedného z ťažkých nákladných automobilov, ktorý šiel po ceste sa na krátky moment odbočil, aby si pripojil mobilný telefón a odrazu uvidel stenu vody, ktorá sa na neho valila. Naskočili do auta... Predstavte si, že to auto vážilo desiatky ton a bolo naložené. Odhodilo ho to ako smietku a rozmlátilo. Rozbil montážnou pákou sklo a dokázal vyplávať a nejakým spôsobom sa mu podarilo zachytiť sa o vetvu stromu. Tak sa udržal nažive. Z auta ale zostala len kopa šrotu. Toto svedčí o sile živlu, ktorý sa rozpútal. Môžete si predstaviť, koľko domácich zvierat uhynulo v tejto katastrofe, koľko tisíc ton nánosov bahna zaplnilo ulice , domy a dvory. Boli sem stiahnuté na pomoc nielen vojenské jednotky, ale aj milícia a Ministerstvo pre mimoriadne situácie. Ale organizovali sa aj ľudia s dobrým srdcom. Súkromné podniky posielali svoju techniku s ktorou rozoberali rozvaliny, očistili cesty a ulice. Zdalo by sa, že každý sa bude starať len sám o seba, však? Vlastná rodina a všetko ostatné. No ako zvyčajne. Objaví sa bolesť,  nejaká všeobecná strata, alebo výzva vyvolaná prírodou, no, buď prírodou, alebo niečím iným a vtedy sa ľudia zjednocujú. Udalosť, kedy sa ľudia po celom svete spojili a dokázali likvidovať následky.     

V pokojnom meste a v pokojnej situácii neverili, že sa čokoľvek také môže stať. Ak by sa ľudia nad tým zamýšľali, čo sa môže stať a pripustili, že k niečomu takému môže dôjsť, že je to skutočne reálne, že už nie je kam ustupovať - je treba sa začať meniť a nejakým spôsobom sa na to pripravovať.  No nie z materiálneho uhla pohľadu, ale z duchovného a kultúrneho. Ľudia by mali venovať viac pozornosti jeden druhému a medziľudským vzťahom. A malo by to tak byť nielen v extrémnych situáciách, ale aj každodenne. Viete, ako sa vykonáva hrdinský čin? Hrdinský čin sa vykoná jeden raz. A v danom momente dôjde k napnutiu všetkých ľudských síl. Je ešte jedno také príslovie: „Hrdinstvo – to nie je vtedy, keď ste niečo vykonali a dostali za to odmenu. Hrdinstvo – to je vtedy, keď ste celý život prežili ako dobrý človek“.

Skrze tie Znalosti, ktoré k nám prišli s knihami Anastasie Novych, sme pochopili, že  v súčasnosti je nevyhnutne potrebné zjednotenie ľudí, zjednotenie na duchovných princípoch. Z pohľadu tých Znalostí, ktoré sa nám stali známymi, by ľudia mali žiť ľudsky, študovať to, čo je im potrebné a začať žiť po novom.

 

___________

 

Úryvok relácie  „Hľa, prichádza. It is coming

Igor Michailovič Danilov: Čím viac ľudí pochopí, tým viac ľudí sa prestane hrať na duchovnosť a naučia sa žiť skutočne podľa Božích prikázaní. No nie podľa tých prikázaní, o ktorých ľudia hovorili druhým, ale podľa skutočných prikázaní, vnútorných. ktoré každý pozná. Nie je to tak? V tom je zmysel. Vtedy bude všetkým lepšie. No... To je život. A výber zostáva na ľuďoch.

 

  
Hodnocení: 5 / 5 z 28
Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV