Informačně-analytický portál
    

Neobvyklé chování ptáků. Anomální počasí. Klimatické změny. 97 vydání

Dobrý den, s Vámi je informativní přehled klimatických událostí ve světě. V tomto vydání uvidíme:
1) Ptáci jsou schopni založit požáry. Co je to septonové pole.
2) Klimatický přehled za týden.
3) Jak bloger pomohl školákům v Libérii.
4) Sociální experiment o tom, co nás spojuje.

V době lesních požárů na severu Austrálie se požárník Dick Eijssen stal svědkem toho, že jakmile byl oheň téměř uhašen, přiletěl pták, který nesl v drápech hořící větvičku. Proletěl kolem hasičů a jakmile urazil zhruba 50 m, odhodil větvičku do suché trávy a oheň se rozhořel s novou intenzitou. Během dne likvidovali požárnici ještě několik takových požárů na různých místech, které se objevily následkem činnosti ptáků, kteří přenášeli žhavé nebo hořící větvičky. Ale proč to ptáci dělali? Co je k tomu přimělo? Studiem chování hmyzu, ptáků, zvířat a dalších duchem stvořených tvorů se vědci zabývají již mnoho let. Poznamenávají, že chování tvorů se liší v závislosti na jejich počtu. Vědci dodávají, že pod vlivem nějaké kontrolující nadstavby tvorové ve velké skupině vytvářejí a realizují to, co se nechystali nejenže samostatně dělat, ale o čem ani nevěděli. Při přípravě tohoto vydání jsme nalezli mnoho oficiální vědou neobjasněných faktů.

Díky vědcům ALLATRA VĚDA je známo, že kontrolující nadstavbou je septonové pole. Je to společné univerzální pole, díky němuž se uskutečňují všechny fundamentální interakce v materiálním světě. Je základem jakéhokoli jevu, procesu, objektu a jejich složek. Vlastní septonové pole mají jak objekty makrokosmu, tak i objekty mikrokosmu. Právě toto univerzální pole určuje chování složitých systémů. Znalosti o septonovém poli jsou klíčem k pochopení materiálního světa na všech úrovních jeho existence.

Z knihy Anastasie Novych «Sensei ze Šambaly. Kniha 4»:

Vždyť, „všechny planety, galaxie a dokonce i kameny, které považuješ za neživou materii, jsou ve skutečnosti živé, nemluvě o biologicky rozumných bytostech. Prostě každá forma hmoty má svůj život. Ony také mají stejné atomy, elektrony, které se pohybují kolem jádra. Ve skutečnosti každá materie, ať živá nebo ne – je jen různá kombinace určitého počtů prvků, které se díky Allatu po určité době transformují do jiné formy materie, nic víc.…Člověk na rozdíl od zvířátek, rostlin a kamenů si může vybírat mezi konečným světem materie nebo nekonečným duchovním, …za všechny své činy odpovídá jenom on sám. On může být věčný díky své duši, nebo také dočasný, jako každá materie. Jinak řečeno, člověk si může vybrat, zda se obrátí na prach s úplným zničením duše, nebo s duší odejde do věčnosti. Projev Allatu, mám na mysli dočasný časový úsek v podobě lidského života, je pro člověka iluzorní. Lidé si myslí, že mají spoustu času, že všechno má teprve přijít. Ale ve skutečnosti má člověk mnohem míň času, než si myslí… Život uběhne za okamžik a právě v tomto okamžiku člověk musí stihnout udělat správnou volbu…“.


Vážení diváci! Máte zájem více se dozvědět o chování tvorů v přírodě? Chtěli byste vidět v následujících vydáních „Klimatické kontroly“ informace s konkrétními příklady a ujistit se, že septonové pole existuje? Napište o tom v komentářích a my o tom budeme hovořit.

Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV