Kde se rodí počasí. Klimatické události ve světě 27.5.-2.6.2017

Číst knihu AllatRa online

Klimatické události ve světě 27.05 – 02.06.2017 (65 vydání – přehled za týden) Nejnovější studie ukázaly, že obecně přijatá cirkulace koloběhu vody v přírodě tvoří pouze atmosférické rozmístění. Atmosférická voda v podobě srážek prakticky nepadá a zůstává neměnnou. Živelné projevy počasí vznikají v důsledku stimulujícího uvolňování hlubinné energie Země, vytvářející lokální buňky počasí. To znamená, že existují mechanismy přímé přeměny energie na hmotu a hmoty na energii. Existuje mnoho důkazů toho, jak se náhle „z ničeho“ objevily ohromné krychlové kilometry vody, a jak náhle zmizely, vytvářejíce cyklóny a anticyklóny.

Takových příkladů je mnoho. Jedním z těchto fenomenálních příkladů je pramen řeky Baydrak Gol v Mongolsku, nazývaný „kuchyní“ světového počasí. V Altajštině se tento název překládá jako - „nevyčerpatelný hlubinný zdroj“, což nám ukazuje, že starodávní Altajci věděli o možnosti přeměny energie na hmotu. Ale odkud a od koho se o tom mohli starodávní Altajci dozvědět? Možná stojí za to začít se vážněji zabývat studiem starodávných listin? O starodávných listinách a výsledcíchvědeckých výzkumů čtěte ve zprávě „Prapůvodní Fyzika AllatRa“.

Změna klimatu je očividná a probíhá po celé planetě. Někde sucho, jinde záplavy nebo otřesy země. To, co se děje v ostatních částech světa je úzce spojeno s každým z nás a týká se to všech obyvatel planety Země.

Globální změny klimatu na Zemi jsou ve své podstatě způsobeny astronomickými vlivy a jejich cykličností. Nesmíme podceňovat jejich následky, možná rizika a obtíže v souvislosti s nadcházejícími událostmi ve světě. Na tyto události se lidstvo musí připravit. Všichni lidé dobré vůle jsou schopni se na změně současné situace aktivně podílet – změně ideologie světové společnosti ze spotřebitelského myšlení na duchovní a tvůrčí, na uplatňování priorit vzájemného přátelství, duchovních a morálních vztahů mezi lidmi, a to ne na papíře, ale ve skutečnosti. Více se o globálních přírodních kataklyzmatech a jejich účinných řešeních můžete dozvědět ve zprávě vědců ALLATRA-SCIENCE.

Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV