Hledání tajemného města Rungholt. Anomální počasí. Klimatické změny. 95 vydání

Číst knihu AllatRa online

Dobrý den, s Vámi je informativní přehled klimatických událostí ve světě. V tomto vydání uvidíme:

1) Hledání tajemného města Rungholt

2) Klimatický přehled za týden

3) Příklad dobra 9letého obyvatele Tasmánie

4) „Andělé z moře“

Historie tajemného města Rungholt začala v roce 1200, poblíž malého přístavu nedaleko ostrova Südfall. Obyvatelé města, jejichž počet se odhaduje na tisíc lidí, se zabývali především zemědělstvím. Po mnoho let žili lidé na místě vysušeného koryta kdysi hluboké řeky. Dno koryta pomalu klesalo, dokud ho v lednu 1362 nenaplnily vody Severního moře, které zaplavily město a zanesly ho vrstvou písku. Od té doby je město zavaleno nejen vrstvou bahna, ale i mnoha legendami. K druhé polovině dvacátého století moře prakticky pohltilo ostrov Südfall, a za 130 let ho trojnásobně zmenšilo. V roce 1921, v den Svaté Trojice, uviděl rolník Andreas Bush, když proplouval přes zatopený ostrov, středověké osídlení odhalené mořem. Když poznal, že je to právě Rungholt, zasvětil Andreas zbytek svého života výzkumu nalezeného města, který bylo možné provádět pouze za odlivu.

Další významný badatel, etnolog Hans-Peter Duerr, hledal tajemný ostrov na úplně jiném místě. Na dovolené v létě 1992, kterou trávil se svou rodinou na ostrově Nordstrand, nalezl mapu s názvem „Obrysy Rungholtu a jeho farností. Rok 1240“, sestavenou v roce 1652 kartografem Johannesem Meyerem z Husumu. A už za 2 roky se nadšený profesor se skupinou studentů z univerzity v Brémách vydal do Husumu hledat legendární město (právě tam byl Runghold vyznačen na mapě Meiera). Místo vykopávek bylo ztíženo tím, že se nacházelo pod vrstvou bahna a vody. Ovšem najít zatopené město se nepodařilo.

Jak je možné, že stejné město bylo nalezeno na různých místech? Je překvapující, že stále probíhají diskuze o tom, kde leží potopené město. A ačkoli byl v 70. letech XX. století v Hamburku ve Státním archivu nalezen dokument potvrzující existenci farnosti Rungholt, tak z archívů vyplývá, že ve správním obvodu takové město nikdy neexistovalo. Historici předpokládají, že byl Rungholt vybudován na břehu řeky, jihovýchodně od ostrova Pelvorm. Stovky let se hledá potopené město, ale zatím se podařilo najít pouze několik artefaktů.

Klima se mění, řeky si razí nová koryta a města jsou pohlcena vodou. Rungholt není jediné město ztracené v mořské hlubině. Stačilo jen několik stovek let, aby se dokonce i přesná poloha města vytratila z paměti lidí. Nyní se naše civilizace nachází na křižovatce. Globální změna klimatu již mění charakter planety, a lidstvo může přežít pouze sjednocením na základě duchovních hodnot.

Život člověka je okamžik, ale co můžeme udělat za tento okamžik? Upadnout v zapomnění, jak se to stalo Rungholdu – nebo, sjednocením v jedinou přátelskou rodinu, zanechat stopu Lásky, která nevymizí ani po staletích? Rozhodnutí je na každém člověku!

Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV