Najväčšia mokraď na svete – Pantanal v Brazílii. Anomálne počasie. 94 vydanie

Číst knihu AllatRa online

V tomto vydaní uvidíme:

  • Najväčšia mokraď na svete
  • Klimatický prehľad za týždeň
  • Príklad dobra a ľudskosti od Edwina Coru 
  • O tom, čo môže urobiť každý z nás

V samotnom srdci Južnej Ameriky sa na ploche do 190 000 km2 rozložila riečna delta, ktorá je tektonickou preliačinou, spájajúcou rieky Cuiabá a Paraguaj. Možno tu stretnúť aj Amazonské lesy, aj brazílsku savanu, aj atlantický tropický les. Každoročne od novembra do marca spôsobujú tropické lejaky na tomto územízáplavy, čím menia deltu na najväčšiu sezónnu mokraď na svete. Celú túto dobu sem vody Paraguaja prinášajú semená rastlín a kvetov, larvy hmyzu. Na zaplavené územia migrujú ryby. Ostrovčeky, vzniknuté po zaliatí, zaplavujú mraky šidiel, obrovské mravčiare, pásavce a kapybary. V období dažďov pananeiros, ako volajú miestnych obyvateľov, zoberú do rúk gitary a bandoneóny (druh harmoniky), hrajú tradičné melódie a vychutnávajú si rozliate vodné priestory. V januári až februári hladina vody dosahuje 5 m, ustupuje až v marci. Mokraď začína vysychať a množstvo zvyšných rýb priťahuje vtákov a zvieratá.

Možno tu stretnúť 325 druhov rýb, 110 druhov cicavcov, 50 druhov plazov a 670 druhov vtákov, medzi ktorými sú mnohé, zanesené do Červenej knihy a tiež do 35 miliónov jedincov kajmanov, ktorí v mnohých regiónoch sveta vymreli. Keď voda celkom ustúpi, jej miesto zaujme do 3 500 druhov rastlín. Pestrá flóra a fauna robia z mokrade Pantanal najbohatší ekosystém na svete. Najväčšiu škodu oblasti spôsobuje ľudská činnosť. V okolitom svete je všetko navzájom spojené.

Pre nás, ľudí, je dôležité prestať sa spotrebiteľsky správať k svetu, ktorý nás obklopuje a urobiť všetko možné, aby sa v spoločnosti potvrdili priority, založené na vnútornej potrebe tvorenia a násobenia Dobra: „ja – Bohu“, „ja – ľuďom“. Aby ľudskosť, svedomie, vzájomná pomoc, družba, dominancia duchovno-mravných základov stáli na prvom mieste vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, nezávisle na ich národnosti, vierovyznaní, sociálnom postavení a iných podmienených, umelých rozdeleniach svetovej spoločnosti.

Zatím žádné komentáře...


Klimat kontrol na ALLATRA TV