Informačně-analytický portál
    

Uragán. Anomální počasí. Klimatické změny. 98 vydání

V tomto vydání uvidíme:

1) Zajímavá fakta o hurikánech

2) Projevy septoniky přírody na příkladech lumíků a myšic

3) Klimatický přehled za týden

4) Příklad dobra ze Soročinska

5) Pravidlo sté opice

Slovo „uragán“ se objevilo ve španělštině díky kmenům obývajícím ostrovy Karibiku. Oficiálně se věří, že toto slovo v jejich jazyce znamená „bouře, uragán“. A neoficiálně tak označovali boha bouře nebo zlého ducha. U Mayů byl Uragán bohem bouře, větru a ohně, a také jedním ze tří bohů, kteří stvořili lidstvo. Až do 16. století nazývali uragán různě, dokud to nebylo pevně stanoveno Williamem Shakespearem, jakmile napsal „hurricano“, když se obracel k vodní smršti.

Hurikány mohou kroužit jeden vedle druhého. Tento jev se nazývá „efektem Fujiwary“.

Hurikány se nikdy netvoří přímo na rovníku, protože pro jejich vytvoření je zapotřebí Coriolisova síla, která je na rovníku velmi malá.

Coriolisova síla odklání podél poledníku pohybující se hurikán – na severní polokouli doprava a na jižní doleva. Vzdušné proudy se během hurikánů pohybují na severní polokouli proti směru hodinových ručiček, a na jižní ve směru hodinových ručiček. Se spirálovitými pohyby v přírodě se můžete seznámit v knize A. Novych „AllatRa“.

Rozdíl mezi hurikány a tornády je v jejich délce trvání a průměru. Během hurikánů se často objevuje i tornádo. V roce 1967 se během hurikánu „Beulah“ vytvořilo 141 tornád, a v roce 1992, během hurikánu „Andrew“ – 62. Tornáda se také mohou objevit o několik dní později v místech, kde hurikán přišel do styku se zemským povrchem.

Energie, která se uvolňuje během hurikánů, je natolik obrovská, že by stačila na osvětlení celého Las Vegas na mnoho let.

V centru hurikánů se nachází oblast velmi nízkého tlaku o průměru až 30 km. Jde o tak zvané „oko hurikánu“ nebo také „oko bouře“. „Oko bouře“ je otvor, v němž vládne poklidné počasí s vysokou teplotou. Při jeho poklesu se dostává horký vzduch do více chladnějších prvních závitů spirály, čímž vytváří veliký rozdíl v tlaku, který postupně roztáčí spirálu.

Kolem „oka bouře“ je rychlost hurikánu nejvyšší. Lidé, kteří pozorovali tento jev uvedli, že když se nacházeli v centru hurikánu – v jeho klidné části, domnívali se, že skončil. Nicméně po nějaké době, jakmile se „oko bouře“ přesunulo, začal foukat neuvěřitelně silný nárazový vítr v opačném směru. Vznikl dojem, že vítr prostě foukal v kruhu. A uniknout z jeho dosahu není možné.

Vše je v okolním světě fraktální. Vnější svět je odrazem vnitřního. Tak, jako má hurikán své „oko bouře“, tak i v člověku je jeho vnitřní Pramen, Duše – částice z vnějšku – z duchovního světa, která má jediný vektor pohybu, jedinou touhu. Duše se ve skutečnosti snaží vyrvat z tohoto světa. Směřuje k Bohu, do svého světa. Je velmi důležité v sobě najít tento Pramen, protože plodí bezbřehost vnitřního Života. Odhalí nevyčerpatelný Pramen štěstí a radosti. Nemá hranice a je nekonečný. A dává Život těm, kteří ho přijímají hlubokými pocity. Dává Život těm, kteří se již rozhodli a žijí jim každý den.

 

13. ledna 2018

Japonsko. V důsledku sněžení bylo zraněno několik desítek lidí v prefekturách Išikawa a Fukui na ostrově Honšú. Výška sněhové pokrývky v zemi na některých místech dosahovala více než 120 cm. Došlo k přerušení dopravy.

Brazílie. Městečko Montes Claros bylo zasaženo vydatnými lijáky s krupobitím.

Filipíny. Jižní provincii Camarines Sur a oblasti Východní Visajsko a Davao zasáhly povodně. 8 tisíc lidí bylo nuceno opustit své domovy. V okolí sopky Mayon, která se nachází na ostrově Luzon, bylo evakuováno více než 38 tisíc lidí žijících v okruhu 7 km od sopky.

Kanada. Tání sněhu a vydatné deště vyvolaly záplavy v západní části ostrova Newfoundland. Desítky domů jsou poškozené. V několika lokalitách byl vyhlášen výjimečný stav.

Austrálie. V Tasmánii bylo 35 stupňové horko vystřídáno silným ochlazením, které místy doprovázely kroupy i sníh. Tento jev je neobvyklý pro tuto roční dobu, kdy jsou za normu považovány vysoké teploty.

Během dne bylo na Planetě zaznamenáno 299 zemětřesení, z nichž 52 o síle převyšující 4 stupně. Maximální magnituda činila 5,9 stupně.

 

14. ledna 2018

Peru. Zemětřesení o síle 7,1 stupně, v hloubce 12 km, proběhlo 42 km od města Acarí. 80 lidí bylo zraněno. Zničeno je 170 domů.

USA. Ve městě Hallowell, ve státě Maine, vyvolaly ledové záplavy zvýšení úrovně vody na řece Kennebeck. Byly zatopeny pobřežní oblasti.

Fidži. Na ostrově Viti Levu vyvolaly přívalové deště povodně. Nejvíce postiženými jsou města Lautoka, Mba, Nadi, Rakiraki a Tavua.

Paraguay. V okolí města Asunción měly přívalové deště za následek zvýšení úrovně vody v řece Paraguay, což vyvolalo povodeň. Z postižených oblastí bylo evakuováno 1255 rodin.

Během dne bylo na Planetě zaznamenáno 307 zemětřesení, z nichž 62 o síle převyšující 4 stupně. Maximální magnituda činila 7,3 stupně.

 

Septonika přírody. K zajímavému kolektivnímu chování dochází u lumíků a myšic. Jestliže při migraci narazí na překážku ve formě příkopu, nesnaží se ho obejít, ale vytvoří most pomocí vlastních těl. Neustále jdou dopředu a ignorují jakékoli nebezpečí, které ohrožuje jejich životy. Instinkt přežití je zcela odpojen. A i když umírají, vůbec se nepokusí zachránit. Jakoby na povel se zastaví, nepokračují dál v cestě, a začnou svými těly vytvářet most, po kterém postupuje hejno, které jde za nimi.

Vážení diváci! V této části pořadu se budeme seznamovat s různými projevy septonového pole v přírodě a nacházet důkazy o jeho existenci. Potřebujeme vaši pomoc. Posílejte nám na e-mailovou adresu [email protected], s poznámkou „Pro Klimat-kontrol“, informace potvrzující existenci septonového pole, s kterými jste se setkali. Společně můžeme nalézt mnoho takových příkladů a za pomoci prapůvodních znalostí z knihy „AllatRa“ A. Novych, zveřejněných zpráv vědců AllatRa Věda, a také pořadů s Igorem Michajlovičem Danilovem, je budou moci vzájemně porovnat a vyvodit nezbytné závěry. Děkujeme, že s námi zůstáváte a pomáháte, aby byl náš kanál ještě informativnější a zajímavější.

 

15. ledna 2018

Řecko. Cyklón „Theseus“ postihl jižní část země. Severní a centrální oblasti zasáhlo vydatné sněžení.

Během dne bylo na Planetě zaznamenáno 295 zemětřesení, z nichž 60 o síle převyšující 4 stupně. Maximální magnituda činila 5,4 stupně.

 

16. ledna 2018

Mosambik. Bouře zasáhla severovýchodní část země. V provincii Nampula bylo následkem silného větru a vydatných srážek postiženo několik osad.

Salvador. V blízkosti vulkánu San Miguel se zformoval prachový vír.

Během dne bylo na Planetě zaznamenáno 302 zemětřesení, z nichž 44 o síle převyšující 4 stupně. Maximální magnituda činila 5,9 stupně.

 

Příklad dobra a lidskosti. Petr Grigorjev, 70 letý obyvatel města Soročinsk, v Orenburské oblasti v Rusku, zřídil na hoře Maják laciné lyžařské středisko. O tomto středisku už vědí daleko za hranicemi regionu. Ale ne kvůli strmým svahům a vysoké hoře, ale díky nezvyklému poplatku za lyžování. Zde se dá platit nejen penězi, ale i znalostmi z učebních materiálů. Poplatek za vstup a vybavení stojí 200 rublů, ale pro výborné studenty z místních škol a univerzit je poplatek zdarma. Ti chvalitební platí 25 %.

Pro ukázky svých známek si studenti už přivykli s sebou na horu neustále nosit deník, aby jej ukázali „strýčku Petrovi“, který velmi chce, aby děti byly zdravé, dobře se učily a neustále rozšiřovaly svůj rozhled. Díky jeho snaze výborných studentů přibývá. Učitelé jsou tomu velice rádi. Obyvatelé města pomáhají strýčku Petrovi, jak mohou. Samotný Petr Grigorjev se naučil lyžovat ve svých 70 letech a poté to začal učit i ostatní. „Pokud každý koná dobro v mezích svých možností, možnosti dobra se stanou neomezenými."

 

17. ledna 2018

Austrálie. Za jediný den ve městě Perth, ve státě Západní Austrálie, napadlo až 96 mm srážek, což je čtyřměsíční norma. Následkem zaplavení zůstalo 1300 domů bez elektřiny.

USA. Bouře „Inga“ zasáhla jižní část země. Ve 4 státech byl vyhlášen výjimečný stav.

Během dne bylo na Planetě zaznamenáno 283 zemětřesení, z nichž 52 o síle převyšující 4 stupně. Maximální magnituda činila 5,7 stupně.

 

18. ledna 2018

Bouře „Frederick“ s rychlostí větru až 38,8 m/s zasáhla Evropu. Nejvíce postiženými státy jsou Belgie, Německo a Nizozemsko.

V Indickém oceánu byly následkem tropického cyklónu zasaženy ostrovy Mauricius a Réunion. Rychlost větru dosahovala 40 m/s. Místy, během 24 hodin, napadlo více než 800 mm srážek. Stovky obyvatel byly evakuovány. Desítky tisíc obyvatel zůstalo bez elektřiny.

Ukrajina. V 10 oblastech země bylo kvůli silným větrům a sněžení odříznuto od elektřiny 737 osad. V Oděse vydatné srážky vystřídaly sněžení. Pod vodou se ocitly ulice města. Množství napadaných srážek přesáhlo měsíční lednovou normu.

Během dne bylo na Planetě zaznamenáno 331 zemětřesení, z nichž 61 o síle převyšující 4 stupně. Maximální magnituda činila 6,2 stupně.

 

Věřte si a žijte tak, abyste všechny své síly nasměřovali na to jediné: na projevení Boha v sobě, a tím vykonáte vše, co můžete vykonat, nejen pro své dobro, ale i pro dobro celého světa.

Lev Nikolajevič Tolstoj.

 

19. ledna 2018

Turecko. Městem Diyarbakir a Mardin se přehnala písečná bouře.

Sýrie. Následkem bouře ve Středozemním moři byly uzavřeny pobřežní přístavy. Rychlost větru na pevnině dosahovala 28 m/s. V Damašku dosahovala tloušťka sněhové pokrývky 50 cm.

 

Během dne bylo na Planetě zaznamenáno 296 zemětřesení, z nichž 51 o síle převyšující 4 stupně. Maximální magnituda činila 6,5 stupně.

 

Po celý týden se nacházelo ve stádiu erupce 37 vulkánů. Během týdne došlo k 481 zemětřesením v rádiusu necelých 20 km od aktivních sopek, v hloubce nepřevyšující 20 km. Nejvíce aktivními byla vulkány Clear Lake a Steamboat Springs v USA, a také Bárðarbunga na Islandu. Také proběhlo 5 zemětřesení do 30 km od kaldery Yellowstone s maximální magnitudou 1,7 stupně.

Za pouhý týden se více než 48,5 tisíce lidí stalo klimatickými uprchlíky.

 

Na ostrově Kōjima v Japonsku, v padesátých letech minulého století, vědci krmili divoké opice sladkými bramborami, které jim házeli do písku. Opice milovaly batáty, ale nelíbilo se jim, že je na nich písek. Po nějaké době se podařilo samici, kterou pojmenovali Imo, najít řešení této otázky. Umyla si batát ve vodě a naučil to i ostatní opice. A jakmile počet opic, které se naučili omývat písek z batátu, dosáhl 100 jedinců, stalo se to, co oficiální věda nedokáže vysvětlit už déle než 60 let. Všechny opice na nedalekých ostrovech, které nejsou v přímém kontaktu, začaly omývat sladké brambory, aniž by před sebou uviděly příklad. Tento jev získal název „pravidlo sté opice“. Co je to za jev a proč při dosažení 100 jedinců najednou všechny opice na všech ostrovech, včetně těch v zoologických zahradách, začaly omývat batáty? Vědci, kteří prováděli pozorování, se zabývali otázkou: „Možná, že se opice na celém světě naučily omývat batáty?“ Ale taková globální studie nebyla provedena.

Vědci připustili, že pokud se určitý počet jedinců populace naučí nějaké návyky, celá populace dostane novou informaci a získá nové dovednosti.

Stejně jako u lidí. A existuje na to mnoho důkazů.

Celá věc je v tom, že se vědcům podařilo odhalit tzv. zrcadlové neurony, které se aktivují tak, jako kdyby samotný pozorovatel dělal to, co vidí na příkladu. Téma zrcadlových neuronů v sobě skrývá mnoho zajímavého. Jak se říká v knize A. Novych „AllatRa“: V plném objemu budou dostupné teprve tehdy, když se lidstvo dobere základních představ o neviditelné podstatě člověka, možnostech rozšířeného vnímání informací prostřednictvím změněných stavů vědomí, konkrétně prostřednictvím nejrůznějších duchovních praktik a meditací, zaměřených na duchovní rozvoj.“… „Zrcadlové neurony jsou pouze malinkým krůčkem vědy na cestě, která by v budoucnu mohla přivést k pochopení fungování reálných mechanizmů celkové konstrukce člověka: jak právě člověk snímá informace, pocity, emoce jiného člověka, ještě před přijetím verbální či vizuální informace o společníkovi.“

Vše je v našich rukách.

Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV